ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 101                                               

Albinas Stankus

Albinas Stankus – Lietuvos gydytojas neuropatologas, mokslininkas, išradėjas, dėstytojas, Palangos savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Vytautas Stanulevičius

1974–1978 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. 1978–1982 m. Geidžiūnų Biržų rajonas pagrindinės mokyklos mokytojas, 1982–1987 m. Pabiržės vidurinės mokyklos užklasinio darbo organizatorius. 1987–1988 m. Butniūnų pagrindinės mokyklos dire ...

                                               

Gintaras Stanulis

1999 m. Lazdijų Motiejaus Gustaičio vidurinės mokyklos mokytojas, instruktorius. 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Lazdijų rajono skyriaus narys. 2000–2003 m. Lazdijų rajono savivaldybės taryb ...

                                               

Vaclovas Stapušaitis

1977 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, mokytojas. 1995–1999 m. Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas, 1999 m. Pakruojo rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistas, nuo 2001 m. Linkuvos vidurinės mokyklos direktorius. Nuo ...

                                               

Elena Starkienė

Baigė Panevėžio gimnaziją, studijavo teisę Lietuvos universitete. 1925–1928 m. tęsė studijas Žemės ūkio institute Lackene Belgija. Grįžusi mokytojavo. Į spaudą pradėjo rašyti 1927 m. Nuo 1931 m. nuolat bendradarbiavo leidiniuose "Moteris", "Naujo ...

                                               

Ignas Starkus

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. 1911 m. įšventintas kunigu. Vikaravo Balbieriškyje ir Marijampolėje. Kaip gabus dvasininkas buvo pasiųstas į Peterburgo dvasinę akademiją, kurią baigė teologijos kandidato laipsniu. Gr ...

                                               

Jonas Starkus

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. Studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Romos Apolinaro universitete apgynė disertaciją, jam buvo pripažintas bažnytinės teisės daktaro laipsnis. Nuo 1923 m. Seinų "Žiburio" gimnaz ...

                                               

Kazimieras Stasiulevičius

Kazimieras Stasiulevičius – lietuvių vargonininkas, dirigentas, pedagogas, bažnytinės muzikos kūrėjas. Nuo 1959 m. iki mirties gyveno Birštone.

                                               

Vida Stasiulionienė

1960–1971 m. mokėsi Kauno Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje, 1972–1979 m. studijavo Kauno politechnikos institute, 1996–1998 m. Kauno technologijos universiteto magistrantė. 1979–1985 m. Utenos politechnikumo dėstytoja, 1985–1989 m. skyriaus ...

                                               

Rimantas Stašys

1986 m. baigė Varėnos 1-ąją vidurinę mokyklą. 1993 m. baigė Vilniaus universitetą, suteikta Komersanto profesinė kvalifikacija. 2001 m. baigė Vilniaus universiteto Vadybos ir administravimo doktorantūros studijas, suteiktas Socialinių mokslų dakt ...

                                               

Vladas Statkevičius

V. Statkevičius baigė Tauragės aukštesniąją komercijos mokyklą, studijavo Kauno universitete. Mokslų universitete nebaigė dėl lėšų trūkumo. Įstojo į Karo mokyklą. 1936 m. baigęs Karo mokyklą, buvo paskirtas į Marijampolės 9-ąjį pėstininkų pulką. ...

                                               

Jonas Statkus (1923)

Gausioje ūkininko šeimoje buvo 17-asis vaikas. 1936 m. baigė Šačių pradžios mokyklą, 1938–1940 m. mokėsi Plinkšių žemės ūkio mokykloje, savarankiškai išmoko vargonuoti. 1943–1944 m. vargonininkavo Endriejave Klaipėdos r., 1944–1948 m. Šateikiuose ...

                                               

Lukas Staugaitis

Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, vėliau dirbo pastoralinį darbą Lukšių, Griškabūdžio, Zapyškio, Aukštosios Panemunės, Alvito, Didvyžių, Gižų bažnyčiose. Iki spaudos draudimo panaikinimo 1904 m. platino draudžiamas lietuviškas maldaknyges ir kitu ...

                                               

Jonas Steponavičius

1899 m. baigė Rygos gimnaziją, 1903 m. Vilniaus kunigų seminariją, 1907 m. – Peterburgo dvasinę akademiją, 1906 m. įšventintas kunigu, įgijo teologijos magistro laipsnį. 1910–1912 m. Miuncheno, Berlyno, Leipcigo universitetuose studijavo psicholo ...

                                               

Inga Stepukonienė

Gimė 1971 metais Garliavoje. Baigė Garliavos II-ąją vidurinę mokyklą. 1993 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 1995 m. įgijo literatūrologijos magistro diplomą. Nuo 1996 m. dirbo Vytauto Didžiojo univer ...

                                               

Pranas Stepulis

1930 m. atvyko į Kauną. 1937 m. baigė Kauno suaugusiųjų gimnaziją. 1930–1938 m. mokėsi Lietuvos kanklininkų draugijos kursuose Prano Puskunigio ir Justino Strimaičio mokinys, 1938–1940 m. pats juose dėstė. 1938–1940 m. studijavo VDU, 1940 m. – Vi ...

                                               

Mindaugas Stoncelis

1999 m. Baigė Šiaulių universitetą; įgijo matematikos ir informatikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, 2001 m. Šiaulių universitete įgijo matematikos magistro laipsnį ir gimnazijos mokytojo kvalifikaciją. 1998-2002 m. Šiaulių Jovaro p ...

                                               

Apolinaras Stonkus

1968–1979 m. mokėsi Viekšnių vidurinėje mokykloje, 1979–1984 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1984–1986 m. Plinkšių aštuonmetės mokyklos mokytojas, 1986–1988 m. Krakių devynmetės mokyklos mokytojas, pionierių vadovas, 1988–1992 m. M ...

                                               

Bronius Stosiūnas

Bronius Stosiūnas – Lietuvos pedagogas, žurnalistas, redaktorius, rašytojas, valstybės veikėjas, 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvis.

                                               

Jonas Stoskeliūnas

Gimė ir augo ūkininkų šeimoje. Mokėsi privačiai, vėliau Seinų "Žiburio" gimnazijoje Lazdijuose. 1932 m įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Jį baigė, tapdamas lietuvių kalbos ir literatūros specialistu. 1937 m. v ...

                                               

Krescencijus Stoškus

1946–1949 m. mokėsi Vadžgirio ir Bliūdžių pradžios mokyklose, 1949–1956 m. Vadžgirio vidurinėje mokykloje. 1956–1961 m. studijavo Vilniaus universiteto VU Istorijos ir filologijos fakultete, 1965–1968 m. Filosofijos katedros aspirantūroje. 1972 m ...

                                               

Inocentas Stragis

Baigęs Pakruojo vidurinę mokyklą, 1959–1963 choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje dėst. O. Biržytė. 1967–1972 choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. K. Griauzdės klasė. 1963–1965 Šia ...

                                               

Jurgis Strazdas

Jurgis Strazdas) – choro dirigentas, pedagogas, dainininkas. Jurgis Strazdas mirė 2011 m. birželio 2 d. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

                                               

Vaidutė Strazdienė

2004 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, specialybė – edukologija, socialinė pedagogika. Vilniaus "Laisvės" gimnazijos socialinė pedagogė, nuo 2007 m. gimnazijos direktorė. 2016 m. gruodžio mėn. atleista iš pareigų "Laisvės" gimnazijoje. L ...

                                               

Justinas Strimaitis

Baigė Veiverių mokytojų seminariją, studijavo Lietuvos universitete. Nuo 1915 m. mokytojavo. 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvis. Lietuvos kanklininkų draugijos kursų dėstytojas. Spaudoje pradėjo bendradarbiauti 1912 m. 1914 m. dirbo laikrašči ...

                                               

Juozas Strolia

Vaikystėje išmokęs smuikuoti, mokė ir kitus, giedojo Leliūnų bažnyčios chore. Jo iniciatyva susibūręs bažnytinis choras dainavo lietuviškas patriotines dainas, dalyvavo klojimų vakaruose ir gegužinėse. J. Strolia savanoriu dalyvavo Lietuvos Nepri ...

                                               

Vytautas Strolia (1960)

Vytautas Strolia – Lietuvos pasienio policijos karininkas, vidaus tarnybos pulkininkas, Medininkų pasieniečių mokyklos viršininkas, praeityje vienas geriausių šalies biatlonininkų.

                                               

Birutė Strolienė

Tėvas Juozas Damijonaitis buvo žymus kalbininkas. Pradžios mokyklą lankė Lenkijoje. Nuo 1918 m. šeima gyveno Kaune. 1925 m. baigė Kauno "Aušros" gimnaziją, įstojo į Lietuvos universiteto Teisės fakultetą ir išklausė jame dėstytą kursą. Besimokyda ...

                                               

Albinas Stubra

1939 m. hitlerininkams okupavus Klaipėdos kraštą, Stubrų šeima buvo priversta išsikraustyti. Baigė Priekulės progimnaziją, 1945 m. sugrįžo į sugriautą miestą. Baigęs Klaipėdos mokytojų instituto lietuvių kalbos ir literatūros skyrių, dirbo Klaipė ...

                                               

Vladas Stukas

Gimė pasiturinčių ūkininkų Juozo Stuko ir Marijonos Puronaitės-Stukienės šeimoje. 1931 m. baigė Kuosėnų pradžios mokyklą. 1931–1935 m. mokėsi Kupiškio keturklasėje progimnazijoje, dalyvavo skautų judėjime. 1935–1938 m. dėl lėšų stokos mokėsi nami ...

                                               

Skirmantė Subačienė

1993 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, chemijos ir taikomųjų darbų mokytoja. Mykolo Romerio universitete studijavo teisę ir valdymą. Kauno rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. Lietuvos socialdemokra ...

                                               

Richardas Sudaris

Richardas Sudaris – pedagogas, teisininkas, Lietuvos ir Akmenės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Bronius Suduikis

Bronius Suduikis – Vilniaus krašto pedagogas, Vilniaus lietuviškos progimnazijos įteigėjas ir vienintelis jos vadovas.

                                               

Antanas Suraučius

Antanas Suraučius – Lietuvos pokario rezistencijos dalyvis, publicistas ir poetas, Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas.

                                               

Bronė Sutkevičienė-Beganskaitė

Mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje ir muzikos mokykloje S. Dievaitytės dainavimo ir A. Belazaro choro dirigavimo klasėse. 1948-1954 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vienus metus lankė dėst. P. Kaveckienės solinio dainavimo ...

                                               

Arūnas Sverdiolas

1989–1996 m. – kultūrinio almanacho jaunimui "Proskyna" redkolegijos narys. Nuo 1991 m. iki dabar – žurnalo "Baltos lankos" redkolegijos narys ir vienas iš sudarytojų. Nuo 2006 m. – LKTI filosofijos žurnalo "Athena. Filosofijos studijos" redkoleg ...

                                               

Dainius Sverdiolas

Žinomo kultūros veikėjo Salomono Sverdiolo sūnus. Dainius 1963–1974 m. mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje diriguoti mokė K. Kaveckas. 1974–1980 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. ...

                                               

Aldona Svidinskienė

1985 m. Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos direktorė. Turi I vadybinę kvalifikacinę kategoriją. 1995 m. Naujosios demokratijos – Moterų partijos narė, 2000 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų par ...

                                               

Vytautas Svilas

Gimė Panevėžyje, vėliau su tėvais gyveno Kaune. Tėvas Kazimieras Svilas 1943 m. sušaudytas Butyrkų kalėjime. Būdamas penkiolikmečiu jaunuoliu aktyviai dalyvavo pogrindinėje Kauno Saulės gimnazijos moksleivių grupėje, kuri spausdino ir platino ant ...

                                               

Helena Szwejkowska

Gimė 1904 m. balandžio 2 d. Zacišėje prie Panevėžio, Rafaelio ir Marijos Januškevičiūtės šeimoje. Baigė Panevėžio lenkų gimnaziją. 1930 m. baigė polonistikos studijas Krokuvos universitete. 1927–1930 m. dėstė lietuvių kalbą Krokuvos universitete. ...

                                               

Bernardas Šaknys

1957 m. baigė Tverečiaus vidurinę mokyklą, 1962 m. – Vilniaus pedagoginio instituto lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. Mokytojavo Baltarusijos Gervėčių ir Girių mokyklose, Tverečiuje, Klaipėdoje. Žurnalistinę veiklą pradėjo 1958 m. laikraš ...

                                               

Arvydas Šaltenis

Arvydas Šaltenis – dailininkas tapytojas, Lietuvos ir Vilniaus miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, pedagogas.

                                               

Eugenijus Šaltis

1969 m. baigė Kelmės rajono Vaiguvos vidurinę mokyklą, 1974 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą Klaipėdos muzikos fakultetą. Lietuvių kalbos literatūros ir muzikos mokytojas. 1974 m. Tauragės 2-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir muziko ...

                                               

Antanas Šarkauskas

Privačiai išmokęs vargonuoti, 1912–1914 m. buvo Ubiškės Telšių raj., bažnyčios, o 1914–1915 m. – Šiupylių Šiaulių raj. bažnyčios vargonininkas. 1915–1916 m. gyveno pas tėvus Raudėnuose Šiaulių raj., kur vargonininkavo ir vadovavo 20 giesmininkų b ...

                                               

Algimantas Šatas

Baigė Vabalninko Balio Sruogos vidurinę mokyklą, 1963–1968 m. studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos – geografijos fakultete, Biologijos ir kūno kultūros specialybę. Nuo 1968 m. Vilniaus pedagoginio universiteto dėtytojas. VPU komandos t ...

                                               

Saulius Šatkauskas

Saulius Šatkauskas – Lietuvos biofizikas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas, VDU Gamtos mokslų fakulteto Aplinkos tyrimų centro vadovas.

                                               

Henrika Šečkuvienė-Gunevičiūtė

Mokėsi Vilniaus 22-ojoje vidurinėje mokykloje ir dainavo "Liepaičių" chore. Baigusi vidurinę mokyklą, 1972–1975 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. Edmundas Sapranavičius. 1974 m. dalyvavo ...

                                               

Emilija Šeduikytė

Tėvas Antanas Šeduikis 1909 liepos 13 d. – 1987 m. gruodžio 28 d. buvo vargonininkas, apie 25 metus vargonininkavo ir vadovavo chorui Krosnos Lazdijų r. parapijoje. Emilija 1967–1971 choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muziko ...

                                               

Birutė Šeimienė

1977 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, anglų k. mokytoja. Alvito pagrindinės mokyklos mokytoja. Nuo 2011 m. Nepriklausomų kandidatų koalicija Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė. Vaikai Rokas, Matas, Juozas.

                                               

Jonas Šepetys (1867)

Buvo jauniausias iš penkių brolių ir seserų. Tėvas mirė anksti, ir motina viena sunkiai vargdama augino vaikus. Jonas skaityti ir rašyti pramoko pas kaimo "daraktorių". Sukakus devyneriems metams motina jį nuvežė į Biržų pradinę mokyklą. Mokslas ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →