ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 104                                               

Antanas Valaitis (1890)

1911 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo. Po Pirmojo pasaulinio karo gyveno Prancūzijoje, nuo 1923 m. studijavo literatūrą ir psichologiją Monpeljė universitete. Nuo 1926 m. gyveno Vilniuje. 1937-1939 m. turėjo knygyną, kuris iš tik ...

                                               

Liucija Valatkienė-Varneckytė

Baigusi Plikių Plungės raj. septynmetę mokyklą, 1953–1957 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje dėst. Birutė Razauskienė-Daukintaitė. 1957–1962 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dėst. Algimanto ...

                                               

Vitalija Lukoševičiūtė-Valeikienė

Baigusi Jonelaičių Šiaulių r. aštuonmetę mokyklą, 1967–1971 m. choro dirigavimo mokėsi Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. Vytautas Žvirblis. 1971–1977 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. P. Gy ...

                                               

Jonas Valickis

1906 m. baigė Palangos progimnaziją, 1906–1911 m. mokėsi Kauno gimnazijoje. Nuo 1911 m. Maskvos universiteto Fizikos-matematikos fakultete studijavo gamtos mokslus. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Gyveno tėviškėje Gėčių kaime, vėliau persikėlė į Telšius ...

                                               

Vidmantas Valinčius

1986 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, istorijos mokytojas ir teisės dėstytojas, įgytas magistro laipsnis. 1998 m. baigė švietimo vadybą, įgytas magistro laipsnis Kauno technologijos universitete. 1997–2000 m. Utenos apskrities viršininko a ...

                                               

Antanas Valinčius

Mokėsi Navinykų ir Valinčių pradinėse mokyklose. 1931 m. baigęs "Žiburio" gimnaziją Lazdijuose, studijavo Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Jo nebaigęs, grįžo į Lenkiją ir mokytojavo Navinykų bei Vaitakiemio pagrindinėse mokyklose. Aktyviai da ...

                                               

Rapolas Valiukonis

Mokėsi Lietuvių švietimo draugijos "Rytas" mokytojų seminarijoje. 1927–1939 m. dirbo mokytoju Trakų ir Lydos apskričių mokyklose. Bendradarbiavo laikraštyje "Valstiečių balsas". 1944–1947 m. Švenčionių apskrities laikraščio "Už Tėvynę" atsakingas ...

                                               

Valdas Valvonis

1988 m. baigė Alytaus raj. Butrimonių vidurinę mokyklą, vėliau jos mokytojas, nuo 2003 m. direktorius. Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatoriai Alytaus raj. skyriaus narys, Butrimonių grupės senniūnas. 2004 m. birželio mėn. Alytaus rajono savival ...

                                               

Viktoras Varanavičius

1976 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, fizikos mokytojas. 2003 m. baigė Šiaulių universitetą, vadybos magistras. Šiaulių Dainų progimnazijos direktorius. Partijos Naujoji sąjunga socialliberalai Šiaulių skyriaus narys. Vidurinių mokyklų vado ...

                                               

Reimundas Varapickas

1969 m. baigė Šiaulių 5-ąją vidurinę mokyklą. Tarnavo tarybinėje armijoje. 1977 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. 1973–1977 m. Šiaulių televizorių gamyklos radiotechninės aparatūros surinkėjas. 1977– ...

                                               

Irutė Varzienė

1981 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus Valstybiniame universitete. 1991–2011 m. Biržų "Atžalyno" vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja. 2011–2015 m. Biržų rajono savivaldybės merė. 2 ...

                                               

Kristina Vasiliauskaitė

K. Vasiliauskaitė 1963 m. įstojo į M. K. Čiurlionio vidurinę meno mokyklą dabartinė Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla. Iki 1971 m. mokėsi Rimos Karosaitės fortepijono klasėje, po to – pas mokytoją Marceliną Slipkų muzikos teorijos klasėje ...

                                               

Jonas Vasiliauskas

1981 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą, fizikos mokytojas, 2003 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, švietimo vadybos magistras. Vilniaus apskrities viršininko administracijos socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departament ...

                                               

Albertas Vasiliauskas

1953 m. baigė Kauno sodininkystės-daržininkystės technikumą, 1958 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą, 1963 m. Lietuvos miškų instituto stacionarinę aspirantūrą. 1982 m. biologijos mokslų daktaras. Nuo 1958 m. Kauno miškų ūkio ...

                                               

Benediktas Vasiliauskas

1919–1925 m. mokėsi Jurbarko "Saulės" gimnazijoje, 1927–1931 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę, 1934 m. Kauno konservatorijoje baigė valtornos klasę, o 1935–1936 m. dar studijavo kapelmeisterio klasėje. Konservatorijoje taip ...

                                               

Irena Vasiliauskienė

1988 m. baigė Klaipėdos universitetą, kultūros-švietimo darbuotoja. 1980–1984 m. dirbo Vilniaus rajono kultūros skyriaus Paberžės ir Kabiškių kultūros namų meno vadove. 1984–1987 m. Paberžės vidurinės mokyklos muzikos mokytoja. 1987–1989 m. Širvi ...

                                               

Ilona Vaškevičiūtė

1971 m. baigė Kauno Adomo Mickevičiaus vidurinę mokyklą. 1976 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, apgynė diplominį darbą "Sargėnų kapinynas" vad. Adolfas Tautavičius, įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės dėstytojo specialybę. 1 ...

                                               

Simas Vaznelis

Baigęs Veiverių mokytojų seminariją, dirbo mokytoju Pernavoje, Magiliave, Lazdijuose, Seinuose, Utenoje, Šakiuose. Rašė į spaudą pedagoginiais klausimais. 1909 m. kartu su Jadvyga Juškytė paruošė vadovėlį "Rašybos lavinimosi darbai", 1920 m. Mari ...

                                               

Sofija Veiverytė

1935 m. baigė Kauno Saulės gimnaziją, 1941 m. – Kauno suaugusiųjų gimnaziją, 1949 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, kur studijavo monumentaliąją tapybą vad. Stasys Ušinskas. Lietuvos dailininkų sąjungos narė nuo 1957 m ...

                                               

Juozas Vėjelis

1923 m. baigė 5 klases Biržų gimnazijoje. 1923 m. rugpjūčio 18 d. paskirtas Salamiesčio pradžios mokyklos vedėju. 1924 m. lankė pedagoginius kursus Kėdainiuose, 1927 m. – Rokiškyje, 1928 m. – dainavimo ir muzikos Biržuose, 1929 m. – karinio rengi ...

                                               

Nijolė Veličkienė

1958 m. su tėvais iš Ukmergės persikėlė į Lentvarį. 1966 m. baigė Lentvario vidurinę mokyklą, muzikos mokyklą akordeono klasę. 1971 m. baigė Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, įgijo chemikės inžinierės specialybę. 1971–1975 m. dirbo Vilnia ...

                                               

Alfredas Vėlius

Baigė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją, studijavo teologiją Ciuricho universitete Šveicarijoje. Antrojo pasaulinio karo metu studijavo Kauno ir Vilniaus universitetuose, baigė aukštuosius pedagogikos mokslus. Nuo 1941 m. dėstė vokiečių kalbą ...

                                               

Gintautas Vėlius

1989 m. baigė Vilniaus 27-ąją vidurinę mokyklą. 2001 m. balandžio 6 d. apgynė daktaro disertaciją "Kernavės miesto bendruomenė XIII–XIV amžiuje", humanitarinių mokslų daktaras. Dėsto nuo 1995 m., nuo 2001 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakult ...

                                               

Albinas Venclovas

Baigęs Gražiškių vidurinės mokyklos aštuonias klases, 1972–1976 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje dėst. A. Petrošiūtė, o 1976–1980 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose dėst. O. R ...

                                               

Mindaugas Venslauskas

Mindaugas Saulius Venslauskas – Lietuvos biologas, biofizikas, gamtos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. Nuo 2017 m. VDU asocijuotas profesorius emeritas.

                                               

Jonas Verseckas

1939 m. Sokonių mokyklos mokytojas. 1940 m. priklausė Geležinio Vilko Lietuvos partizanų organizacijai, 1941 m. jos vadas. Nuo 1988 m. aktyvus Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio narys, LPS Lazdijų rajono skyriaus pirmininkas. Nuo 1989 m. Lietuvos so ...

                                               

Petras Vežbavičius

Petras Vežbavičius – Lietuvos pedagogas, Raseinių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Audris Viduolis

Lengvosios atletikos treneris metodininkas. Nuo 1987 m. Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos direktorius, kūno kultūros mokytojas. Biržų sporto mokyklos treneris. Biržų rajono savivaldybės visuomeninės kūno kultūros ir sporto tarybos ...

                                               

Rūta Kleva Vidžiūnienė

Baigė Šv. Kazimiero gimnaziją Kaune. Kalifornijos universitete studijavo kalbas, pedagogiką ir politinius mokslus, gavo bakalauro laipsnį. Mokytojavo gimnazijose, dalyvavo "Santara-Šviesa" federacijos bei Lietuvių žurnalistų sąjungos veikloje. Nu ...

                                               

Antanas Vienuolis

Antanas Vienuolis – Lietuvos farmacininkas, rašytojas prozininkas, dramaturgas, muziejininkas, visuomenininkas.

                                               

Alfonsas Vildžiūnas

Nuo 1963 m. dainavo Respublikinių mokytojų namų berniukų ir jaunuolių chore "Ąžuoliukas". 1973–1979 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. P. Gylio klasė. 1985–1986 m. stažavo Maskvos Gnesinų muzikos pedag ...

                                               

Rita Vilienė-Abromaitytė

Vaikystę ir jaunystę praleido Čikagoje ir Lemonte, IL. Pirmoji muzikos mokytoja buvo motina Ona Mačernytė-Abromaitienė, savo dukrą mokiusi skambinti fortepijonu. Vėliau studijavo "Chorai eduction" ir tęsė fortepijono studijas Kanadoje. Studijų me ...

                                               

Romanas Vilkauskas

1976 m. baigė Vilniaus dailės institutą. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas Menų fakulteto Tapybos katedros dėstytojas, nuo 1993 m. docentas. Nuo 1990 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

                                               

Laimis Vilkončius

1968 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą, 1968–1976 m. mokėsi Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1973–1981 m. buvo Lietuvos radijo ir televizijos garso režisierius, 1981–1984 m. – Meno darbuotojų rūmų vyr. dirigentas. 1984–19 ...

                                               

Vytautas Vilkončius

Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, mokytojų seminarijoje ir muzikos mokykloje. 1955–1960 choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dėst. K. Griauzdė. Gyvendamas Panevėžyje, pradėjo vadovauti meno mėgėjų kole ...

                                               

Alfonsas Vilpišauskas

A. Vilpišauskas gimė Kaune pagal įrašą sovietmečio dokumentuose iš Ukmergės kilusio Lietuvos karininko Prano Vilpišausko šeimoje. Pirmaisiais pokario metais tėvui pasitraukus į užsienį, su motina apsistojo jos gimtinėje Savidonyse. 1960–1964 m. m ...

                                               

Zita Vilutytė

1985–1989 m. mokėsi Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje, 1990–1992 m. studijavo Kauno technologijos universitete, 1993–1996 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, 2012-2014 m. studijavo Association Educar para el Desarrollo Humano, Ne ...

                                               

Povilas Vymeris

Gimė ir augo žinomo evangelikų kunigo Augusto Vymerio šeimoje. Sesuo Margarita 1902-65 m. tapo lietuvių tautosakininke; Elena 1904-81 m. buvo silpnos sveikatos, dirbo patarnautoja; brolis Henrikas?-1980 m. tapo mokytoju; Ernestas?-1968 m. – Lietu ...

                                               

Kotryna Vinciūtė

Iš mažens mėgo muziką ir dailę. Pirma baigė lenkų Nazaretho Akademiją, kuri 1903 įsikūrė Kenoshoje, WI. Iki 1910 vargonininkavo ir vadovavo chorui Šv. Petro lietuvių parapijoje Kenoshoje. Su choru rengė koncertus, statė operetes ir kitus scenos v ...

                                               

Rapolas Napoleonas Vindašius

Mokėsi Plungės, Mažeikių ir Skuodo gimnazijose. Iš vietos muzikantų pramokęs smuikuoti ir skambinti pianinu, subūrė jaunimo mišrųjį chorą ir kurį laiką jam vadovavo. 1940 m. įstojo į Kauno universiteto Statybos fakultetą, bet studijas nutraukė pr ...

                                               

Vincas Vinikaitis

Dar vaikystėje pas Rudaminos bažnyčios vargonininką J. Andziulį išmoko vargonuoti. 1945–1948 mokėsi Lazdijų gimnazijoje, dainavo chore ir berniukų vokaliniame ansamblyje vadovavo muzikos mokytojas V. Launikonis. 1948–1952 choro dirigavimo mokėsi ...

                                               

Ramutė Vinikienė

1988 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginiame institute baigė ikimokyklinio auklėjimo pedagogiką ir psichologiją, 2009 m. Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo institute – socialinis darbą. VŠĮ "Kazlų Rūdos socialinės paramos centras" direkto ...

                                               

Voitechas Vinskevičius

1983 m. baigė Rūdiškių vidurinę mokyklą, 2009 m. – Vilniaus pedagoginį universitetą, mokytojas ekonomistas. 1983 m. karinio komisariato buvo pasiųstas mokytis vairuotojo specialybės. 1984 m. baigė Vilniaus DOSAAF mokyklą ir įgijęs III klasės vair ...

                                               

Gražina Petrauskaitė

Iš pradžių Kauno vidurinėje meno mokykloje mokėsi skambinti fortepijonu dėst. O. Radzevičienė, o 1958–1961 Kauno J. Gruodžio muzikos technikume mokėsi kankliuoti ir diriguoti dėst. S. Mintaučkienė ir V. Balčiūnas. 1961–1966 Lietuvos valstybinėje ...

                                               

Jonas Viržonis

Iš pradžių muzikos mokė tėvas, vėliau aklas muzikantas A. Pagalys. 1912 m. Alantoje apsigyveno būsimieji kompozitoriai J. Gruodis ir J. Karosas, kurie pastebėjo jaunuolio muzikinius gabumus ir pradėjo intensyviai mokyti muzikos. 1914 m. J. Viržon ...

                                               

Vytautas Viržonis

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš savo tėvo – vargonininko ir chorvedžio Jono Viržonio. 1953 m. baigė Lietuvos konservatoriją prof. S. Vainiūno fortepijono klasę. 1953–1958 m. įsidarbino Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre pianistu kon ...

                                               

Eduardas Viskanta

1908–1909 m. mokėsi Kirsnos pradinėje mokykloje, 1910–1912 m. Rudaminos Lazdijų raj. pradinėje mokykloje, 1912–1913 m. Seinų triklasėje mokykloje, 1914–1915 m. Vilniaus lietuvių gimnazijoje, 1918–1922 m. Marijampolės "Žiburio" gimnazijoje. 1922–1 ...

                                               

Feliksas Viskantas

Baigęs Palangos vidurinę mokyklą, 1952–1954 studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Klaipėdos mokytojų institute, tuo pačiu metu muzikos mokykloje pas S. Girčių mokėsi griežti kontrabosu. Tarnaudamas sovietinėje armijoje, vadovavo karių chorui. 19 ...

                                               

Artūras Visockas

Artūras Visockas – verslininkas, sportininkas, Šiaulių miesto meras nuo 2015 m., Lietuvos ir Šiaulių miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Aldona Visockienė

1961 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą, 1967 m. – Vilniaus dailės institutą. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas Menų fakulteto dėstytoja, docentė. Nuo 1974 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →