ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 105                                               

Ona Voverienė

1956 m. eksternu baigusi Tytuvėnų vidurinę mokyklą, Vilniaus 31-ojoje technikos mokykloje įgijo pašto-telegrafo operatorės specialybę. 1968 m. Vilniaus universitete baigė anglų kalbos mokytojos specialybę. Dirbo vertėja Sąjunginio elektros suviri ...

                                               

Anželika Vunš

1992 m. baigė Klaipėdos universitetą, ikimokyklinio auklėjimo pedagogė. Trakų rajono Paluknio Medeinos vidurinės mokyklos pradinio ugdymo, technologijų vyr. mokytoja, 2010 m. UAB "Galvok" direktorė. Darbo partijos Trakų rajono skyriaus narė. 2009 ...

                                               

Ona Zabielaitė-Karvelienė

Ona Zabielaitė‑Karvelienė gimė pašto valdininko Jono Zabielos 1848–1929 ir Elžbietos Davidonytės-Zabielienės?–1923 šeimoje Rygoje, kur baigė lenkišką Jaščembskos humanitarinę gimnaziją. Prasidėjus I pasauliniam karui persikėlė į Revelį dabar – Ta ...

                                               

Rima Zablackienė

1993 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, matematikos ir informatikos mokytoja. 2010 m. Mykolo Romerio universitete baigė magistrantūros studijų savivaldos institucijų administravimo programą, suteiktas viešojo administravimo magistro kvali ...

                                               

Algis Zaboras

1962–1966 m. Kretingos vaikų muzikos mokykloje mokėsi groti akordeonu mokyt. B. Džiaugys. 1966–1970 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. S. Juščius. 1970–1976 m. studijavo ir choro dirigavimo stud ...

                                               

Vytenis Albertas Zabukas

Vytenis Albertas Zabukas, Anykščių raj) – pedagogas, habilituotas mokslų daktaras, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, Seimo narys.

                                               

Augustinas Zaicas

Augustinas Zaicas – OFM, vienuolis ir vertėjas, pedagogas, publicistas ir lietuviškos savimonės žadintojas.

                                               

Vincas (Bonaventūra) Zajančkauskas

Vincas Zajančkauskas OFM – Lietuvos ir JAV vienuolis pranciškonas, filosofijos daktaras, pedagogas ir literatas.

                                               

Violeta Zališauskaitė-Tursienė

1964–1968 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos Stasio Šimkaus muzikos mokykloje dėst. M. Filipovas. 1968–1973 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. P. Vailionio ir doc. N. Kazakauskienės klasės. Nuo 1 ...

                                               

Vidmantas Zarėka

1981-1986 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas dėstytojas, Menų fakulteto docentas. Nuo 1995 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. "Aqua 12" grupės narys.

                                               

Edmundas Kazimieras Zavadskas

Edmundas Kazimieras Zavadskas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmasis prorektorius, VGTU senato narys, profesorius ir Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėjas.

                                               

Rimantas Zdanavičius

1953–1957 choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje dėst. D. Vaitkutė. 1957–1962 choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. P. Bekerio klasė. 1962–1969 Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniosios muzikos ...

                                               

Česlovas Zgirskis

Baigęs Kauno mokytojų seminariją, 1942–1948 m. mokytojavo Bereiviškiuose Jurbarko rajonas, Veliuonoje. 1949–1951 m. dirbo komjaunimo darbą Kauno apskrityje ir rajone. 1951–1952 m. Kauno rajono laikraščio "Socialistiniu keliu" redaktorius. 1952–19 ...

                                               

Romas Zibalas

1985 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, lietuvių kalbos mokytojas. Širvintų "Atžalyno" progimnazijos mokytojas ekspertas. Nuo 2011 m. Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys. Žmona Rima, vaikai Aistė, Almantas.

                                               

Juozas Zikaras

Šeima gyveno vargingai, nuo septynerių piemenavo pas ūkininkus. Pramokęs staliaus amato, kartu su tėvu dengė stogus, dirbo kitokius statybinius darbus. Pardavinėdavo savo drožtus ir trimis spalvomis nudažytas pakelių kryžiams šventųjų statulėles. ...

                                               

Genrikas Zimanas

1932 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. Bendradarbiavo žurnale "Mokykla ir visuomenė". Nuo 1934 m. pogrindinės LKP narys. 1935 m. parengė ir suredagavo nelegalų komunistinį laikraštį "Revoliucijos keliu". 1937–1940 m. dienraščio "Folksblat" ...

                                               

Vladas Zinkevičius

Augo muzikalioje šeimoje. 1932–1936 m. mokėsi Šančių pradžios mokykloje, 1936–1941 m. Kauno 2-ojoje progimnazijoje, dainavo moksleivių chore, kuriam tada vadovavo A. Jankauskas ir F. Svirskis. Vokiečių okupacijos metais dirbo Kauno pašto siuntini ...

                                               

Angelė Zubienė-Petrauskaitė

1964–1968 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos technikume dėst. M. Sasnauskienė, 1968–1973 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dėst. A. Petrausko klasė. 1973–1978 m. Panevėžio rajono kultūros skyriaus ...

                                               

Vladimiras Zubovas (1909)

Garsios grafų Zubovų giminės ainis, tėvas – Vladimiras Zubovas. Žmona Mikalojaus Konstantino Čiurlionio duktė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė – dramaturgė, prozininkė, vertėja. Vaikai Dalia, Konstantinas, Vytautas. 1928 m. baigė Šiaulių berniukų gim ...

                                               

Kazys Zupka

Baigė Miežiškių mokyklą, mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 1931-1936 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką ir germanistiką. 1956 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. 1933-1937 m. dirb ...

                                               

Vita Žabarauskaitė

1980 m. baigė M.K.Čiurlionio menų mokyklą, 1988 m. – Šiaulių pedagoginį institutą. Šiaulių Gegužių vidurinėje mokyklos dailės mokytoja metodininkė. Nuo 1995 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

                                               

Viktoras Žadeika

Mokėsi Kalvarijoje, vėliau baigė Lomžos gimnazijos šešias klases, nuo 1905 m. pradėjo mokytis ir muzikos, nuo 1907 m. dalyvavo lietuvių kolonijos vakaruose – vaidinimuose. 1909–1919 m. Varšuvos muzikos institute studijavo fleitos, vargonų, fortep ...

                                               

Pranas Žakevičius

1947–1956 m. su pertraukomis choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje dėst. Mykolas Karka ir Aleksandras Liberis. 1956–1991 m. – Laukuvos vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių chorų, v ...

                                               

Stasys Žalalis

Gimė vargonininko šeimoje. 1961 m. baigęs Alsėdžių vidurinę mokyklą, vienerius metus buvo šios mokyklos muzikos mokytojas ir moksleivių pučiamųjų orkestro vadovas. 1962–1966 m. choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje – technikume dėst. ...

                                               

Viktoras Žeimys

Mokėsi Gargždų vidurinėje mokykloje, o 1951–1958 su pertrauka tarnavo sovietinėje armijoje choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje dėst. K. Griauzdė ir A. Buzys. 1958–1963 choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservat ...

                                               

Zita Želvienė-Juzumaitė

Baigusi Renavo Mažeikių r. aštuonmetę mokyklą, 1962–1963 mokėsi vienų metų chorvedžių kursuose prie Mažeikių vaikų muzikos mokyklos diriguoti mokė J. Spalvienė. 1963–1967 choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos technikume dėst. V. Žvirblis, 1980– ...

                                               

Petras Želvys

1946–1949 m. studijavo Kauno universitete. 1956 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. 1949–1950 m. Šiluvos vidurinės mokyklos, 1950–1951 m. Tytuvėnų vidurinės mokyklos direktorius, iki 1954 m. mokytojas ...

                                               

Gintautas Želvys

Gintautas Želvys, rus. Жяльвис Гинтаутас Напалеонович – Rusijos ir Lietuvos muzikinio teatro pedagogas, režisierius. Sankt Peterburgo N. Rimskio–Korsakovo konservatorijos profesorius, Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės veikėjas.

                                               

Vytautas Žemaitis (1944)

1970 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete baigė žurnalistikos specialybę. 1965–1970 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" skyriaus vedėjas, 1970–1971 m. – žurnalo "Jaunimo gretos" skyriaus redaktorius. Nuo 1971 m. – žurnalo "Švy ...

                                               

Povilas Žemaitis

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš Pašaltuonio parapijos vargonininko Izidoriaus Sabono. 1946 m. įstojo į Kauno muzikos mokyklą mokytis vargonuoti, o 1948–1952 m. Juozo Gruodžio muzikos mokykloje mokėsi choro dirigavimo dėst. A. Ceičys ir kartu lan ...

                                               

Jonas Žentelis

Mokėsi Ukmergės berniukų gimnazijoje, o 1955 baigė Kauno pedagoginę mokyklą. 1959–1964 choro dirigavimo neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje-technikume dėst. J. Narvidas. Nuo 1965 iki 1970 m. neakivaizdiniu būdu ...

                                               

Marija Žibūdienė-Skrabutytė

Baigusi Kapčiamiesčio vidurinę mokyklą, 1972–1976 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje dėst. D. Norkienė. 1977–1981 choro dirigavimo studijas neakivaizdiniu būdu tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. J. Karoso, dėst. ...

                                               

Raimonda Židonienė-Šiurkutė

Lankė Kauno 21-ąją vidurinę mokyklą ir 1-ąją vaikų muzikos mokyklą P. Avižėnienės fortepijono klasė. 1976–1980 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. Donatas Jokūbonis. 1980–1985 m. choro dirigavimą ...

                                               

Rimvydas Žigaitis

Gimė ilgamečio Kazlų Rūdos bažnyčios vargonininko šeimoje. Besimokydamas Kazlų Rūdos progimnazijoje, dalyvaudavo moksleivių koncertuose – skambino fortepijonu, dirigavo chorui, taip pat pavadavo vargonininką tėvą bažnyčioje. 1946 m. įstojo į Viln ...

                                               

Balys Žygelis

Žmona Leokadija Belvertaitė-Žygelienė. 1908 m. Sankt Peterburge įgijo mokytojo teises. 1910 m. vasarą lankė Peterburgo universiteto pedagoginius kursus. Papilės mokyklos, 1909–1910 m. Linkuvos dviklasės mokyklos, nuo 1911 m. Kriukų mokyklos mokyt ...

                                               

Aleksandras Žikevičius

1980 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą. 1991 m. Vilkaviškio "Aušros" vidurinės mokyklos direktorius, rajono švietimo tarybos pirmininkas. Nuo 1999 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Vilkaviškio rajono skyriaus narys. 2000–2003 m. ir 200 ...

                                               

Juozas Žilevičius

Juozas Žilevičius – vargonininkas, kompozitorius, pedagogas, choro dirigentas, muzikologas, kultūros veikėjas, pirmosios lietuviškos simfonijos autorius.

                                               

Antanas Žilinskas (1948)

1999 m. Gražiškių vidurinės mokyklos mokytojas, nuo 2001 m. Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius. Nuo 1999 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Vilkaviškio rajono skyriaus narys, Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas. 2000–2003 m. Vilkavi ...

                                               

Tomas Ferdinandas Žilinskas

Baigė Suvalkų berniukų gimnaziją ir 37 metus išdirbo Veiverių mokytojų seminarijoje. Atliko didelį švietiejišką darbą Lietuvai pačiu didžiausiu sunkmečiu, pasiaukojančiai dirbęs spaudos ir lietuviško žodžio draudimo laikais. Anot Jono Jablonskio, ...

                                               

Lilija Žilinskienė

1998–2003 m. Virbalio vidurinės mokyklos ir Kybartų Kristijono Donelaičio vidurinės mokyklos mokytoja, nuo 2003 m. Kybartų specialiosios internatinės mokyklos direktorė. Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 2001 m. Lietuvos socia ...

                                               

Vida Žilinskienė

Vida Žilinskienė – inžinierė, kalbininkė lituanistė, pirmųjų lietuvių kalbos dažninių žodynų sudarytoja, Mykolo Romerio universiteto docentė, Kalbos kultūros katedros vedėja.

                                               

Vincas Žilionis

Marijampolėje baigė pedagoginius kursus. 1927–1931 m., 1933–1939 m., 1950–1956 m. mokytojavo, 1940–1941 m. dirbo Švietimo liaudies komisariate, 1947–1949 m. – Švietimo ministerijoje. Spaudoje bendradarbiavo nuo 1925 m. 1932–1933 m. Telšiuose reda ...

                                               

Antanas Žiliukas

Antanas Žiliukas – Lietuvos inžinierius mechanikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, profesorius.

                                               

Pranas Žiliukas

1959–1963 m. mokėsi Romaniškių Zarasų raj. pradinėje mokykloje, 1963–1970 m. Salako vidurinėje mokykloje. 1970–1975 m. studijavo Kauno politechnikos institute KPI. 1975–1986 m. KPI Vibrotechnikos mokslo centro jaunesnysis mokslo bendradarbis, vyr ...

                                               

Jeronimas Žitkevičius

Baigęs Alytaus vidurinę mokyklą, 1952–1956 Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute studijavo geografiją ir kartu choro dirigavimo mokėsi J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje dėst. A. Ilčiukas. 1957–1963 choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu ...

                                               

Jonas Žukas

Muzikinius sugebėjimus paveldėjo iš tėvo – Švėkšnos vargonininko. Mokėsi Švėkšnos ir Ukmergės gimnazijose – 1926 m. baigė šešias klases, o brandos atestatą gavo prie Lietuvos švietimo ministerijos įkurtoje eksterno egzaminų komisijoje. 1926–1933 ...

                                               

Egidijus Žukauskas (1961)

1985 m. baigė Kauno politechnikos institutą, kur įgijo inžinieriaus chemiko technologo kvalifikaciją. 1993 m. Vilniaus universitete įgijo ekonomisto diplomą. 1998 m. baigė Kauno technologijos universiteto Vadybos mokslo magistrantūrą. 2005-2006 m ...

                                               

Stasė Žukienė-Lukošiunaitė

1959–1963 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje dėst. R. Lasmanavičienė. 1964–1970 m. choro dirigavimą studijavo neakivaizdiniu būdu Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dėst. Z. Venckus. 1963–1967 m. Šakių vaikų muzikos mokykl ...

                                               

Juozas Žuronas

Dar vaikystėje pradėjo dainuoti ir giedoti choruose. 1908 m. atvykęs į JAV, apsigyveno Filadelfijoje Pensilvanija ir ėmė mokytis muzikos. Smuikuoti mokėsi pas J. Jurčikonį, o dainuoti ir skambinti fortepijonu pas V. Grigaitį. Dar studijavo Pealio ...

                                               

Vytautas Žvirblis

1948 m. baigęs Linkuvos gimnaziją, 1950–1952 m. dirbo Linkuvos rajono finansų skyriaus kasininku – buhalteriu ir vyr. buhalteriu. Pats pasigamino fisharmoniją, susiremontavo seną fortepijoną ir išmoko šiais instrumentais groti. Epizodiškai vargon ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →