ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 107                                               

Miesto galva

Miesto galva – Rusijos imperijos miesto dūmos ir jai pavaldaus vykdomojo organo – miesto valdybos – pirmininkas. Pareigybė egzistavo 1785–1917 m.

                                               

Noimano-Zaso byla

Pirmosios pogrindinės organizacijos, identifikavusios save su NSDAP Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų partija, Klaipėdos krašte pradėtos kurti 1928 m. Lietuvos vyriausybė šių organizacijų nelaikė pavojingomis. NSDAP 1933 m. pradžioje paėmu ...

                                               

Pamedės teisynas

Pamedės teisynas, Prūsų teisynas, Jura Prutenorum – seniausias rašytinis baltų genčių teisės šaltinis. XII amžiuje Kryžiuočių ordino kolonizuotos prūsų genties pamedėnų normų rinkinys, priimtas prūsų susirinkime. Prūsai įstatymus ir sprendimus pr ...

                                               

Privati miškų nuosavybė Lietuvoje

Pirmosios rašytinės žinios apie miškų nuosavybę siekia Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto laikus. 1957 metais išleisto Valakų įstatymo pagrindu buvo išskirti miškai kaip nuosavybės forma. Iki 1920 m. žemės reformos Lietuvoje dominav ...

                                               

Teisininkas (žurnalas)

Leido ir redagavo Juozas Žagrakalys. Spausdino L. Rozeno spaustuvė Zarasuose. Išėjo 13 numerių. Svarstė teisės teorijos ir praktikos klausimus, diskutavo dėl teisinių normų, sąvokų, teisę reglamentuojančių dokumentų, nagrinėjo teisinės kultūros, ...

                                               

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas

1978 m. lapkričio 13 d. įkurtas Lietuvos katalikų komitetas, kurio tikslas buvo atkreipti visuomenės dėmesį į tikinčiųjų diskriminavimą. Į komitetą įėjo kunigai Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Vincentas Vėlavičius ir Ju ...

                                               

Lietuvos konstitucinė teisė

Lietuvos konstitucinių normų istorijos pradžia - XX amžiaus II dešimtmečio pabaiga - Lietuvos laikinosios Konstitucijos 1918, 1919 ir 1920 m. Lietuvoje galiojo šios nuolatinės Konstitucijos - 1922 metų Lietuvos Konstitucija, 1928 metų Lietuvos Ko ...

                                               

Konstitucijos dienos

Konstitucijos dienos – kiekvienais metais Vilniaus universiteto studentų atstovybės Teisės fakultete organizuojamas nekomercinis projektas, siekiantis atkreipti visuomenės dėmesį į pagrindinio šalies įstatymo - Konstitucijos - reikšmę. Minėdama 1 ...

                                               

Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras

Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras - Lietuvos Respublikos Konstitucijos - pagrindinio Lietuvos įstatymo - komentaras. Parengtas kaip teisės mokslo tyrimas. Tikslas – atskleisti Konstitucijos nuostatų, kuriose įtvirtintos žmogaus teisės ...

                                               

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas – teisminė LR valdžios institucija, sprendžianti, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai arba ...

                                               

Lietuvos Respublikos pilietybė

Lietuvos Respublikos pilietybė - konstitucinis-teisinis ryšys su Lietuvos valstybe; nacionalinė pilietybė. Reglamentuoja LR Konstitucija, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas ir kiti teisės aktai.

                                               

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas

LR PĮ nurodo Lietuvos Respublikos piliečių teisinę padėtį 3 straipsnis: Lietuvos Respublikos piliečiai turi visas socialines ekonomines, politines ir asmenines teises bei laisves, kurias skelbia ir garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija ir ...

                                               

INFOLEX

INFOLEX – teisės portalas, teisinių žinių ir naujienų tinklavietė, elektroniniai teisės produktai. Prekės ženklą valdo privati bendrovė UAB "Lexnet". 81% UAB "Lexnet" akcijų priklauso švedų "Bonnier Business Press AB", 19% – "Verslo žinių" vyriau ...

                                               

Teisėkūros žinios

Teisėkūros žinios – oficialaus leidinio "Valstybės žinios" tęstinis leidinys, leidžiamas du kartus per savaitę elektroninis pdf, epub ir docx formatais teisės leidinys. Leidinį leidžia ir teisės portalą valdo UAB "Teisėkūros žinios".

                                               

Tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statutas

Šis statutas nustato civilinių jūrinių laivų plaukiojančių su Lietuvos Respublikos vėliava, nepriklausomai nuo laivo nuosavybės formos, kapitono, vadovaujančių asmenų ir kitų įgulos narių pagrindines pareigas, atsakomybę ir teises jiems laivuose ...

                                               

Kovo 11 d. akto moratoriumas

Kovo 11 d. akto moratoriumas – vienokio ar kitokio pobūdžio Lietuvos Respublikos nepriklausomybės paskelbimo akto ar teisinių pasekmių sustabdymas, svarstytas ir planuotas 1990 m. 1990 m. birželio 27 d. Michailas Gorbačiovas susitikime su Lietuvo ...

                                               

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso komentaras

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso komentaras - 2002 metų Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso - pamatinio Lietuvos bausmių vykdymo teisės šaltinio - komentaras. Tikslas - pateikti mokslinę teorinę kiekvieno Kodekso straipsnio a ...

                                               

Statybos techninis reglamentas

Statybos techninis reglamentas - specialaus statybos teisės akto rūšis Lietuvos teisėje. Statybos techninis reglamentas yra organizacinis tvarkomasis teisės aktas, nustatantis specifinius statybų reikalavimus. Pvz., gyvenamųjų ir negyvenamųjų pas ...

                                               

Remigijus Ačas

Remigijus Ačas – Lietuvos inžinierius, teisininkas, Raseinių rajono savivaldybės politinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Andrius Puksas

Andrius Puksas – teisininkas, teisės mokslų daktaras, Mykolo Romerio universiteto Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybos vadovas, viešosios įstaigos "Mokslininkų sąjungos institutas" direktorius, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas.

                                               

Gustavas Oskaras Aveidė

Gimė penkių vaikų Marijampolės advokato Edvardo Aveidės ir Paulinos Rutkauskaitės šeimoje. 1843 m. šeima persikėlė į Suvalkus. 1848–1854 m. mokėsi Suvalkų gimnazijoje. 1854–1858 m. studijavo Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultete. Išlaikę ...

                                               

Vaidotas Bacevičius

1993 m. baigė Vilniaus Mindaugo vidurinę mokyklą, 2000 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir įgijo konstitucinės teisės magistro laipsnį. 2003 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą ir įgijo verslo vadybos ir administravimo ...

                                               

Stasys Antanas Bačkis

Baigęs Panevėžio gimnaziją, 1925–1930 m. studijavo Paryžiaus universitete. 1928 m. baigė teisės, 1929 m. viešosios teisės, 1930 m. politinės ekonomijos ir tarptautinius mokslus. 1933 m. teisės daktaras. 1995 m. Klaipėdos universiteto garbės dakta ...

                                               

Mikas Bagdonas

Mokėsi Krosnos pradžios mokykloje, Veiverių mokytojų seminarijoje. Maskvos universitete studijavo teisę. 1925 m. Čikagoje baigė Lojolos universitetą, teisės daktaras. Studijas gilino Harvardo universitete. 1913–1918 m. mokytojavo Veiverių mokytoj ...

                                               

Vytautas Bakas

Vytautas Bakas – teisininkas, politinis bei visuomeninis veikėjas. Nuo 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys.

                                               

Artūras Bakšinskas

Artūras Bakšinskas – Lietuvos teisininkas, politikas, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas, LR Finansų ministerijos viceministras 2000-2001 metais.

                                               

Kazimieras Balkūnas

Gimė ūkininkų šeimoje. 1925 m. baigė Prienų "Žiburio" gimnaziją, vėliau 1925–1927 m. ten pat mokytojavo. 1927 m. įstojo į Kauno universiteto Teisės fakultetą, kuri 1931 m. baigė. Universitete aktyviai dalyvavo studentų ateitininkų veikloje, "Vyta ...

                                               

Algis Balsevičius

2007 m. baigė Maskvos valstybinį industrijos universitetą, teisininkas. 1995–2003 m. teismo antstolių kontoros prie Panevėžio teismo vyr. teismo antstolio pavaduotojas. 2003 m. Antstolių Violetos Bespalovienės, Andriaus Bespalovo ir Algio Balsevi ...

                                               

Raimondas Balsys

2002 m. baigė Rokiškio Romuvos gimnaziją. 2009 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete baigė teisę, įgijo teisininko kvalifikaciją. Partijos Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga narys. Nuo 2011 m. Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys. ...

                                               

Simanas Beliackinas

1899 m. baigė Odesos universitetą, dirbo advokatu Maskvoje, Sankt Peterburge. 1922–1940 m. Vytauto Didžiojo universiteto iki 1930 m. Lietuvos universitetas dėstytojas. Nuo 1923 m. profesorius. Naciams okupavus Lietuvą uždarytas į Kauno getą, žuvo ...

                                               

Valdas Benkunskas

2003 m. baigė Šilutės Vydūno gimnaziją, 2009 m. baigė Mykolo Romerio universitetą, teisininkas. Partijos Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus skyrių sueigos pirmininkas. Nuo 2011 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys ...

                                               

Bronius Bieliukas

Baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. Baigė teisę Vytauto Didžiojo universitete. Studijuodamas ketverius metus dirbo sekretoriumi pas advokatą Mykolą Sleževičių. Baigęs mokslus vertėsi advokatūra, iki 1944 m. žemės ūkio banko Kaune juriskon ...

                                               

Juozas Blaževičius

1985 m. baigė SSRS VRM aukštąją milicijos mokyklą. 1969–1983 m. Vilniaus miesto vidaus reikalų valdybos Valstybinės automobilių inspekcijos Atskiro kelių patrulinės tarnybos diviziono Kelių priežiūros tarnybos inspektorius. 1983–1986 m. Valstybin ...

                                               

Dominykas Bociarskis

Mokėsi Telšiuose, Šiauliuose, Vilniaus bajorų institute. 1860 m. baigė Maskvos universitetą, studijų metais į kultūrinę veiklą įtraukė lietuvių studentus. 1861–1862 m. dėstė rusų kalbą ir istoriją Varnių kunigų seminarijoje. Iki 1863 m. sukilimo ...

                                               

Romualdas Boreika

1978 m. baigė mokslus KPI. 1977–1984 m. dirbo inžinieriumi, 1984–1991 m. dirbo inspektoriumi ir direktoriaus pavaduotoju Kauno milicijoje. 1991–1997 m. Kauno policijos inspektorius ir komisaras. 1997–2002 m. dirbo mokesčių policijoje komisaru. 20 ...

                                               

Vilma Budvytienė

2001–2004 m. Seimo narės Romos Žakaitienės padėjėja. Nuo 2006 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos juridinio skyriaus vyr. specialistė. Nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Radviliškio rajono skyriaus narė, 2006 m. skyriaus ats ...

                                               

Zenonas Buivydas

1974–1978 m. mokėsi Mažeikių internatinėje mokykloje, 1985–1987 m. tarnavo TSRS kariuomenėje, 1993 m. baigė Šiaulių aukštesniąją technikos mokyklą, radiotechnikas, 2002 m. baigė Lietuvos teisės universitetą, teisininkas, bakalauras, 2007 m. baigė ...

                                               

Virginijus Andrius Bukauskas

Virginijus Andrius Bukauskas – teisininkas, Visagino savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Andrius Bulota (1907)

Dėdė visuomenės veikėjas Andrius Bulota 1872–1941. 1925 m. įstojo į Lietuvos universitetą. 1929 m. gegužės 6 d. dalyvavo pasikėsinime į ministrą pirmininką Augustiną Voldemarą. Po to per Lenkiją emigravo į Čekoslovakiją, 1931 m. persikėlė į Vieną ...

                                               

Andrius Burba

1999 m. baigė teisės mokslus Klaipėdos socialinių mokslų kolegijoje. 1999 m. pradėjo dirbti Klaipėdos apygardos administraciniame teisme. 2000–2004 m. studijavo teisę MRU, 2004–2006 m. teisės magistrą MRU. 2010–2012 m. buvo LR Seimo narys, kai pa ...

                                               

Vladislovas Burbulis

1954 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Nuo 1954 m. dirbo teisėju, 1957–1960 m. Vilniaus m. Lenino rajono teisėjas. 1961–1966 m. LSSR televizijos ir radijo komiteto Televizijos žinių redakcijos redaktorius, vyr. redaktorius. 1962–19 ...

                                               

Ryšardas Burda

Mokėsi Vilniaus 3-čioje mokykloje-internate. 1979 m. įstojo į Vilniaus politechnikumą ir 1983 m. baigė rajoninio elektros ryšio ir radiofikavimo specialybės kursą. 1983–1985 m. atliko karinę tarnybą Irkutsko srityje, Rusijoje, aviacijos padalinyj ...

                                               

Vilhelmas Žanas Burkevičius

1906 m. baigė mokytojų kursus, 1917 m. Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetą. 1918 m. grįžęs į Lietuvą dirbo teisininku. 1919–1920 m. Lietuvos vyriausybės įpareigotas vedė derybas su Rusija dėl pasikeitimo politiniais kaliniais. 1921–192 ...

                                               

Jonas Čiuberkis

Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę. Iki 1940 m. Vidaus reikalų ministerijos kanceliarijos viršininkas. 1940–1941 m. gyveno Vokietijoje, Lietuvių aktyvistų fronto veikėjas. 1941–1943 m. Vilniaus miesto savivaldybės sekretorius. 1943 m. ...

                                               

Jonas Dagelis

Sesuo dainininkė solistė Veronika Dagelytė-Valatkienė 1911–1956. Mokėsi Utenoje, Pirmojo pasaulinio karo metais – Voroneže Rusija, Panevėžyje. 1921 m. baigė Kauno gimnaziją. Mokykliniais metais aktyviai bendradarbiavo daugintuose šapirografu moks ...

                                               

Jurgis Dagilis

1925–1932 m. studijavo Lietuvos universitete nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetas. Dirbo teisme, advokatavo, tarnavo valstybinėse įstaigose. Šaulių sąjungos narys, 1926–1928 m. studentų šaulių būrio vadas. Šv. Vincento Pauliečio draugijos n ...

                                               

Zigmas Dailidka

1949 m. baigė Pabaltijo universitetą Vokietija, 1948 m. universiteto lietuvių studentų valdybos pirmininkas. 1950 m. persikėlė į JAV. 1961–1964 m. JAV lietuvių bendruomenės centro valdybos iždininkas, 1964–1967 m. centro valdybos Kultūros fondo p ...

                                               

Tomas Bronius Dirmeikis

Baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. Tobulinosi Bazelio, Vienos, Paryžiaus universitetuose, 1942 m. Vilniaus universitete gavo teisių daktaro laipsnį. Studijų metais – studentų tautininkų korporacija "Neo-Lithuania" narys, jos la ...

                                               

Antanas Endziulaitis

1918 m. Jaroslavlyje baigė Marijampolės gimnaziją. 1919 m. baigė Kauno karo mokyklą. 1924 m. baigė Lietuvos universiteto Teisės fakultetą. 1915–1918 m. Jaroslavlyje dirbo Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti. 1918 m. išrinktas Marij ...

                                               

Viktoras Engleris

1895 m. Viktoras Engleris baigė Pskovo kadetų mokyklą, 1897 m. – Pavlo karo mokyklą, 1905 m. – Aleksandro karo teisės akademiją Sankt Peterburge. Rusijos imperijos kariuomenės pulkininkas 1911 m. Nuo 1920 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos kariuomenės sa ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →