ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 108



                                               

Mykolas Jasėnas

Mykolas Jasėnas – Lietuvos žurnalistas, teisininkas, bibliotekininkas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.

                                               

Jonas Lazarenka

1977 m. baigė Švenčionėlių vidurinę mokyklą. 1977–1979 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1979–1991 m. dirbo jaunesniuoju milicininku, patrulinės tarnybos būrio vadu. 1991 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento V ...

                                               

Kęstutis Jucevičius

Kęstutis Jucevičius – teisininkas, vidaus tarnybos pulkininkas, buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM vadovas.

                                               

Ernestas Jurevičius

2001 m. baigė Zarasų "Ąžuolo" gimnaziją, 2006 m. baigė Mykolo Riomerio universitetą, teisininkas, 2008 m. ten pat baigė tarptautinės teisės magistrantūrą. 2003 m. Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Zarasų filialo vykdantysis direktorius, 20 ...

                                               

Gintautas Jurevičius

Gintautas Jurevičius – Lietuvos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Juozas Jurkūnas

Juozas Jurkūnas – Lietuvos teisininkas, teisės daktaras, visuomenės veikėjas, vienas buriavimo sporto Lietuvoje pradininkų.

                                               

Jonas Kasakaitis (1866)

Mokėsi Varšuvos universiteto Teisės fakultete. Dar studijų metais aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą. Priklausė liberaliai nusiteikusių lietuvių būreliui, iš kurio vėliau išsivystė varpininkų judėjimas. 1888 m. pradžioje dalyvavo Varšuvos st ...

                                               

Daiva Kelečienė

1993 m. baigė Vilniaus universitetą, prekių ekspertė, 2003 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, teisininkė, 2007 m. Kauno technologijos universitete baigė viešąjį administravimą. Lietuvos socialdemokratų partijos Zarasų rajono skyriau ...

                                               

Albertas Kruminas

1953–1960 m. mokėsi Naujosios Akmenės vidurinėje, 1960–1965 m. vakarinėje mokyklose, 1969–1973 m. studijavo Charkovo teisės institute. 1960–1965 m. Akmenės cemento gamyklos šaltkalvis, 1965–1968 m. tarnavo tarybinėje armijoje, 1968–1969 m. Akmenė ...

                                               

Ivanas Kučerovas

1953 m. baigė Minsko teisės institutą. 1953–1959 m. dirbo Minsko kriminalistikos mokslinėje tyrimų laboratorijoje, 1959–1968 m. Baltarusijos SSR, 1968–1982 m. Lietuvos SSR teismo ekspertizės moksliniame tyrimo institute. 1979 m. teisės mokslų dak ...

                                               

Sigitas Kurklys

1999 m. baigė Lietuvos teisės akademiją, teisininkas. VSDFV Kupiškio skyriaus vyriausiasis specialistas teisininkas. Darbo partijos Kupiškio rajono skyriaus narys. Nuo 2011 m. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys.

                                               

Vytautas Kurpuvesas

Baigė Juodšilių "Šilo" vidurinę mokyklą. 2002 m. baigė Lietuvos teisės universitetą, įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. 1999–2002 m. dirbo policijos sistemoje, 2002–2005 m. Vidaus reikalų ministerijos darbuotojas. 2005–2008 m. Mykolo Ro ...

                                               

Edgaras Kuturys

1992 m. baigė Vilniaus 65-ąją vidurinę mokyklą, 1995 m. - Lietuvos policijos akademiją, teisės bakalauras. 2006-2011 m. Pagėgių savivaldybės administracijos Bendrojo ir juridinio skyriaus vedėjas. 2011-2012 m. Šilutės miškų urėdijos medžioklės pl ...

                                               

Remigijus Lamanauskas

2007 m. baigė Mykolo Romerio universitetą, teisės magistras. UAB "Zarasų autobusai" direktorius, 2011 m. UAB "Lagreta" vadovas. Lietuvos teisininkų draugijos Zarasų skyriaus pirmininkas. 2008 m. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Zarasų rajon ...

                                               

Adomas Lastas

Vaikystėje padėjo knygnešiams gabenti ir slėpti draudžiamas knygas lietuviškais rašmenimis. Pasibaigus spaudos draudimui platino socialdemokratų spaudą. Baigęs Suvalkų gimnaziją, 1908–1911 m. studijavo Maskvos universiteto Teisės fakultete, lankė ...

                                               

Valdas Lastauskas

1992 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1990–1991 m. buvo Vilniaus Vyriausiojo policijos komisariato tardytojas. 1991 pradėjo dirbti Lietuvos URM Konsulinių sutarčių skyriuje, 1993–1996 m. buvo konsulas Lietuvos ambasadoje Varšuvoje ...

                                               

Rūta Laurinonienė

1959–1970 m. mokėsi Skaudvilės vidurinėje mokykloje, 1972–1977 m. studijavo Vilniaus universiteto teisės fakultete. 1970–1972 m. Skaudvilės vaistinės formuotoja, 1977–1981 m. Tauragės rajono Vykdomojo komiteto instruktorė, 1981–1998 m. advokatė T ...

                                               

Pranas Lembertas

1920–1924 m. mokėsi solinio dainavimo Kauno muzikos mokykloje, aktorystės – Antano Sutkaus vaidybos mokykloje. 1924–1926 m. studijavo Lietuvos universiteto Teisių fakultete. 1926–1940 m. ir 1941–1944 m. notaras Biržuose. 1928 m. įkūrė Vilniui vad ...

                                               

Gabrielius Liutkevičius

Pradžios mokslo mokė tėvas daraktorius, nuomojęs Palūksčio dvarelį prie Varnių. 1893 m. įstojo į Kazanės gimnaziją, vėliau mokėsi Mintaujos gimnazijoje. 1901 m. baigė Peterburgo II gimnaziją ir įstojo į Peterburgo universiteto Teisės fakultetą. N ...

                                               

Justinas Lukošius

1928–1944 m. dirbo Lietuvos radijuje, teismuose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1952 m. Vokietijos lietuvių bendruomenės veikėjas, 1974–1977 m. – valdybos pirmininkas, vicepirmininkas, 1968–1994 m. reikalų vedėjas ir "Informacijų biuletenio" ...

                                               

Simonas Malevskis

Kilęs iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės bajorų Malevskių giminės. Sūnus Pranciškus Jeronimas Malevskis. 1781 m. primtas į mokytojų seminariją prie Vilniaus universiteto dvejus metus studijavo Krokuvos universitete. 1785 m. Vilniuje įgijo fil ...

                                               

Antanas Martinionis

Spaudoje pradėjo bendradarbiauti 1945 m. 1953–1958 m. dirbo laikraščio "Panevėžio tiesa" redakcijoje, nuo 1959 m. Šeduvos rajono laikraščio "Spalio vėliava" redakcijoje. 1967 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1971–1978 m. LSSR atei ...

                                               

Frikas Meieris

Brandos atestatą įgijo Klaipėdoje, po to studijavo Heidelbergo, Miuncheno ir Strasbūro universitetuose. Teisės 1918 m. ir valstybės valdymo 1919 m. mokslų daktaras. Saaro žemės Prekybos rūmuose dirbo sekretoriumi. 1920 m. grįžo į Klaipėdą, dirbo ...

                                               

Nerijus Meilutis

1996 m. baigė Lietuvos policijos akademiją, teisės bakalauras, 1998 m. – Lietuvos teisės akademiją, teisės magistras. Nuo 1998 m. sausio iki 2004 m. liepos mėnesio dirbo ikiteisminio tyrimo pareigūnu Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno skyriuje. Nu ...

                                               

Eimutis Misiūnas

1996 m. baigė Lietuvos policijos akademiją ir įgijo teisininko kvalifikaciją. 2004–2010 m. studijavo Mykolo Romerio universitete, kuriame suteiktas socialinių mokslų teisės daktaro laipsnis. 1996–1998 m. dirbo asistentu Lietuvos policijos akademi ...

                                               

Rima Mitkienė

1993 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį universitetą, matematikos informatikos magistras, 2010 m. baigė Mykolo Romerio universitetą, teisės magistras. Nekilnojamojo turto ekspertė, teisininkė, įmonės UAB "Miroda" vadovė. UAB "Kovertas" verti ...

                                               

Rymantas Mockevičius

1992 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos-teisės fakultetą. 1991–1993 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pastatų apsaugos tarnybos stažuotojas, specialistas, Operatyvinio valdymo štabo budėtojas. 1993–1994 m. Lietuvos ...

                                               

Vytautas Mongirdas

Vytautas Juozapas Mongirdas Mišučių dvare, Kartenos vls., Telšių aps., Kauno gub., Rusijos imperija – 1943 m. balandžio 21 d. Rešotuose, Nižnij Ingašo raj., Krasnojarsko kr., Rusijos Federacija) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, Wadw ...

                                               

Juozapas Montvila

Juozapas Montvila – Lietuvos visuomenės veikėjas, verslininkas, bankininkas, filantropas, daugelio sakralinių bei kitokių pastatų statybos Lietuvoje iniciatorius.

                                               

Antanas Nakas

Baigęs Liepojos realinę gimnaziją, 1924 m. įstojo į Lietuvos universiteto Teisės fakultetą, kurį baigė 1930 m., įgydamas teisininko diplomą. 1927–1929 m. dirbo Lietuvos vidaus reikalų ministerijoje, 1929–1933 m. buvo Kauno apygardos teismo kandid ...

                                               

Stanislovas Narutavičius

Tėvas, Jonas Narutavičius, 1863 m. sukilimo dalyvis, Telšių pavieto rinktas teisėjas. Jaunesnysis brolis Gabrielius 1865–1922 tapo pirmuoju Lenkijos prezidentu, tik šias pareigas ėjo kelias dienas – buvo nušautas. Augo su broliu Gabrieliumi Renav ...

                                               

Mykolas Naujokaitis

Mykolas Steponas Naujokaitis – Lietuvos teisininkas, politinis veikėjas, Tautos Tarybos narys, antinacistinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis.

                                               

Liudas Nezabitauskis

1926 m. baigė Telšių gimnaziją, 1932 m. – teisės studijas Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1924 m. bendradarbiavo leidiniuose "Vairas", "Lietuva", "Lietuvos aidas", Lietuvis. Dirbdamas Šiaulių apygardos teismo tardytoju, rašinius spausdino leid ...

                                               

Česlav Olševski

1991 m. baigė Lietuvos policijos akademiją, teisininkas. 2003–2006 m. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, 2006 m. Vilniaus apskrities viršininko pavaduotojas, 2007–2011 m. Vilniaus rajono savivaldybės mero pata ...

                                               

Juozas Papečkys

1910 m. baigė Marijampolės gimnaziją, 1916 m. teisės studijas Maskvos universiteto Teisės fakultete. Mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, 1917 m. baigė Maskvos Aleksejaus karo mokyklą, tarnavo pėstininkų pulke. 1917 m. Maskvos lietuvių tremtinių ko ...

                                               

Rytis Paulauskas

1987 m. baigė Vilniaus S.Nėries vid. mokyklą, 1992 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 2000–2001 m. mokėsi – Tufto universiteto JAV Flečerio teisės ir diplomatijos mokyklos meno magistrantūroje. Turi Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadori ...

                                               

Antanas Pauliukonis (1909)

1927 m. baigė Marijampolės gimnaziją, 1932 m. – lituanistiką Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, 1940 m. – Vilniaus universiteto Teisių mokslų fakultetą. Nuo 1927 m. iki 1940 m. dirbo "Ryto", "XX amžiaus" redakcijose, ...

                                               

Pranas Penkaitis

1889 m. baigė Kybartų dviklasę mokyklą. 1893 m. išvyko į Rusiją, kur trumpai dirbo geležinkelių dirbtuvėse, o vėliau apie 20 metų – raštinėse. 1906 m. grįžo į Lietuvą. Savarankiškai mokydamasis 1908 m. Petrograde išlaikė brandos egzaminus, įstojo ...

                                               

Tadas Petkevičius

Tadas Petkevičius gimė Šiaulių miesto valdybos sekretoriaus Justino Petkevičiaus ir Sofijos Matusevičiūtės šeimoje. 1911 m. baigė Šiaulių gimnaziją ir įstojo i Maskvos universiteto Gamtos fakultetą, po metų perėjo i teisių fakultetą. Dalyvavo lie ...

                                               

Juozas Petraitis (1957)

Juozas Edvardas Petraitis – vienas turtingiausių lietuvių verslininkas, teisininkas. Juozas Petraitis gimė lietuvių šeimoje; tėvas buvo aktyvus katalikų bendruomenės veikėjas, bendruomenės pirmininkas. Juozas Petraitis 1974 m. baigė katalikiškąją ...

                                               

Vladas Petronaitis

Vladas Petronaitis – Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, karininkas, Nepriklausomybės kovų dalyvis, advokatas, Rainių kankinys.

                                               

Darius Petrošius

1998 m. baigė Mykolo Romerio universitetą, teisininkas. P. Petrošiaus įmonės "Rimtija", UAB "Rimtijos prekybos centras", UAB "Tauragiškių balsas", UAB "Eglonta" direktorius. Lietuvos socialdemokratų partijos Tauragės rajono skyriaus narys. Nuo 20 ...

                                               

Jonas Pliekaitis

Nuo 1995 m. advokatas Biržuose. Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, nuo 1997 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Biržų rajono skyriaus narys. 1995–2000 m. Biržų rajono savivaldybės tarybos narys.

                                               

Renatas Požėla

2001 m. baigė Lietuvos policijos akademiją, o 2007 m. – Mykolo Romerio universitetą. 1993–1998 m. Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos patrulinės tarnybos mobiliosios kuopos policininkas, vėliau kriminalinės polici ...

                                               

Antanas Puodys

1986 m. baigė Kauno milicijos mokyklą, įgijo aukštesnįjį išsilavinimą, milicininko kvalifikaciją. 1990 m. baigė Minsko aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus filialą, teisininkas. Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos, Darbo parti ...

                                               

Jurgis Radzinskas

Mokėsi Seinų mokykloje, vėliau Tikocino kunigų seminarijoje. Įšventintas kunigu, nuo 1825 m. mokslus tęsė Varšuvos Vyriausioje kunigų seminarijoje. Tais pačiais metais iš seminarijos pašalintas. Iki 1828 m. vikaravo Keturvalakių Švč. Mergelės Mar ...

                                               

Julius Ragulskis

Baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1970 m. Mėsos ir pieno pramonės ministerijos Šiaulių statybos ir remonto baro juristas, nuo 1986 m. advokatas, 1996 m. advokatų kontoros "Julius Ragulskis ir partneriai" advokatas. 1988–1991 m. Lietuv ...

                                               

Rasa Ragulskytė-Markovienė

1999 m. baigė teisės studijas Vilniaus universitete. Po studijų dirbo AB "Turto bankas". 2001-2007 m. dirbo Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme. 2003 m. stažavosi Vokietijos federaliniame aplinkos fonde ir Bundestage. Nuo 2007 m. dirba Vi ...

                                               

Rima Rauktienė

1988 m. baigė Vilniaus valstybinį V. Kapsuko universitetą, teisininkė. Šakių rajono savivaldybės tarybos sekretorė. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Šakių rajono skyriaus narė. Nuo 2011 m. Šakių rajono savivaldybės tarybos narė. Šakių mot ...

                                               

Antanas Razgaitis

Užaugo 4 vaikų šeimoje. Baigė teisę. Klyvlendo ateitininkų kuopos narys, Šiaurės Amerikos ateitininkų krašto valdybų narys, Niujorko visuomeninių organizacijų veikėjas. Tautos Fondo Direktorių tarybos narys. Žmona Rasa. Dukra Vaiva. Sūnus Darius. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →