ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 123                                               

Gražina Drėmaitė

1954 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 1957–1995 m. dirbo Lietuvos dailės muziejuje grafikos ir tapybos restauratore, grafikos restauravimo skyriaus vedėja. 1958 m. Maskvoje baigė I. Grabario restauravimo mokyklą, įgijo temperi ...

                                               

Giedrė Filipavičienė

Tėvas Petras Aleksandravičius. 1968–1973 m. studijavo Lietuvos dailės institute. Nuo 1973 m. dirba Paminklų restauravimo projektavimo institute nuo 2002 m. Projektavimo ir restauravimo institutas; nuo 1992 m. Trakų grupės vadovė. Bendrovės "Lietu ...

                                               

Irma Grigaitienė

1975 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1982–1990 m. dirbo Paminklų restauravimo projektavimo institute Kaune, tyrė ir rengė Kauno senamiesčio kvartalų, bažnyčių, gyvenamųjų namų restauravimo projektus. Tarp jų 1992 m. – Šv. Gertrūd ...

                                               

Rimantas Gučas

Tėvai Alfonsas Gučas ir Giedrė Gučienė, brolis Augis Gučas, seserys: Birutė Gučaitė ir Giedrė Gučaitė. 1965 m. baigė Lietuvos konservatorijos J. Čiurlionytės klasę. 1966–1972 m. dirbo Lietuvos dailės muziejaus Teatro ir muzikos skyriuje nuo 1992 ...

                                               

Birutė Gudynaitė

1976 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1976–1983 m. ir 1984–2002 m. dirbo Paminklų restauravimo institute; nuo 1998 m. projektų vadovė, nuo 2002 m. Kultūros paveldo centro projektų vadovė. Šalia praktinio architektės-restauratorės ...

                                               

Pranas Gudynas (1919)

Duktė Birutė Gudynaitė. Nuo 1937 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, 1940–1943 m. Vilniaus dailės akademijoje iki 1941 m. Vilniaus dailės mokykla. 1942–1943 m. Dailės muziejaus konservatorius. 1946 m. baigė Vilniaus dailės institutą Justino Vienožins ...

                                               

Alfonsas Gudzevičius

1955–1959 m. mokėsiKauno S. Žuko taikomosios dailės technikume, 1959–1965 m. studijavo Estijos dailės institute Taline. 1953–1955 m. dirbo Kauno baldų kombinate, 1965–1977 m. Telšių taikomosios dailės technikume, 1969–1977 m. direktorius. 1977–20 ...

                                               

Jurgis Hopenas

1913 m. studijavo Krokuvos dailės akademijoje. 1914-1920 m. gyveno Peterburge, nuo 1921 m. su pertraukomis studijavo Vilniaus universitete, nuo 1931 m. jame dėstė; nuo 1937 m. docentas. Dirbo Vilniaus mokslo bičiulių draugijos muziejuje. Nuo 1946 ...

                                               

Gražina Elena Juknevičienė

Vyras Antanas Juknevičius, duktė Aurelija Stancikienė. 1967 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1967–1990 m. dirbo Paminklų konservavimo nuo 1987 m. Paminklų restauravimo projektavimo institute. 1990–1993 m. Vilniaus miesto valdybos Senamiesčio s ...

                                               

Eugenija Juknienė

1945 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. 1967 m. baigė chemiją Vilniaus universitete. Nuo 1973 m. dirbo Istorijos ir etnografijos muziejuje, nuo 1993 m. – Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre, nuo 1996 m. aukščiausios kvalifikacij ...

                                               

Jonas Juodišius (1938)

Tėvas generolas Jonas Juodišius, brolis smuikininkas Paulius Juodišius. Dirbo buvusiame Kultūros paminklų restauravimo treste, restauravo puošybinę lipdybą Vilniaus Šv. Jonų, Šv. Petro ir Povilo, Visų Šventųjų bažnyčiose, Pažaislio vienuolyne, Ka ...

                                               

Aldona Ona Kalitytė

1958 baigė Lietuvos dailės institutą. Dirbo dekoratore Lietuvos operos ir baleto teatre, restauratore Lietuvos dailės muziejuje. Stažavo Maskvoje, Leningrade, Kijeve, Lenkijoje, įgijo monumentaliosios tapybos restauratorės specialybę, nuo 1970 m. ...

                                               

Romualdas Vytautas Kaminskas

1956 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1956–1959 m. dirbo Specialiosiose mokslinėse restauracinėse gamybinėse dirbtuvėse Kaune konservuojant Kauno pilį, 1959–1967 m. šių dirbtuvių Vilniaus sektoriaus vadovas, 1967–1968 m. vyr. architektas, ...

                                               

Elena Milda Kaminskienė

1956 m. Kauno politechnikos institute baigė chemijos technologiją. 1960–1965 m. dirbo konstravimo biure "Puntukas", 1965–1973 m. LSSR lengvosios pramonės ministerijos Trikotažo pramonės gamybos skyriuje, nuo 1973 m. Paminklų konservavimo institut ...

                                               

Audronė Kasperavičienė

1974 m. baigė vaizduojamojo meno istoriją ir teoriją Lietuvos dailės institute. 1973–1993 m. dirbo Paminklų restauravimo institute. Atliko Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių ir statinių istorinių bei istorijos menotyrinių tyrimų, parengė, s ...

                                               

Jonas Kaupys

1968 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą. Dirbo Vilniaus "Dailės" kombinate, nuo 1978 m. Lietuvos dailės muziejaus Restauravimo centro Metalo restauravimo skyriaus vedėjas. Svarbiausi restauruoti kūriniai: Vilniaus arkikatedros Šv. Kazi ...

                                               

Gintaras Kazlauskas

1977 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą. 1977–1979 m. mokytojavo Kėdainių vidurinėje mokykloje. 1979–1981 m. dirbo Kėdainių kraštotyros muziejuje, 1981–1995 m. – Paminklų restauravimo treste Vilniuje. 1995 m. Vilniuje įkūrė individuali ...

                                               

Gražina Kirdeikienė

1968 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Nuo 1968 m. dirba Projektavimo ir restauravimo institute iki 2002 m. veikė įvairiais pavadinimais, grupės vadovė, vadovaujanti architektė, projektų vadovė.

                                               

Jonas Kriukelis

1951 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1953–1972 m. Miestų statybos projektavimo instituto Vilniuje architektas, 1960–1972 m. projektų vyr. architektas, 1972–1980 m. Paminklų konservavimo instituto architektas.

                                               

Bronislovas Krūminis

1953 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1953–1961 m. dirbo Mokslinėse restauracinėse gamybinėse dirbtuvėse, 1961–1992 m. Miestų statybos projektavimo instituto projektų vyr. architektas, 1992–1998 m. bendrovės "Pastatas" projektų vyr. architektas.

                                               

Vytautas Kugevičius

1950 m. baigė Joniškio gimnaziją. 1955 m. baigė architektūrą Kauno politechnikos institute, 1961 m. – chorvedybą Lietuvos konservatorijoje. 1955–1961 m. Kauno miesto architektūros skyriaus architektas, 1965–1985 m. Kauno paminklų apsaugos inspekc ...

                                               

Ieva Kuizinienė

1989 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1998 m. humanitarinių mokslų daktarė. 1989–2000 m. dirbo P. Gudyno restauravimo centre, dėstė Čiurlionio meno mokykloje. 1994–1999 m. galerijos "Arka" kuratorė, 1998–2004 m. asociacijos "Meno projektų stud ...

                                               

Bronislava Kunkulienė

1960 m. baigė keramiką Lietuvos dailės institute. 1963–2001 m. dirbo Lietuvos dailės muziejuje, nuo 2000 m. keramikos dirbinių restauratorė ekspertė ir aukščiausios kvalifikacijos gintaro dirbinių restauratorė. Svarbiausi restauruoti kūriniai: Eu ...

                                               

Raminta Elena Kuprevičienė

1941 m. su šeima buvo ištremta į Altajaus kraštą, 1947 m. grįžo į Lietuvą. 1963 m. baigė geografiją Vilniaus universitete. 1963–1969 m. dirbo hidrogeologinėje ekspedicijoje, 1969–1973 m. – Vilniaus universiteto bibliotekos restauratorė, nuo 1973 ...

                                               

Giedrutis Laucius

Knyga "Architektūros paminklai", bendraautoris, Knyga "Vilniaus Bernardinų bažnyčios architektūros raida", bendraautoris.

                                               

Edmundas Leparskas

1975 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1963–1990 m. dirbo Paminklų restauravimo treste iki 1969 m. Mokslinės restauracinės gamybinės dirbtuvės, 1969–1975 m. Paminklų restauravimo valdyba, 1975–1977 m. vyr. inžinierius, nuo 1977 m. ...

                                               

Janina Lukšėnienė

1965 m. baigė chemiją Vilniaus universitete. 1994-1995 m. stažavo Amsterdamo konservavimo akademijoje. Nuo 1969 m. dirba Lietuvos dailės muziejus: 1983-1994 m. Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja, nuo 1994 m. P. Gudyno muziejinių v ...

                                               

Giedrė Eleonora Miknevičienė

Tėvas Petras Rauduvė, vyras Tautvydas Miknevičius. 1967 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1967–1972 m. Miestų statybos projektavimo instituto Vilniuje, 1972–1975 m. ir 1977–1978 m. – Technikos estetikos instituto Vilniaus filialo architektė ...

                                               

Stanislovas Mikulionis

1959 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1976 m. architektūros mokslų kandidatas. 1959–1962 m. dirbo Mokslinėse restauracinėse gamybinėse dirbtuvėse Vilniuje. 1962–1964 m. Trakų vykdomojo komiteto pirmininkas, 1964–1983 m. Mokslinių restaurac ...

                                               

Nijolė Murelė

1957–1959 m. baigė bibliotekininkystę Vilniaus kultūros ir švietimo technikume, 1970 m. – Lietuvos dailės institutą. 1960–1969 m. stažavo I. Grabario vardo Maskvos centrinėse restauravimo dirbtuvėse, 1975 m. – Varšuvos dailės kūrinių restauravimo ...

                                               

Juozas Petrulis (1904)

Mokėsi Biržų gimnazijoje, baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. Kraštotyra J. Petrulis susidomėjo apie 1921 m. 1938–1944 m. Šiaulių "Aušros" muziejaus darbuotojas. Dirbdamas Šiauliuose, dalyvavo muziejaus etnografinėse ekspedicijose, sukaupė ...

                                               

Daumantas Tomas Pilipavičius

Mokėsi Vilniaus Karaliaus Mindaugo vidurinėje mokykloje 35-ta vid. 2005 m. baigė magistrantūrą Vilniaus dailės akademijoje. Tapybos mokėsi pas doc. Valentiną Antanavičių, doc. Gintarą Palemoną Janonį, restauravimo pas prof. Balį Pakštą, prof. J.A ...

                                               

Juozas Algirdas Pilipavičius

Juozas Algirdas Pilipavičius – Lietuvos dailininkas - restauratorius, VDA profesorius, kolekcininkas.

                                               

Aurelija Stancikienė

Aurelija Stancikienė – Lietuvos ir Neringos savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja, Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė, Seimo narė, penkių vaikų mama.

                                               

Audronė Šapaitė

1986 m. baigė Šiaulių 14-ąją vidurinę mokyklą, 1991 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakultete įgijau istorikės, istorijos dėstytojos specialybę, diplominio darbo tema – "Vėlyvojo geležies amžiaus Šiaurės Lietuvos laidojimo paminklai"). 1994 ...

                                               

Adolfas Tautavičius

Gimė vidutinių valstiečių Zenono ir Stanislavos Tautavičių šeimoje. 1944 m. baigė Telšių gimnaziją. Neilgai mokytojavęs Gegrėnuose ir Alsėdžiuose 1945 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos – filologijos fakultetą. Jį su pagyrimu baigė 1950 ...

                                               

Vytautas Urbanavičius (1935)

Vytautas Urbanavičius – vienas žymiausių Lietuvos archeologų, žinomas plastinės rekonstrukcijos specialistas, tyrimų organizatorius.

                                               

Bernardas Vasiliauskas

1955–1966 m. LSSR operos ir baleto teatro orkestro artistas. 1956 m. baigė Vilniaus dešimtmetę muzikos mokyklą, LSSR konservatoriją 1961 m. Olgos Šteinbergaitės fortepijono, 1966 m. Leopoldo Digrio vargonų klasę. 1961–1977 m. dėstė LSSR konservat ...

                                               

Regina Žukauskienė

1978 m. baigė architektūrą Vilniaus statybos technikume, 2003 m. vadybą-administravimą ir 2005 m. viešąjį administravimą Kauno technologijos universitete. UAB "Kultūros paveldo tyrinėjimų ir projektavimo centras" direktorė. Partijos Tėvynės sąjun ...

                                               

Vaclovas Bagdonavičius

Vaclovas Bagdonavičius – filosofas, literatūrologas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas, Vydūno kūrybos tyrinėtojas bei propaguotojas.

                                               

Adolfas Beticheris

1865-1868 studijavo Berlyno statybos akademijoje. Nuo 1875 Graikijoje dalyvavo archeologiniuose kasinėjimuose. Grįžęs 1879-1882 leido savaitraštį architektams ir inžinieriams. Nuo 1883 m. Karaliaučiaus universiteto profesorius. Nuo 1891 m. Rytprū ...

                                               

Liucija Citavičiūtė

1980 m. Vilniaus universitete baigė vokiečių filologiją. 1989–2002 m. Vilniaus universitete dėstė vokiečių kalbą, nuo 2002 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bendradarbė. 2001 m. humanitarinių mokslų daktarė. Išvertė ir spaudai paren ...

                                               

Asta Kosaitė-Strumilienė

Asta Kosaitė-Strumilienė – Lietuvos edukologijos universiteto alumnė, pedagogė, visuomenininkė, etnokultūrininkė, muzikė, lietuvininkų bendrijos "Mažoji Lietuva" narė, Mažosios Lietuvos istorijos puoselėtoja.

                                               

Augustas Gothilfas Krauzė

Augustas Gothilfas Krauzė – Mažosios Lietuvos kultūros istorikas, kraštotyrininkas, etnologas, evangelikų liuteronų kunigas.

                                               

Johanas Gotlybas Kroicfeldas

Johanas Gotlybas Kroicfeldas – Mažosios Lietuvos tautosakininkas, liaudies dainų rinkėjas ir skelbėjas, profesorius.

                                               

Leopoldas Krugas

Teologas, vėliau valstybės tarnautojas. 1805-1834 m. dirbo Prūsijos statistikos kanceliarijoje. Knygose pateikė vertingos medžiagos apie to meto Prūsijos karalystės ir Mažosios Lietuvos žemėvaldą, baudžiavą, demografiją, gyventojų socialinius slu ...

                                               

Daiva Kšanienė

Daiva Kšanienė – muzikologė, Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros tyrinėtoja, profesorė, visuomenės bei politinė veikėja.

                                               

Frydrichas Kuršaitis

Frydrichas Kuršaitis – Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, kalbininkas, žodynininkas, kultūros veikėjas, evangelikų liuteronų kunigas, religinių raštų rengėjas, spaudos darbuotojas, Karaliaučiaus universiteto profesorius.

                                               

Pavelas Kušneris-Knyševas

1932–1934 m. SSRS prekybos atstovas Lietuvoje, 1934–1935 m. Norvegijoje. Nuo 1944 m. dirbo SSRS mokslų akademijos Etnografijos institute. Po 1945 m. buvo lietuvių etnografų pirmųjų kandidatinių disertacijų mokslinis vadovas. 1947 m. istorijos mok ...

                                               

Ieva Labutytė

Mokėsi Plikiuose, Klaipėdoje. Dirbo Saugų vaikų namuose. 1967 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Diplominio darbo vadovas prof. Antanas Kučas. 1981 m. Martyno Jankaus memorialinio muziejaus Bitėnuose, 1989 m. lietuvininkų bendrijos "Mažoji Lietu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →