ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 127                                               

Henrik Jankovski

Henrik Jankovski – Lietuvos ir Trakų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. Agrarinių mokslų daktaras.

                                               

Jonas Januška (1935)

Mokėsi Raudonės progimnazijoje, baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Baigęs mokslus dirbo kolūkio pirmininku, žemės ūkio valdybos inspektoriumi. Svajonę būti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju iš dalies įgyvendino, kai 1963 m. atvyko į Kreti ...

                                               

Juozas Jarašūnas

Juozas Jarašūnas – Lietuvos ir Pasvalio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, Lietuvos TSR politikas, LTSR Aukščiausios Tarybos deputatas.

                                               

Sofija Jasaitienė

Advokato Stasio Lukauskio ir dantų gydytojos Elenos Ziabickaitės – Lukauskienės duktė, Onos Lukauskaitės–Poškienės sesuo, Domo Jasaičio žmona. 1919 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Kovose su bolševikais ir bermontininkais buvo Šiaulių miesto ir apylin ...

                                               

Stasys Jasiūnas

1974 m. baigė Salų žemės ūkio technikumą, agronomas. Rokiškio rajono Duokiškio miestelio ūkininkas. Nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Rokiškio rajono skyriaus narys. 2003–2007 m., 2007–2011 m. ir nuo 2011 m. Rokiškio rajono savivaldyb ...

                                               

Kazimieras Ječius

1924 m. baigė Dotnuvos žemės ūkio technikumą. 1924–1930 m. Ukmergėje žemės ūkio kooperatyvų instruktorius, rajonų, vėliau Ukmergės apskrities agronomas. 1930–1940 m. bendrovės "Pienocentras" valdybos vicepirmininkas ir direktorius, "Valgio" AB pi ...

                                               

Jonas Jonynas

Mokslus pradėjo pas kaimo daraktorių. 1920 m. įstojo į tuometinį Vilniaus lietuvių, o vėliau Vytauto Didžiojo gimnazijos antrą klasę. 1927 m. ją baigė ir tais pačiais metais įstojo Vilniaus, po metų – į Krokuvos universiteto Agronomijos fakultetą ...

                                               

Juozas Jundulas

Mokslinio darbo sritis – bulvių selekcija. Su kitais selekcininkais sukūrė bulvių veisles "Nida", "Aistės" 1987 m., "Mirta" 1992 m., "Venta" 1994 m., "Vaiva" 2000 m., "Goda" 2001 m. Paskelbė mokslinių straipsnių.

                                               

Juozas Juodis

1947 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1969 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1953-1961 m. žemės ūkio ministerijos dirvožemio tyrimo grupės vadovas. 1961-1970 m. Žemėtvarkos instituto grupės vadovas, nuo 1970 m. vyriausiasis dirvožemininkas.

                                               

Algirdas Jusas

1979 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. Butrimonių seniūnijos seniūnas. Naujosios sąjungos narys. 2007 m. ir 2011 m. atsisakė mandato Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys. Žmona Dalia, vaikai Vaida, Marius.

                                               

Petras Kadziauskas

Mokėsi Seinų pradinėje mokykloje, 1925 m. baigė Seinų "Žiburio" gimnaziją Lazdijuose. 1928 m. gavo Dotnuvos žemės ūkio akademijos baigimo diplomą. 1960 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją. 1930 m. dirbo Alytaus bandymų stotyje, 1931 ...

                                               

Leonas Kadžiulis

Leonas Kadžiulis – agronomas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, vienas iš žolininkystės mokslo Lietuvoje kūrėjų.

                                               

Zigmantas Kajėnas

1987 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomas, ūkininkas. Lietuvos valstiečių liaudininkų partijos narys. 2004–2007 m., 2007–2011 m. ir nuo 2011 m. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narys. Ūkininkų sąjungos tarybos narys, Ignalinos K ...

                                               

Vytautas Kamblevičius

Vytautas Kamblevičius – agronomas, Lietuvos ir Prienų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Sigitas Karbauskas

1985 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. Seimo nario P. Gražulio padėjėjas – sekretorius. 1995–2011 m. S. Karbausko gamybinės įmonės savininkas, dėl joje įvykusio nelaimingo atsitikimo teistas už darbų saugos nesilaikymą. ...

                                               

Ramūnas Karbauskis

1987–1988 m. Lietuvos jaunių rusiškų šaškių rinktinės narys. Tarptautinių ir rusiškų šaškių kandidatas į sporto meistrus. Šiaulių rajono jaunimo centro steigėjas, Lietuvos ūkininkų sąjungos narys. Žmona Lina, sūnūs – Justinas ir Mantas. Brolis – ...

                                               

Mikalojus Katkus

Mikalojus Katkus – prozininkas, etnografas, liaudies švietėjas, draudžiamos spaudos platintojas, visuomenės veikėjas, pirmasis diplomuotas Lietuvos agronomas.

                                               

Irena Kavoliūnaitė

1958 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1990 m. žemės ūkio mokslų daktarė. 1958–2001 m. dirbo Žemdirbystės institute, nuo 1968 m. jo Vokės filiale, 1968–1990 m. – Herbicidų laboratorijoje, 1991–1997 m. Herbicidų, 1998–2000 m. Piktžolių tyrim ...

                                               

Vytautas Kazėnas

1985 m. baigė Buivydiškių žemės ūkio technikumą, agronomas. Ignalinos rajono administracijos Dūkšto seniūnijos seniūnas. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narys. 2011 m. išrinktas, bet atsisakė mandato Ignalinos rajono savivaldybės tarybos ...

                                               

Stasys Kazlauskas-Oželis

Stasys Kazlauskas gimė 1901 m. rugpjūčio 20 d. Vilniuje. Tėvas Pranas Kazlauskas buvo Vilniaus Gaono gatvės batsiuvys. Motina Antanina mirė, kai Stasiui Kazlauskui buvo keli mėnesiai. Kaimynystėje gyvenusi kilminga ir turtinga dvarininkė Pinionžk ...

                                               

Sigitas Kažukauskas

1976 m. baigė Pajūrio Žemės ūkio technikumą, agronomas. 1976–1984 m. Šilalės tarybinio ūkio brigadininkas, 1984–1991 m. Tauragės raj. Vaidilų tarybinio ūkio skyriaus valdytojas, 1991 m. Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Upynos k ...

                                               

Laima Keraitienė

Laima Keraitienė – agronomė, Lietuvos ir Rokiškio rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Romas Kiltinavičius

2009 m. baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą, agronomas. ŽŪB "Papalčiai" pirmininkas. Partijos Tvarka ir teisingumas Panevėžio rajono skyriaus narys. 2011–2015 m. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys. Žmona Rita, vaikai Inga, Rita, Monik ...

                                               

Alfonsas Kiškis

Gimė lietuvio ir latvės šeimoje. Per Pirmąjį pasaulinį karą su tėvais gyveno Rusijoje. Mokėsi Bauskės gimnazijoje, sodininkystės mokykloje. 1936 m. baigė agronomiją Latvijos universitete Rygoje. 1938 m. stažavo Bristolio universitete Didžioji Bri ...

                                               

Juozas Klioris

1977 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. Naujamiesčio seniūnijos seniūno pavaduotojas. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Panevėžio rajono skyriaus narys. 2011 m. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys, mandato ...

                                               

Vytautas Petras Knašys

1945–1947 m. mokėsi Radviliškio vidurinėje mokykloje, 1947–1952 m. Garliavos vidurinėje mokykloje, 1952–1956 m. Aukštosios Fredos sodininkystės-daržininkystės technikume. 1956–1961 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, mokslinis agronomas ...

                                               

Jonas Kondrotas

Jonas Kondrotas – Lietuvos agronomas, Kėdainių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, LR Seimo narys.

                                               

Algirdas Kopūstas

Algirdas Kopūstas – Lietuvos ir Ukmergės rajono savivaldybės ūkio, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Albertas Krauleidis

1982 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1994 m. žemės ūkio bendrovės "Degučiai" vadovas. 1998 m. AB "Hidroprojektas" inžinierius – žemėtvarkininkas. 2001 m. Telšių apskrities viršininko administracijos viršininko pavaduo ...

                                               

Motiejus Kraužlys

Studijavo Vilniuje, kur subūrė lietuvių studentų draugiją ir jai vadovavo. Įkūrė ir redagavo laikraštį "Lietuviškas baras", bendradarbiavo žurnale "Mūsų artojas". Vilniaus krašte organizavo vartotojų kooperatyvus ir pienines, konsultuodavo.

                                               

Jonas Kriaučiūnas (1920)

1951 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1944–1953 m. dirbo Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės bandymų stotyje, 1953–1956 m. LKP CK darbuotojas, 1956–1962 m. Žemės ūkio ministro pirmasis pavaduotojas. 1956–1968 m. Lietuvos sodininkystės d ...

                                               

Donatas Krikštaponis

1958–1965 m. mokėsi Taujėnų vidurinėje mokykloje, 1965–1969 m. – Ukmergės žemės ūkio mechanizacijos technikume. 1982 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomas. 1969–1971 m. atliko privalomąją karinę tarnybą tarybinėje kariuomenėje. 1971–1 ...

                                               

Stasys Krikščikas

1926 m. baigė Biržų gimnaziją, 1931 m. Kauno karo mokyklą, tarnavo Lietuvos kariuomenėje; 1939 m. kapitonas. 1940–1941 m. Raudonosios armijos 29-ojo teritorinio korpuso haubicų pulko baterijos vadas. 1941 m. baigė aukštuosius karininkų kursus Sol ...

                                               

Jurgis Krikščiūnas (1894)

Jurgis Krikščiūnas – Lietuvos agronomas ekonomistas, žemės ūkio kooperacijos, visuomenės veikėjas, politikas.

                                               

Jonas Kriščiūnas

Mokėsi Liudvinavo pradžios mokykloje, 1907 m. baigė Marijampolės gimnaziją. 1912–1913 m. dalyvavo Marijampolės ūkio draugijos veikloje, skaitė paskaitas žemės ūkio klausimais. 1913 m. baigė Sankt Peterburgo universiteto Fizikos-matematikos fakult ...

                                               

Valerijonas Kubilius

Valerijonas Kubilius – agronomas, Lietuvos, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Kretingos rajono savivaldybės partinis, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Leonija Kulienė

1961 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1967 m. apgynė disertaciją "Svarbesnieji kukurūzų-lubinų mišinių auginimo klausimai", žemės ūkio mokslų kandidatė. 1961-1994 m. dirbo Žemdirbystės instituto Vokės filiale. 1967-1994 m. Lietuvos fenolog ...

                                               

Vitalija Kuliešienė

1974 m. baigė Panevėžio 7-ąją vidurinę mokyklą, 1977 m. baigė Kauno Mičiurino tarybinį ūkį-technikumą, sodininkė daržininkė agronomė, agronomė, UAB "Dembavos medelynas" direktorė. Lietuvos valstiečių partijos, Valstiečių ir Naujosios demokratijos ...

                                               

Juozas Kunskas

1935 m. baigė Žemės ūkio akademiją. 1958 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1935–1948 m. Žemės ūkio akademijos dėstytojas. 1948–1952 m. Gyvulininkystės mokslinio tyrimo stoties Baisogaloje Gyvulių šėrimo skyriaus vedėjas. 1952–1980 m. dirbo Gyvulin ...

                                               

Jonas Kuosa

Sesuo Elena Kuosaitė-Jašinskienė. 1947 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1985 m. žemės ūkio mokslų daktaras. 1947–1952 m. dirbo Žemės ūkio institute, 1952–1960 m. Gyvulininkystės ir veterinarijos institute, 1956–1960 m. Gyvulininkystės skyr ...

                                               

Vincas Kupčinskas

Baigė Simno vidurinę mokyklą. 1978 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1988 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1981–2005 m. dirbo Žemdirbystės instituto Perlojos bandymų stotyje; 1992–2004 m. direktorius. 1992 m., 1998 m. stažavo Švedijoje. Nuo ...

                                               

Algimantas Kviklys

Tėvas Mečislovas Kviklys. 1961 m. baigė Mičiurinsko sodininkystės ir daržininkystės institutą. 1970 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1961–1963 m. Vilniaus sodo augalų veislių tyrimo punkto vedėjas ir Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas. 196 ...

                                               

Edmundas Lapinskas

1960 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1994 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Nuo 1960 m. dirba Žemdirbystės institute; 1967–2004 m. Vėžaičių filialo direktoriaus pavaduotojas. 1992–2004 m. dėstė Klaipėdos universitete, nuo 2000 ...

                                               

Bronė Laureckienė

1975 m. baigė Kretingos žemės ūkio technikumą, augalų apsaugos agronomė. Seimo nario Jono Stanevičiaus padėjėja. Krikščionių partijos Skuodo skyriaus narė. Nuo 2011 m. Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė. Mosėdžio seniūnijos bendruomenės tary ...

                                               

Juozas Lazauskas (1931)

1958 m. su pagyrimu baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. 1958–2001 m. dirbo Žemdirbystės instituto Vokės filiale; 1961–1965 m. ir 1998–2001 m. Selekcijos sektoriaus vedėjas, 1965–1998 m. direktorius. 1972 m. žemės ūkio moks ...

                                               

Petras Algimantas Lazauskas

1957 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1957–1959 m. Obelių tarybinio ūkio vyriausiasis agronomas. Nuo 1962 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dab. Aleksandro Stulginskio universitetas dėstytojas, nuo 1984 m. profesorius. 1982 m. žemės ūkio m ...

                                               

Kazys Leistrumas

1950 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1956 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1950-1956 m. dirbo Selekcijos stotyje, 1956-1991 m. – Žemdirbystės institute; 1958-1991 m. Lauko augalų selekcijos ir sėklininkystės skyriaus vedėjas.

                                               

Antanas Lešinskas

1940 m. baigė Žemės ūkio akademiją. 1940-1945 m. Dotnuvos augalų apsaugos stoties Entomologijos skyriaus vedėjas. 1945-1973 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, nuo 1962 m. docentas.

                                               

Česlovas Liutikas

1924 m. baigė Telšių gimnaziją, 1928 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete baigė biologijos specialybę, 1932 m. baigė Dotnuvos žemės ūkio akademiją. 1929 m. dar įgijo gamtos mokslų ir kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją. 1925–1928 m. Kauno II g ...

                                               

Mykolas Gvidonas Liutkevičius

1962 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1969 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. Stažavo 1993 m. Didžiojoje Britanijoje, 1995 m. Danijoje. 1962–2001 m. dirbo Žemdirbystės institute.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →