ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 136                                               

Saulė Gedrimaitė

Baigė Palangos 2 vidurinę mokyklą. Mokydamasi baigiamojoje mokyklos klasėje, laimėjo LRT diktorių konkursą. 1989–1994 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institute įgijo žurnalistės specialybę. 1999 m. baigė kvalifikaci ...

                                               

Julius Geležauskas

1944 m. baigė Merkinės gimnaziją. 1946–1947 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje studijavo hidromelioraciją, 1947–1951 m. – Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1944–1946 m. mokytojavo, 1947–1960 m. Televizijos ir radijo komiteto dik ...

                                               

Algirdas Griškėnas

1938 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją ir pradėjo studijuoti lituanistiką Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 1940–1944 m. Kauno ir Vilniaus radiofonuose administracijos darbuotojas, pranešėjas, redaktorius, laidų vedėjas. 1941 m. bi ...

                                               

Kazys Inčiūra

Kazys Inčiūra – Lietuvos rašytojas, poetas, aktorius, dramaturgas, prozininkas, operų libretų autorius, vertėjas, radijo diktorius, skaitovas.

                                               

Algirdas Meškauskas

Gimė tarnautojų šeimoje. 1975 m. baigęs Vidsodžio aštuonmetę mokyklą, įstojo į Telšių taikomosios dailės technikumą, kurį baigė 1979 m., įgijo dailininko – vykdytojo specialybę. 2000 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete įgijo žurnalis ...

                                               

Jonas Miliušis

1921 m. atvažiavo į Lietuvą. Mokėsi Raseinių ir Jurbarko gimnazijose. Nuo 1939 m. studijavo ekonomiką Kauno ir Vilniaus universitetuose. 1931 m. dienraščio "Lietuvos žinios" korespondentas, rašinius spausdino dienraštyje "Vakarai", laikraščiuose ...

                                               

Undinė Nasvytytė

Tėvas Lietuvos kariuomenės gydytojas Kazimieras Nasvytis, broliai architektai Algimantas Nasvytis, Vytautas Nasvytis. Vyras Jonas Mašanauskas, vaikai Arvydas Ambrasas 1947–1970 m., Ramunė Reimerienė, Kipras Mašanauskas. 1945 m. baigė Vilniaus sua ...

                                               

Dana Rutkutė

Tėvas Martynas Rutkus 1891–1927 buvo pedagogas, visuomenės ir kultūros veikėjas, motina – darbininkė. Be Danos šeimoje dar augo brolis ir dvi seserys. Sesuo Birutė Knizikevičienė g. 1920 m. – bibliografė, kraštotyrininkė. Baigė Joniškio Aušros gi ...

                                               

Pranas Stankevičius

1955 m. – Šiaulių dramos teatro aktorius. 1946 m. baigęs Kruonio progimnaziją, išvyko mokytis į Vilnių. Nuo 1956 m. dirbo Vilniuje. Vaidino televizijos spektakliuose, pramoginėse laidose, vedė koncertus. Apie 40 metų išdirbo Lietuvos radijo dikto ...

                                               

Elvyra Žebertavičiūtė

Nuo 1940 m. su tėvais gyveno Kaune, Aleksote, lankė 2-ąją mergaičių gimnaziją. 1956 m. baigė LSSR konservatoriją, I-osios aktorių laidos absolventė. 1956–1960 m. Kapsuko dramos teatro aktorė. 1961–1965 m. Vilniaus kultūros ir švietimo technikume ...

                                               

Marijus Žiedas

1992 m. baigė Vilniaus 15-tą vidurinę mokyklą. 1992–1996 m. studijavo Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. Įgijo filosofijos bakalauro laipsnį. 2002 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete įgijo filosofijos magistro laipsnį. 1997–1 ...

                                               

Rokas Žilinskas

Užaugo vaikų lopšelio auklėtojos ir plaukimo trenerio šeimoje. Lankė A. Vienuolio vidurinę mokyklą, baigė Vilniaus 27-ąją vidurinę mokyklą. Paskatintas geografijos mokytojos, itin susidomėjo geografija, vėliau politologija, politika. Kartu su mok ...

                                               

Rasa Adomaitienė

1995 m. baigė verslo administravimo ir vadybos studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, 1997 m. čia įgijo tarptautinio verslo ir ekonomikos magistro laipsnį. 1998 m. pradėjo darbą užsienio reikalų ministerijos Tarptautinių ekonominių ...

                                               

Lina Antanavičienė

Baigė ekonomikos studijas Vilniaus universitete. Diplomatinę tarnybą pradėjo 1991 metais, dirbo Užsienio reikalų ministerijos Ekonominės analizės ir Europos integracijos skyriuose, Ekonominių ryšių departamente. 1994–1996 m. stažavosi Norvegijos ...

                                               

Giedrius Apuokas

Giedrius Apuokas – lietuvių diplomatas, Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Estijoje.

                                               

Juozas Ašembergas

Juozas Ašembergas – lietuvių diplomatas. Mokėsi Lazdijų raj. Veisiejų vidurinėje mokykloje. J. Ašembergas 1995–1997 m. buvo Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Kazachstano Respublikoje.

                                               

Alfonsas Augulis

1957 m. baigė Rimdžiūnų baltarusišką mokyklą, 1962 m. – Vilniaus rajono Marijampolio vidurinę mokyklą. 1970 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. Dirbo įvairiose įstaigos ir organizacijose. Atkūrus Lietuvos n ...

                                               

Audrys Juozas Bačkis

Audrys Juozas Bačkis – kardinolas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Romos katalikų Bažnyčios kanonistas ir diplomatas.

                                               

Ričardas Bačkis

Tėvas – diplomatas ir publicistas Stasys Antanas Bačkis, brolis – kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Baigė Paryžiaus Politinių ir ekonominių mokslų institutą, Verslo administravimo mokyklą Sorbonoje bei Paryžiaus Vadybos valdymo institutą. Iki 1988 ...

                                               

Edminas Bagdonas

1986 m. baigė Kijevo valstybinį universitetą. 1991–1992 m. Lietuvos Aukščiausios tarybos Atkuriamojo Seimo tarptautinių ryšių biuro referentas. 1992–1993 m. LR Seimo Tarpparlamentinių ryšių departamento direktorius. 1994–1997 m. Lietuvos Respubli ...

                                               

Eitvydas Bajarūnas

1981–1986 m. studijavo taikomąją matematiką Vilniaus universiteto Matematikos fakultete, 1986–1991 m. – Lietuvos mokslų akademijos Matematikos ir informatikos instituto aspirantūroje. Londono Karališkajame koledže 2001 m. apsigynė tarptautinių sa ...

                                               

Jolanta Balčiūnienė

1988 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, prancūzų kalbos ir literatūros specialybę. 1990–1991 m. studijavo tarptautinius santykius Tarptautiniame administracijos institute Paryžiuje bei Prancūzijos nacionalinėje administracijos ...

                                               

Valteris Baliukonis

1987 m. baigė Vilniaus 23-iąją vidurinę mokyklą. Studijavo Vilniaus universiteto Chemijos fakultete bei VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. 1995 m. pradėjo dirbti LR užsienio reikalų ministerijoje, buvo Valstybinio ir diplomat ...

                                               

Jurgis Baltrušaitis (1903)

Tėvas poetas ir diplomatas Jurgis Baltrušaitis. 1926 m. baigė istorijos ir archeologijos studijas Sorbonoje. 1931 m. meno istorijos daktaras. 1931–1939 m. Lietuvos atstovybės Prancūzijoje kultūros patarėjas, 1951–1954 m. konsulas. 1933–1939 m. Vy ...

                                               

Jurgis Baltrušaitis (1873)

1885–1893 m. mokėsi Kauno gimnazijoje, ją baigęs gyveno Maskvoje. 1898 m. baigė Maskvos universiteto Gamtos skyrių, kartu studijavo literatūrą, mokėsi kalbų. 1899 m. su bendramoksliu Sergejumi Poliakovu įkūrė leidyklą "Skorpion" Скорпион, bendrad ...

                                               

Bronius Kazys Balutis

1898 m. baigė Vymyšlino Plocko gubernija mokytojų seminariją, 1904 m. – Pskovo matininkų mokyklą. 1905–1919 m. gyveno JAV. 1908–1910 m. "Tėvynės mylėtojų draugijos" pirmininkas. 1909–1910 m. V. Kudirkos raštų išleidimo iniciatorius. 1912–1919 lai ...

                                               

Egidijus Bieliūnas

Egidijus Bieliūnas – teisininkas, teisėtyrininkas penalistas ir kriminologas, LR Konstitucinio Teismo teisėjas, Vilniaus universiteto docentas, diplomatas, buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas.

                                               

Edvardas Borisovas

1982 m. baigė Tauragės 1-ąją vidurinę mokyklą, 1989 m. – žurnalistikos specialybę Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1989–1990 m. dirbo LTSR Užsienio reikalų ministerijos Spaudos skyriuje I-uoju sekretoriumi, 1990–1991 m. – Lietuvos Respu ...

                                               

Izolda Bričkovskienė

Izolda Bričkovskienė – lietuvių diplomatė, Lietuvos ambasadore dirbusi Airijoje, Slovėnijoje ir Norvegijoje.

                                               

Juozas Budraitis

Juozas Budraitis – Lietuvos kino, televizijos ir teatro aktorius, fotomenininkas, diplomatas. 1968 m. vedė Justo Paleckio jauniausiąją dukrą Vitą.

                                               

Eugenijus Bukinas

1980 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė žurnalistikos specialybę. 1988–1990 m. studijavo Maskvos diplomatinėje akademijoje. 1980–1988 m. LSSR užsienio reikalų ministerijos Spaudos ir informacijos skyriaus pirmasis sekretorius. 199 ...

                                               

Voldemaras Vytautas Čarneckis

Gimė girininko Antano Čarneckio ir ūkininkaitės Juzės Gegužinskaitės šeimoje. 1903 m. baigė Mockavos pradžios mokyklą ir 1911 m. Suvalkų gimnaziją. 1911–1916 m. studijavo Aleksandro II elektrotechnikos institute Sankt Peterburge, dalyvavo lietuvi ...

                                               

Dalius Čekuolis

Dalius Čekuolis – lietuvių diplomatas, Lietuvos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Prancūzijoje. Brolis dvynys – diplomatas Giedrius Čekuolis.

                                               

Juozas Dabužis

Kilęs iš bajorų Dobužinskių giminės. Mokėsi Šiaulių ir Rygos gimnazijose. 1902 m. gruodžio 22 d. baigė Žemaičių kunigų seminariją Kaune. Vikaravo Dotnuvoje, Kaltinėnuose, Josvainiuose. Nuo 1911 m. Kauno kalėjimo kapelionas ir Šv. Kazimiero draugi ...

                                               

Pranas Dailidė

Brolis Bronius Edmundas Dailidė. 1911 m. baigė Sankt Peterburgo universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą. Studijuodamas aktyviai dalyvavo studentų organizacijos veikloje. 1935 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. Žurnalis ...

                                               

Bronius Edmundas Dailidė

Brolis Pranas Dailidė. 1917 m. mokytojavo Petrogrado lietuvių gimnazijoje. 1918 m. baigė Petrogrado universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. 1918 m. mokytojavo Lietuvos gimnazijose ir mokytojų seminarijoje. 1919–1921 m. dirbo LR Švietimo ...

                                               

Gintė Damušytė

Gintė Bernadeta Damušytė-Damušis – Lietuvos visuomenės veikėja, diplomatė, Lietuvos ambasadorė Danijoje ir Islandijos Respublikai.

                                               

Teodoras Daukantas

Teodoras Daukantas – Lietuvos politinis ir karinis veikėjas, brigados generolas, 1936 m. laipsnis pakeistas, generolas leitenantas.

                                               

Arvydas Daunoravičius

1986 m. baigęs Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą dirbo LMA Puslaidininkių fizikos institute. 1991 m. pradėjo dirbti Užsienio reikalų ministerijoje, buvo Politikos departamento Amerikos šalių skyriaus trečiasis, antrasis, pirmasis sekretoriu ...

                                               

Petras Povilas Daužvardis

Petras Povilas Daužvardis – JAV lietuvių visuomenės veikėjas, diplomatas, spaudos bendradarbis, teisės daktaras.

                                               

Antanas Dėdelė

Mokėsi Palangos progimnazijoje ir Marijampolės gimnazijoje, studijavo užsienyje. Nuo 1919 m. dirbo Lietuvos spaudos biure, laikraščio "Lietuva" redakcijoje. 1920–1922 m. Eltos sekretorius, 1922–1924 m. – Lietuvos pasiuntinybės Čekoslovakijoje sek ...

                                               

Darius Degutis

1986 m. baigęs Vilniaus universitetą dirbo Tarptautinių prekybos rūmų Lietuvos skyriuje. 1990-1991 m. buvo bendrovės "Audėjas" eksporto vadybininku. 1991 m. pradėjo dirbti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje Šiaurės Europos šalių ...

                                               

Ričardas Degutis

1984 m. baigė Vilniaus S.Nėries vidurinę mokyklą. 1984–1991 m. studijavo VU Istorijos fakultete. Stažavosi Lydso D.Britanija universiteto Tarptautinių studijų institute, Dž. Maršalo Europos saugumo studijų centro Strateginių mokslų ir gynybos eko ...

                                               

Leopoldas Dymša

1915 m. baigė Kazanės gimnaziją, buvo pašauktas į Rusijos kariuomenę. 1916 m. baigė Kazanės karo mokyklą. 1917 m. dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare, buvo patekęs į nelaisvę. 1919 m. grįžo į Lietuvą, mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1919–192 ...

                                               

Violeta Gaižauskaitė

1974 m. baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą, 1980 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1975–1986 m. žurnalo "Laikas ir įvykiai" literatūrinė darbuotoja, 1986–1989 m. – žurnalo "Komunistas" vyresnioji mokslinė re ...

                                               

Steponas Garbačiauskas

Steponas Garbačiauskas – vienas iš sporto pradininkų Lietuvoje. Lengvaatletis, futbolininkas, sporto žurnalistas, diplomatas. Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos pirmininkas. Nacionalinis lengvosios atletikos čempionas ir rekordininkas.

                                               

Povilas Gaučys

1920-1927 m. studijavo lietuvių, prancūzų, ispanų filologiją Lietuvos, Monpeljė, Rygos universitetuose. 1927-1929 m. vicekonsulas Latvijoje, 1930-1935 m. konsulas Argentinoje, 1935-1938 m. konsulas Brazilijoje. 1938-1940 m. iki TSRS okupacijos di ...

                                               

Česlovas Gedgaudas

Gimė bajoriškos kilmės Gedgaudų Gelgaudų šeimoje. Tėvas Mykolas Gedgaudas buvo aktyvus 1919–1920 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis, artilerijos tarnybos kūrėjas ir jos aprūpinimo viršininkas. Česlovas Gedgaudas baigė Sorbonos universiteto ...

                                               

Neris Germanas

1953–1964 m. mokėsi Šiaulių J. Janonio ir Vilniaus 15-oje vidurinėse mokyklose. 1964–1970 m. studijavo Leningrado Michailo Kalinino politechnikos instituto Radioelektronikos fakultete, įgijo inžinieriaus-fiziko specialybę. 1970–1972 m. sovietinės ...

                                               

Zenonas Gerulaitis

1914–1916 m. studijavo Petrogrado universiteto Gamtos ir geografijos fakultete. Mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Pirmojo pasaulinio karo dalyvis. 1916 m. Petrograde baigė Vladimiro karo mokyklą. Nuo 1918 m. lapkričio mėn. Lietuvos kariuomenės s ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →