ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 173                                               

Algirdas Gineitis

Nuo 1961 m. studijavo žurnalistiką Vilniaus universitete. 1962–1964 m. Vilniaus rajono laikraščio "Draugystė" redakcijos literatūrinis darbuotojas, Nemenčinės rajono laikraščio "Lenino priesakai" žemės ūkio skyriaus vedėjas, Molėtų rajono laikraš ...

                                               

Marius Glinskas

Baigė Žeimių vidurinę mokyklą. 1979 m. Vilniaus pedagoginiame institute baigė istorijos specialybę. 1972–1975 m. Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1976–1978 m. Panevėžio medicinos mokyklos dėstytojas, 1978–1992 m. ...

                                               

Jadvyga Godunavičienė

Klaipėdą užėmus hitlerinei Vokietijai, šeima persikėlė į Šventąją. 1939–1946 m. mokėsi Šventosios šešiametėje mokykloje, 1946–1949 m. Palangos gimnazijoje, kur buvo literatų būrelio narė. 1949 m. kartu su šeima ištremta į Krasnojarsko kraštą. 194 ...

                                               

Pranas Grabijolas

1950 m. baigė Kaišiadorių gimnaziją, 1966 m. – Vilniaus universitete žurnalistikos specialybę. Nuo 1950 m. Kaišiadorių apskrities laikraščio "Bolševikiniu keliu" redakcijos literatūrinis darbuotojas; nuo 1952 m. Kaišiadorių rajono laikraščio "Bol ...

                                               

Albinas Gražiūnas

Redagavo laikraščius ir žurnalus "Pavasaris", "Ateitis", "Vyrų žygiai", "Žemaičių prietelius". Buvo vienas iš leidinių "Rytas", "Skautų aidas", "Ūkininkas", "Darbininkas", "Tėvynės sargas" redaktorių. Šalia publicistinių straipsnių ir rašinių kul ...

                                               

Balys Gražulis

Per Pirmąjį pasaulinį karą su tėvais buvo išvažiavęs į Rusiją, gyveno Sibire. 1921 m. šeima sugrįžo į gimtinę. Varėnos mokytojo Andriaus Ryliškio paskatintas, Balys Gražulis įstojo į Šaulių sąjungą. Jis mokėsi privačiai, eksternu išlaikė brandos ...

                                               

Vytas Jonas Greblikas

1959 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė žurnalistikos specialybę. Nuo 1957 m. laikraščio "Lietuvos pionierius" redakcijos literatūrinis darbuotojas, nuo 1964 m. – skyriaus vedėjas. Rašė vaikų darbinio auklėjimo ir moralės temomis. ...

                                               

Vincas Ramutis Gudaitis

Vincas Ramutis Gudaitis – Lietuvos filologas, rašytojas, prozininkas, signataras, žurnalistų etikos inspektorius.

                                               

Henrikas Gudavičius

Henrikas Gudavičius – Lietuvos gamtininkas, kraštotyrinkas, rašytojas, žurnalistas. Dzūkijos nacionalinio parko darbuotojas. Gimė Žemaitijoje, Kelmės rajone, Kalniškių kaime, lankė Varputėnų pagrindinę mokyklą, 1960 m. baigė Šaukėnų vidurinę moky ...

                                               

Audronė Guigaitė

1973 m. baigė Utenos T. Tilvyčio vidurinę mokyklą, 1978 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakultete – žurnalistikos specialybę. Studijų metais – Vilniaus universiteto Kiemo teatro aktorė. 1977–1990 m. žurnalo "Jaunimo gretos" redakcijos skyria ...

                                               

Rasa Gustaitytė

Tėvas aviacijos generolas Antanas Gustaitis, motina – Bronė Gustaitienė, seserys – Jūratė Gustaitytė-Evans ir Elena Gustaitytė. 1941 m. kovo 4 d. NKGB suėmus tėvą, su motina išvyko į Vokietiją. Mokėsi vidurinėse mokyklose Lietuvoje, Australijoje ...

                                               

Vincas Gvazdinskas

1918 m. Marijampolėje baigė mokytojų kursus, 1919–1922 m. tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje. Dirbo Klaipėdos gubernatūros spaudos skyriuje. 1924–1925 m. Padėjo organizuoti šaulių laikraščio "Pajūrio sargas" leidimą, jame bendradarbiavo. 192 ...

                                               

Gintautas Iešmantas

1937–1943 m. mokėsi Griškabūdžio pradžios mokykloje šeši skyriai, 1944–1949 m. Šakių gimnazijoje, 1949–1953 m. Vilniaus pedagoginiame institute, Lituanistikos fakultete, baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1953–1970 m. laikraščių "Li ...

                                               

Mikas Ilgūnas

1929 m. baigęs Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę. Dirbo laikraštyje "Lietuvos aidas" reporteriu ir redakcijos nariu, 1931 m. faktiškasis žurnalo "Savivaldybė" redaktorius, nuo 1936 m. Darbo rūmų l ...

                                               

Marius Ivaškevičius

Gimė gydytojų šeimoje. 1980–1991 m. mokėsi Molėtų 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1991–1997 m. VU Filologijos fakultete studijavo lietuvių filologiją. 1996–1999 m. dienraščio "Respublika" šeštadienio priedo vyrams "Julius" reporteris, 1999–2000 m. ...

                                               

Bronislovas Jagminas

1954 m. baigė Tauragės 1-ąją vidurinę mokyklą. 1959 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete įgijo žurnalisto specialybę. 1959 m. su paskyrimu grįžo į Tauragę, rajono laikraščio redakcijos korespondentas, 1962–1992 m. redaktori ...

                                               

Gediminas Jakavonis

Gediminas Jakavonis – ekonomistas, Lietuvos ir Varėnos rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, LR Seimo narys.

                                               

Viktoras Jakovlevas

2007 m. baigė VU Žurnalistikos Institutą. Nuo 2005 m. dirbo LRT radijuje. 2008 m. pripažintas geriausiu nacionalinio radijo darbuotoju ir dusyk už dokumentines laidas buvo apdovanotas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos steigiama "Pragiedrul ...

                                               

Audronė Jankuvienė

1967–1971 m. mokėsi Kauno 22-ojoje vidurinėje, 1971–1978 m. Kauno 27-ojoje vidurinėje mokykloje. 1978–1983 m. Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką. 1983–1984 m. Karolio Požėlos spaustuvės korektorė. 1984–1999 m. laikraščio "Kauno tiesa" n ...

                                               

Jonas Januitis

1942–1944 m. Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos karys. 1944 m. gegužės-liepos mėn. "Kęstučio" sovietinių partizanų būrio partizanas, žvalgas. 1947 m. baigė Centrinę komjaunimo mokyklą prie VLKJS CK. 1949–1952 m. laikrašč ...

                                               

Jurgis Janušaitis

1929 m. baigė Kaišiadorių vidurinę mokykla, 1934 m. – suaugusiųjų gimnaziją Kaune. Nuo 1927 m. bendradarbiavo leidiniuose "Vakarai", "Lietuva", "Lietuvos aidas", "Jaunoji karta", "Karys", "Pašto pasaulis". Išvažiavęs į JAV, 1952–1984 m. dirbo pre ...

                                               

Artūras Janušauskas

1980 m. baigė Alytaus 5–ąją vidurinę mokyklą, 1985 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1985 m. Lietuvos radijo ir televizijos programų savaitraščio "Kalba Vilnius" redakcijoje išleidėjas, nuo 1986 m. atsakinga ...

                                               

Bronius Jauniškis

Tėvas buvo siuvėjas. 1927 m. su tėvais persikėlė gyventi į Baibių kaimą Zarasų rajonas. Mokėsi Kauno 1-ojoje suaugusiųjų vidurinėje mokykloje, Ukmergės mokytojų seminarijoje. Įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1946 m. Vilniaus universitete pradėjo ...

                                               

Dalia Jazukevičiūtė

1969 m. baigė Ukmergės 1–ąją vidurinę mokyklą, 1969–1974 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1979–1989 m. gyveno Drohobyče, Lvovo sritis, Ukraina, rašė ir spausdino poeziją. 1990–1996 m. dienraščio "Respublika" redakc ...

                                               

Algirdas Jokūbaitis

1956 m. baigė Šiaulių pedagoginę mokyklą, Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką. 1969–1973 m. mokėsi Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje. Nuo 1956 m. Joniškio rajono Bučiūnų septynmetės mokyklos mokytojas. 1961–1963 m. Joniškio rajono ...

                                               

Stasys Jokubka

1913 m. su tėvais atvyko į Lietuvą. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1927 m. emigravo į Braziliją. Dirbo kavos plantacijose, įvairius darbus San Paule. Nuo 1928 m. bendradarbiavo periodinėje spaudoje – laikraščiuose ...

                                               

Jonas Jackevičius

1955 m. baigė Vilniaus 7-ąją vidurinę mokyklą. 1960 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo Šalčininkų rajono laikraštyje, Knygų prekybos valdyboje, Mokslinių darbų koordinavimo komitete. 1964–1984 metais – Lietuvos tel ...

                                               

Zeferinas Jonutis

1958 m. baigė Palangos vidurinę mokyklą, 1963 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1961–1965 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" korespondentas, skyriaus vedėjas. 1965–1969 m. žurnalo "Moksleivis" red ...

                                               

Sergejus Jovaiša

1961–1972 m. mokėsi Anykščių A. Vienuolio vidurinėje mokykloje. Pirmasis treneris Povilas Kūgys. 1977 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius ekonomistas. 1979–1986 m. studijavo Lietuvos kūno kultūros institute, dėstytojas, krepšinio ...

                                               

Gintautas Petras Judickas

Baigęs Aukštadvario žemės ūkio technikumą ir gavęs agronomo diplomą, studijavo žurnalistiką Vilniaus universitete. 1977 m. baigė Vilniaus aukštąją partinę mokyklą. Žurnalistinę veiklą pradėjo 1970 m. Varėnos rajono laikraščio "Raudonoji vėliava" ...

                                               

Eglė Juodvalkė

1973 m. Čikagos universitete University of Chicago baigė slavistiką ir lietuvių kalbą, vėliau Pietų Ilinojaus universitete Southern Illinois University Karbondeilyje studijavo Baltijos šalių teatro meną. 1975 m. laimėjo universiteto premiją už ge ...

                                               

Klemensas Jūra-Jūraitis

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau gyveno Brazilijoje. 1947 m. Oldenburgo lietuvių komiteto pirmininkas, "Mūsų dienos" redaktorius. Drauge su J. Petrėnu leido vienkarčius leidinius "Margutis", "Klumpė" ir kt. Brazilijoje padėjo redaguoti "Mūs ...

                                               

Paulius Jurkevičius

Vilniaus universitete studijavo prancūzų kalbą. Vytauto Didžiojo universitete dėstė prancūzų ir italų kalbas. Buvo dienraščio "Lietuvos rytas" korespondetas Romoje ir Vatikane. Nuo 2013 m. naujienų portalo "15 min" korespondentas Romoje. Rašo įva ...

                                               

Deividas Jursevičius

Iš pradžių vedė mokyklinę laidą "Poryt į mokyklą" vietiniame Alytaus radijuje "FM99". Vėliau žurnalistinį darbą tęsė Lietuvos radijuje, rengė nevienareikšmiai vertinamą laidą "Spaudos teatras". Po to vedė LRT vakaro žinias, vėliau perėjo dirbti į ...

                                               

Česlovas Juršėnas

Česlovas Juršėnas – Lietuvos žurnalistas, sovietinis partinis bei politinis veikėjas, iki 2012 m. vienintelis visų kadencijų LR Seimo narys, signataras, laisvamanis.

                                               

Vytautas Jonas Juška

Vytautas Jonas Juška – Lietuvos kultūrologas, žurnalistas, vertėjas, inžinierius, Australijos lietuvių visuomenės ir Pasaulio lietuvių bendruomenės veikėjas.

                                               

Dalia Juškienė

1967-1973 m. mokėsi Kaišiadorių vidurinėje mokykloje, 1973-1978 m. Kauno S. Nėries vidurinėje mokykloje. 1979-1983 m. Vilniaus pedagoginio instituto Lituanistikos fakultete baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1989–1992 m. viena savai ...

                                               

Gražina Kadžytė

Nuo 1959 m. gyveno motinos gimtinėje Butiškiuose. 1972 m. baigė Užpalių vidurinę mokyklą, 1977 m. Vilniaus universitetą. 1977–1980 m. Šalčininkų rajono laikraščio korespondentė. 1980–1990 m. Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros konsultantė. ...

                                               

Klemensas Kairiūkštis

Augo šešių vaikų šeimoje. Baigė Čedasų pradžios mokyklą, toliau mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1944 m. vasarą mobilizuotas į sovietinę armiją, kovojo 16-ojoje lietuviškoje divizijoje, fronte sužeistas, po sužeidimo turėjo nežymią judėjimo negalią. P ...

                                               

Jurgis Kalakauskas

Mokėsi Vilkaviškio ir Marijampolės gimnazijose, Vytauto Didžiojo universitete studijavo ekonomiką. Nuo 1929 m. bendradarbiavo spaudoje. Korespondencijas ir straipsnius spausdino leidiniuose "Suvalkietis", "Sekmadienis", "Karys", "Diena", "Trimita ...

                                               

Vladas Kalvėnas

1953 m. baigė Pakruojo vidurinę mokyklą, 1954–1958 m. Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką. 1953 m. pradėjo dirbti Pakruojo rajono laikraščio "Žvaigždė" redakcijoje korektoriumi, vėliau jo korespondentas, 1961–1962 m. Varnių rajono laikra ...

                                               

Juozas Kapačinskas

Studijavo technikos mokslus Kaune, Augsburgo technikos kolegijoje Vokietija. Čikagos technikos institute įsigijo elektrotechnikos inžinieriaus specialybę. 1949 m. iš Vokietijos išvyko į JAV. Dirbo Burlingtone, geležinkelio kompanijoje. Už aktyvią ...

                                               

Juozas Kaributas

1926–1927 m. mokėsi Anykščių progimnazijoje. Baigė suaugusiųjų gimnaziją Kaune. 1937 m. įstojo į J. Miltinio dramos studiją, vėliau perėjo į B. Dauguviečio vadovaujamą Valstybės dramos studiją. 1940 m. priimtas aktoriumi bendradarbiu į Kauno Vals ...

                                               

Jonas Karka

1922-1926 m. mokėsi Anykščių vidurinėje mokykloje, 1926–1930 m. – Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1930 m. pašauktas į tarnybą Lietuvos kariuomenėje, mokėsi Kauno Karo mokykloje, 1931 m. spalio 29 d. ją baigė VI aspirantų laidoje, suteiktas pėsti ...

                                               

Kazys Karpius

1909 m. su tėvais emigravo į JAV. Case Western Reserve universitete Klyvlende baigė ekonomiką ir anglų kalbą. Nuo 1910 m. bendradarbiavo periodinėje spaudoje – savaitraščiuose "Keleivis", "Tėvynė", "Vienybė Lietuvninkų", dirbo jo spaustuvėje. 191 ...

                                               

Petras Karuža

1928 m. baigė Vilkaviškio gimnaziją. Nuo 1928 m. studijavo Lietuvos universiteto Teologijos–filosofijos fakultete lietuvių ir prancūzų literatūrą, pedagogiką ir psichologiją. 1929 m. pradėjo dirbti laikraščio "Rytas" redakcijoje, literatūros skyr ...

                                               

Pranas Kasiulis

1951 m. baigė lituanistikos studijas Vilniaus universitete. 1951–1962 m. žurnalo "Švyturys" atsakingasis sekretorius, 1964–1982 m. – žurnalo "Mokslas ir technika" atsakingasis sekretorius, skyriaus redaktorius. Paskelbė kūrinių įvairiuose leidini ...

                                               

Ferdinandas Kauzonas

Ferdinandas Kauzonas – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, režisierius, komjaunimo veikėjas ir sovietinės propagandos aktyvistas.

                                               

Alvydas Kazlauskas

1962–1970 m. mokėsi Utenos T. Tilvyčio vidurinėje mokykloje, nuo 1970 m. iki 1975 m. studijavo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete žurnalistikos specialybę. 1975–1976 m. Lazdijų rajono laikraščio "Darbo vėliava" korespondentas, 1976–198 ...

                                               

Vincas Kazokas

Mokėsi Mečiūnų pradžios mokykloje, Leipalingio progimnazijoje, Lazdijų valstybinėje gimnazijoje. Nuo 1938 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo germanistiką, 1940–1943 m. Vilniaus universitete – teologiją ir filosofiją. 1944 m. pasitraukė į ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →