ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 182                                               

Matvejus Sulkevičius

Matvejus Sulkevičius, taip pat Mahometas Suleimanovičius Sulkevičius, Suleimanas Sulkevičius ir Mamedas bek Sulkevičius – Lietuvos totorius, Rusijos imperijos ir Azerbaidžano generolas leitenantas, Krymo totorių ir Azerbaidžano demokratinės Respu ...

                                               

Antanas Medekša

Bajoras. Iki sukilimo Maskvos universitete studijavo filologiją. 1863 m. sausio mėn. įstojo į Z. Citavičiaus būrį. 1863 m. balandžio mėn. pateko į nelaisvę, pabėgo. Vėliau kovėsi T. Kušleikos būryje, būrį padalijus į du būrius, pats vadovavo vien ...

                                               

Adomas Medekša

Gimė ir augo iškilaus Lietuvos bajoro Baro konfederato Teodoro Medekšos šeimoje. Baigęs Bajorų institutą, A.Medekša toliau studijavo Dorpato universitete. Priklausė studentų korporacijai Konvent Polonia. 1838 m. Rukainiuose Rusijos caro administr ...

                                               

Mykolas Kazimieras Volminskis

Mykolas Kazimieras Volminskis – Upytės žemės teisėjas 1666-1672, Upytės pateisėjas 1664-1666, Upytės paseniūnis 1647-1652, Upytės miesto teisėjas 1643-1647, Upytės iždininkas 1641-1664. 1655 metų spalio 20 d. Kėdainių uniją.

                                               

Mykolas Semaška

Tėvas – Vladimiro pakamaris, Braclavo kaštelionas, Lucko seniūnas Aleksandras Semaška. Motina – Anastasija Valavičiūtė. Sesuo Barbora – Adomo Bogovitino žmona. Valstybės tarnyba: Braclavo kaštelionas, Lucko seniūnas ir raktininkas. Mirė būdamas j ...

                                               

Mykolas Straševičius

Mykolas Straševičius – Upytės kaštelionas 1793–1794, Upytės maršalka 1777–1794, Targovicos konfederacijos kancleris nuo Upytės pavieto 1792 metais. 1778 metais buvo Nuolatinės tarybos iždo departamento narys. Buvo pasiuntiniu į 1780 metų seimą nu ...

                                               

Ignacy Karol Milewski

Ignotas Karolis Korvin–Milevskis – turtingas Vilniaus krašto žemvaldys, Korwin herbo grafas. Žinomas publicistas ir meno kūrinių kolekcionierius.

                                               

Viktorinas Konstantinas Mlečka

Kilo iš Mlečkų giminės, Žemaitijos žemės teisėjo Jono Mlečkos sūnus. Iš pradžių išpažino kalvinizmą, po to perėjo į katalikybę. Tarnavo Vladislovo IV dvare, Žemaitijos paseniūnis nuo 1643 m., žemės pateisėjas nuo 1645 m., teisėjas nuo 1652 m., se ...

                                               

Mečislovas Monkevičius

Mečislovas Monkevičius, lenk. Meczyslaw Monkiewicz, angl. Mecislaus Monkiewicz, JAV) – Romos katalikų kunigas JAV.

                                               

Vincentas Montvila

Kilęs iš bajorų dvarininkų Montvilų giminės. Baigė Peterburgo technologijos institutą. 1876 m. savo ūkyje Vaivadiškiuose Ukmergės apskritis įveisė didelį vaismedžių medelyną. Jame augino vietos sąlygoms tinkamus vaismedžius, 1880 m. Blinstrubiški ...

                                               

Aleksandras Jonas Mosevičius

Kilo iš neturtingų bajorų Mosevičių giminės, herbo "Kopacz" savininkas. Jaunystėje buvo karinėje tarnyboje pas Sapiegas. Kovojo su Ukrainos kazokais, Varšuvos mūšyje su švedais 1656. 1658 metais kaip komisaras dalyvavo rengiant etmono Povilo Jono ...

                                               

Frederikas Juozapas Mošinskis

Grafas Frederikas Juozapas Mošinskis – ATR valstybinis ir karinis veikėjas, Lenkijos armijos generolas-majoras, Varšuvos Kadetų korpuso vicekomendantas, Lietuvos didysis stovyklininkas, Lietuvos didysis referentas, Lietuvos didysis sekretorius, p ...

                                               

Vladislovas Nagevičius

Kilęs iš senos Lietuvos bajorų giminės, kurios šaknys glūdi etnografinės Lietuvos rytinėse žemėse buvusioje Nagiškių vietovėje pagal J. Mickevičių. Tarnavo carinės Rusijos muitininku. Paskirtas Kretingos muitinės tarnautoju, vedė miestietę Mariją ...

                                               

Antanas Oskierka

Mykolo Oskierkos ir Konstancijos Jalenskos sūnus, Samuelio Oskierkos anūkas. Mozyriaus taurininkas nuo 1697 metų, maršalka nuo 1713 m., seniūnas 1722–1724 m., Lietuvos didysis raštininkas 1724–1726, Naugarduko kaštelionas nuo 1726; pasiuntinys į ...

                                               

Elzė Ožeškienė

Eliza Paulauskaitė-Ožeškienė-Nagorskienė – lenkų rašytoja, novelistė, publicistė. Taip pat pasirašinėjo kriptonimais E.O., Bąk, Li…ka.

                                               

Edvardas Paulavičius (1837)

Apie kitą žmogų dailininką tokia pat pavarde ir vardu žr. Edvardas Paulavičius Edvardas Paulavičius – 1895 m. Pavirvytės dvare) – Lietuvos bajoras, Lenkijos pedagogas.

                                               

Teodora Urszula Piłsudska

Gimė iš Butlerių giminės kilusio pakamario Vincento Butlerio ir Mogilų giminės kilusios Malgožatos Bilevič šeimoje. Jos tėvui priklausė Repšėnų, Leliūnų ir kt. Anykščių krašto palivarkai, kurių bendras plotas siekė 4000 hektarų. Uršulė mokėsi Vil ...

                                               

Aleksandras Frydrichas Pronskis

Kunigaikštis Aleksandras Frydrichas Pronskis – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis stalininkas, Lucko seniūnas, Trakų kaštelionas.

                                               

Gedeonas Rajeckis

Gedeonas Rajeckis – LDK valstybinis veikėjas, Dorpato pakamaris, Pernu kaštelionas nuo 1631 metais, 1634 metais paskirtas Minsko kaštelionu, Minsko vaivada nuo 1649, Rumbarsko seniūnas.

                                               

Adomas Mykolas Rakickis

Adomas Mykolas Rakickis, – LDK valstybinis veikėjas, Mozyriaus regentas, LDK regentas, LDK Piatigorsko įgulos rotmistras, LDK Piatigorsko pulkininkas, Minsko kaštelionas, 1777 m. spalio 17 d. buvo išrinktas Lietuvos Tribunolo maršalka, Lietuvos T ...

                                               

Ludwig zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Liudvikas zu Sainas-Vitgenšteinas-Berleburgas – Lietuvos vokiečių kilmės Rusijos imperijos karininkas, Kavalergardų rotmistras, dekabristų organizacijų narys, vienas iš stambiausių XIX a. Europos dvarininkų, Nesvyžiaus Radvilų giminės turtų pavel ...

                                               

Adomas Motiejus Sakavičius

Adomas Motiejus Sakavičius – Smolensko vaivada nuo 1658 m. kovo 1 d., Lietuvos Tribunolo maršalka 1634 metais, Ašmenos seniūnas nuo 1649 metų, Vilniaus pavaivadis 1633–1640, Ašmenos pakamaris nuo 1628 metų, Vincento Korvino Gosievskio husarų įgul ...

                                               

Samuelis Korsakas

Samuelis Korsakas – Lietuvos tautinės aukščiausios tarybos narys, LDK kariuomenės pulkininkas. Kartu su Tadu Reitanu ir Stanislovu Boguševičiumi buvo vieninteliai, kurie 1773 metų balandžio 19 d. bandė sutrikdyti ATR padalijimo 1773-1775 seimo ve ...

                                               

Juozapas Sialickis

Kilo iš neturtingų bajorų Sialickių, tarnavusių Polocko vaivadijoje, giminės. LDK kanceliarijos regento Mykolo Sialickio sūnus. 1765 m. kovo 3 d. tapo Polocko vaiskiu, bet kažkur 1769 metais gavo Choclavo seniūniją. Antano Tyzenhauzo remiamas tap ...

                                               

Mykolas Daumantas Siesickis

Lietuvos didžiojo prievaizos Kazimiero Kristupo Daumanto Siesickio sūnus. Vilkmergės vėliavininkas nuo 1667 metų ir seniūnas nuo 1672/1673 metų, Minsko 1681–1698 metais ir Mstislavlio vaivada nuo 1698 m. Tarnavo armijoje, 1670–1680-ais metais kar ...

                                               

Kazimieras Simonavičius

Kazimieras Semenavičius – artilerijos inžinierius, raketų išradėjas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras ir karininkas.

                                               

Vladislovas Sirokomlė

Vladislovas Sirokomlė – lietuvių-lenkų bajoras, žymus vertėjas, publicistas ir poetas, rašęs daugiausia lenkų kalba.

                                               

Benediktas Skarbek-Važinskis

Gimė Viekšnių tijūno ir karaliaus dvariškio Mykolo Elijošiaus Skarbek-Važinskio šeimoje. Be Benedikto joje augo dar trys vaikai: Martynas, Mykolas ir Kazimieras. Po tėvų mirties broliai pasidalijo palikimą. Benediktui atiteko Juodeikių ir Arvydiš ...

                                               

Petras Skarga

Petras Skarga – SJ, LDK visuomenės veikėjas, jėzuitas, hagiografas, rašytojas, polemikas, teologas, kontrreformacijos kovotojas.

                                               

Slaboševičiai

Slaboševičiai – Lietuvos bajorų giminė. Pradininkas – bajoras Merkelis Kirna Slaboševičius gyvenęs XVII a.; naudojosi visomis bajorų luomo privilegijomis, žymėjosi – vieniavos herbu.

                                               

Sofija Kovalevskaja

Sofija Kovalevskaja – rusų matematikė, publicistė ir rašytoja. Viena pirmųjų moterų pasaulyje, tapusi matematikos profesore ir viena pirmųjų išrinkta į Peterburgo Mokslo Akademiją.

                                               

Jonas Sosnovskis

Jonas Sosnovskis – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Vilniaus pastalininkas, Vilniaus stalininkas, Polocko kaštelionas, Lietuvos armijos rotmistras ir pulkininkas, Boguslavo Radvilos Slucko dvarų ekonomas.

                                               

Stanislovas Davaina

Lietuvos senos bajorų Davainų giminės atstovas, herbo "Szeliga" savininkas. Merkinės seniūno Stanislovo Davainos sūnus. 1528 metais tarnavo kamarininku pas karalienę Boną, 1530 metais tapo Žygimanto Augusto karaliaus dvariškiu. Nuo 1542 metų gegu ...

                                               

Stanislovas Soltanas

Stanislovas Soltanas – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis vėliavininkas, Lietuvos didysis pakamaris, Lietuvos dvaro maršalka, Lietuvos lauko buožės generolas-adjutantas, laisvamanis ir masonas. Slanimo seniūnas, Zietelos savininkas.

                                               

Jonas Mikalojus Stankevičius

Jonas Mikalojus Stankevičius – seimo maršalka 1646 m., Lietuvos didysis raštininkas 1653 m., Ejragolskio tijūnas 1635 m., Žemaitijos žemės raštininkas 1622 m, karaliaus dvariškis. 1648 metais buvo Jono Kazimiero Vazos elektorius nuo Žemaitijos se ...

                                               

Steponas Ruseckis

Kilo iš Ruseckių giminės, herbo "Rawich" savininkas. Buvo Lydos stalininkas, 1663 metais paskirtas Minsko kaštelionu "po Stefano Kodzežausko, nes jis tapo Smolensko kaštelionu".

                                               

Bogdanas Stetkevičius

Kilo iš Stetkevičių bajorų giminės, herbo "Kosceša" savininkas. Mstislavlio pakamaris 1630–1644 metais, Mstislavlio kaštelionas 1644–1646 metais, Naugarduko kaštelionas 1646–1651 metais. Buvo aktyvus stačiatikių šalininkas Lietuvos didžiojoje kun ...

                                               

Baltazaras Stravinskis

Baltazaras Stravinskis – LDK valstybinis veikėjas. Trakų tijūnas ir horodničius, Mozyriaus seniūnas, Bresto ir Smolensko kaštelionas, Minsko vaivada. Ne kartą buvo renkamas pasiuntiniu į seimą.

                                               

Šinkūnai (giminė)

Šinkūnai – lietuvių giminė, kildinama iš spėjamo Traidenio sūnaus Sirpučio. Remiantis Užpalių dvaro istorija, giminės genealogija galimai toliau eina per Kristiną Astiką, Mikalojų Astiką, Šimkų Macko, Povilą Šimkaus ir kt. ATR laikotarpiu Šinkūna ...

                                               

Adomas Mikalojus Talvošas

Adomas Mikalojus Talvošas – ATR valstybinis veikėjas, Žemaitijos kaštelionas nuo 1614 m, Daugpilio seniūnas 1590–1614 m. Buvo pasiuntiniu į 1609 metų seimą nuo Vilniaus vaivadijos. Palaidotas kartu su žmona Rykantų bažnyčioje.

                                               

Mikalojus Talvošas

Mikalojus Talvošas – LDK valstybinis veikėjas, Minsko ir Žemaitijos kaštelionas, Lietuvos dvaro maršalka, Trakų kaštelionas. Dinaburgo seniūnas, Biržų tijūnas ir Radunės seniūnas.

                                               

Antanina Tamašauskaitė

Gimė 1814 m. Raseiniuose, bajorų šeimoje. Mokėsi Kražių benediktinių vienuolyne. Prasidėjus 1831 m. būdama 16 metų prisijungė prie sukilėlių, išmoko jodinėti ir valdyti ginklą. 1831 m. priklausė Antano Gelgaudo būriui ir kovėsi su rusais prie Man ...

                                               

Andrius Tovianskis

Andrius Tovianskis – filosofas, mistikas, tovianizmo grupuotės įkūrėjas, Vilniaus universiteto auklėtinis.

                                               

Tulūz-Lotrekai

Grafai Tulūz-Lotrekai atsikėlė iš Prancūzijos Tulūzos regiono. Pradininku laikomas Joseph Pierre Gf. Toulouse-Lautrec, kuris revoliucijos metu atsikėlė į Rusijos imperiją ir ten gavo generolo-majoro tarnybą. Jo anūkas Valerian Aleksandrovich Gf. ...

                                               

Boguslavas Aleksandras Unichovskis

Boguslavas Aleksandras Unichovskis – LDK valstybinis veikėjas. Naugarduko žemės raštininkas 1678–1687 metais, Iždo Tribunolo deputatas 1683 metais, Lietuvos Tribunolo maršalka 1687 ir 1696 metais, Naugarduko vaivada 1689 metais, Trakų vaivada nuo ...

                                               

Vaitiekus Kločka

Vaitiekus Kločka – 1492-1499 m. Lietuvos dvaro vėliavininkas, 1492 m. kovo 19 d 1499 m. Utenos dvaro seniūnas, nuo 1499 m. Kauno seniūnas, 1500-1513 m. Lietuvos krašto maršalka, LDK rūmų hofmeisteris, vėliau Elenos Maskvietės hofmeisteris, 1506 m ...

                                               

Kristupas Valadkovičius

Buvo vedęs keturis kartus. Turėjo tris dukteris. Sofija Konstancija 1652 metais ištekėjo už Lietuvos didžiojo maršalkos, kunigaikščio Aleksndro Hilario Palubinskio. Kita duktė, Janina, tapo Trakų kašteliono Mykolo Kristupo-Kiršenšteino žmona.

                                               

Valentinas Vankavičius

Valentinas Vankavičius gimė 1800 m. vasario 14 d. Kalužicos kaime, tuometinėje Minsko gubernijoje, dabartiniame Berazino rajone, lietuvių kilmės bajorų Vankavičių šeimoje. Valentino Vankavičiaus tėvas – Melchioras Aleksandras Vankavičius 1775–184 ...

                                               

Tomas Vavžeckis

Tomas Vavžeckis – Lietuvos ir ATR karinis ir politinis veikėjas, Kauno pakamaris, Lietuvos didysis vėliavininkas. Vienas iš 1794 m. sukilimo vadovų, generolas leitenantas.

                                               

Antanas Važinskis

Vykdė miesto teisėjo pareigas. 1764–1781 m. lapkričio 15 d. buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės iždininku, nuo 1794 m. gegužės 24 d. – atstovu Vilniaus visuomeniniame ižde. 1786 m. – žemietijos teisėjas. 1797 m. pradėjo tarnauti Ašmenos paka ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →