ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 306                                               

Elvinas Jankevičius

Mokėsi Vilniaus Salomėjos Nėries vid. mokykloje, 1996 m. baigė Makso Planko gimnaziją, Diuseldorfe, Vokietijoje. 1997 m. studijavo ekonomiką Eseno universitete. 2004 m. įgijo Vilniaus pedagoginiame universitete ekonomikos bakalauro laipsnį. 2010 ...

                                               

Vladas Katkevičius

Vladas Katkevičius – Lietuvos inžinierius elektromechanikas, visuomenės veikėjas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Gintautas Kovalčikas

Gintautas Kovalčikas – miškininkas, buvęs Lietuvos politinis veikėjas, miškų ministras, viceministras.

                                               

Antanas Augustaitis

Gimė valstiečių Agotos Baltrušaitytės ir Juozo Augustaičio šeimoje. Kartu augo broliai: Juozas 1886–1974 m.; tapęs katalikų kunigu ir vienuoliu saleziečiu bei Peru alpinistu, Pranas 1887–? m.; vėliau pasireiškęs kaip labdarys, dėl savo veiklos va ...

                                               

Stanislovas Biržiškis

Stanislovas Biržiškis – Lietuvos agronomas, pedagogas, etnografas, Šilalės politinis ir visuomenės veikėjas, poetas.

                                               

Jonas Dundulis

1968 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. 1990 m. Šiaulių raj. Gruzdžių apylinkės viršaitis, 1995–2005 m. Gruzdžių seniūnijos seniūnas. 2006 m. "Norfos" labdaros ir paramos fondo direktorius. 1993 m. Tėvynės sąjungo ...

                                               

Valdemaras Jasevičius

1982 m. baigė Laukuvos vidurinę mokyklą. 1987 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos ir organizavimo fakultetą, žemės ūkio ekonomistas organizatorius. Gavęs paskyrimą, grįžo į Šilalės rajoną, 1987–1989 m. Padievyčio tarybinio ūkio eko ...

                                               

Simonas Karevičius

Simonas Karevičius – savivaldybininkas, ilgametis Mosėdžio valsčiaus viršaitis, Mosėdžio valsčiaus ir Kretingos apskrities tarybų narys.

                                               

Peliksas Lesauskas

Baigė Tverų pradžios mokyklą. Mokėsi savarankiškai, vėliau ūkininkavo tėvų ūkyje Drobūkščiuose, Kvėdarnos valsčius, Tauragės apskritis. Įsijungė į vietos bendruomenės visuomeninę, kultūrinę veiklą. Pirmojo pasaulinio karo metais tarnavo Rusijos i ...

                                               

Juozas Lukoševičius

Kuriantis valstybei dalyvavo formuojant savivaldos institucijas, gimtojo Šimkaičių valsčiaus viršaitis. 1920 m. gegužės 15 d. – 1921 m. sausio 15 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas III Raseinių rinkimų apygardoje. Seime priklausė Lietuvos v ...

                                               

Povilas Norkūnas

Iki 1918 m. tarnavo pas ūkininkus savo kaime, Latvijoje. 1918 m. gale – 1919 m. pradžioje dirbo Joniškio milicijoje, buvo bolševikų įkurto valsčiaus komiteto žemės ūkio ir miškų įgaliotinis. 1920–1921 m. derino legalią profsąjungų ir nelegalią ko ...

                                               

Petras Pacenka

Gimė ir augo ūkininkų Rožės ir Jono Pacenkų šeimoje, šiaurės rytų Lenkijoje, dabartiniame Palenkės vaivadijos Seinų apskrities Punsko kaime. Paaugęs keletą metų dirbo Punsko "Žiburio" knygyne, kur įrišinėjo knygas, vėliau darbavosi "Dzūko" bendro ...

                                               

Romas Pivoras

1981 m. baigė Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą, akademinio ansamblio ir choro artistas. 1989 m. baigė Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, visuomenės mokslų dėstytojas. 1980 m. Ukmergės rajono muzikos mokytojas, 1981 m. Li ...

                                               

Algirdas Reipas

1985 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. 1985 m. Alytaus rajono Obelijos kolūkio vyr. agronomas, pirmininko pavaduotojas gamybos klausimais. 1991–1995 m. Alytaus rajono Miroslavo apylinkės viršaitis, 1995–1997 m. Alytau ...

                                               

Juozas Volodkevičius

Mokėsi savarankiškai, vėliau ūkininkavo. 1901–1905 m. Kirsnos valsčiaus viršaitis. Vėliau išsikėlė gyventi į Rudaminos valsčių. 1920 m. gegužės 15 d. – 1920 m. rugsėjo 15 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas I Marijampolės rinkimų apygardoje. ...

                                               

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

Lietuvos Prezidento rinkimai – tiesioginiai, demokratiški, visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise pagrįsti bei slaptu balsavimu vykstantys rinkimai, kurių metu išrenkamas Lietuvos Respublikos Prezidentas. Rinkimai vyksta kas penkerius metus.

                                               

1922 m. Lietuvos Prezidento rinkimai

1922 m. Lietuvos Prezidento rinkimai buvo antrieji prezidento rinkimai nepriklausomoje Lietuvoje. Jie vyko 1922 m. gruodžio 21 d. Kaune. Šiuose rinkimuose rinkikais buvo I Seimo nariai, iš viso 78 asmenys. Šio Seimo sudėtis buvo labai įvairi, tad ...

                                               

1926 m. birželio mėn. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

1926 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai buvo treti prezidento rinkimai nepriklausomoje Lietuvoje. Jie vyko 1926 m. birželio 7 d. Kaune. Šiuose rinkimuose rinkikais buvo III Seimo nariai, iš viso 85 asmenys. Kandidatais į prezidentus buvo ...

                                               

1926 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

1926 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai buvo ketvirti prezidento rinkimai nepriklausomoje Lietuvoje. Jie vyko praėjus vos pusei metų po praėjusių rinkimų ir vyko 1926 m. gruodžio 19 d. Kaune. Šie rinkimai įvyko dėl perversm ...

                                               

1931 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

1931 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai buvo penkti prezidento rinkimai nepriklausomoje Lietuvoje. Rinkimai įvyko 1931 m. gruodžio 11 d. Kaune. Prieš šiuos rinkimus 1931 m. lapkričio 25 d. buvo paskelbtas šalies Prezidento rinkimų įstaty ...

                                               

2019 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

2019 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai buvo 2019 m. gegužės 12 d. ir gegužės 26 d. vykę eiliniai Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai. Juose dalyvavo devyni kandidatai, į antrą turą pateko Ingrida Šimonytė ir Gitanas Nausėda. Pastar ...

                                               

Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimai – rinkimai, kuriuose ketveriems metams renkamos 60 Lietuvos savivaldybių tarybos, vykstantys nuo 1990 m. Nuo 2015 m. šių rinkimų metu taip pat tiesiogiai renkami savivaldybių merai.

                                               

Adolfas Gylys

Adolfas Gylys – viešojo administravimo teisininkas, buvęs Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkas.

                                               

Gintaras Goda

Gintaras Goda – teisininkas, teisėtyrininkas penalprocesualistas komparatyvistas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, Konstitucinio Teismo teisėjas.

                                               

Saulius Katuoka

Saulius Katuoka – teisininkas, teisėtyrininkas tarptautininkas, tarptautinės jūrų teisės specialistas, Mykolo Romerio universiteto profesorius.

                                               

Svajonė Šaltauskienė

1982 m. baigė Zarasų 1-ąją vidurinę mokyklą, 1982–1987 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete – teisę, įgijo teisininko kvalifikaciją. Vilniaus miesto 29-ojo notaro biuro notarė. Nuo 2003 – MRU lektorė. Nuo 1996 m. iki 2005 m. rugpjūčio mėn. 2 ...

                                               

Zenonas Vaigauskas

1966–1970 m. mokėsi Vilniaus elektromechanikos technikume. 1969–1975 m. dirbo Vilniaus radijo komponentų gamykloje techniku. 1970–1975 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete. 1975–1977 m. VU Fizikos fakulteto mokslo darbuotojas. 197 ...

                                               

Akmenės rajono savivaldybės taryba

Akmenės rajono savivaldybės taryba – Akmenės rajono savivaldybės bendruomenės atstovaujamoji savivaldos institucija, atsakinga už savivaldos teisės, savo funkcijų ir bendruomenės iškeltų uždavinių įgyvendinimą bendruomenės interesais savivaldybės ...

                                               

Akmenės rajono taryba 1990–1995 m.

Akmenės rajono savivaldybės taryba – Akmenės rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1990 m. kovo 24 d. Pilnas pavadinimas – Akmenės rajono Liaudies deputatų taryba, nuo 1990 m. balandžio mėn. Akmenės rajono taryba, nuo 1994 m. l ...

                                               

Akmenės rajono savivaldybės taryba 2007–2011 m.

Akmenės rajono savivaldybės taryba – Akmenės rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 2007 m. vasario 25 d. visuotiniuose, slaptuose, laisvuose ir lygiuose rinkimuose pagal proporcinę rinkimų sistemą ir Lietuvos Respublikoje regis ...

                                               

Akmenės rajono savivaldybės taryba 2011–2015 m.

Akmenės rajono savivaldybės taryba – Lietuvos Respublikos Akmenės rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta ketveriems metams savivaldybių rinkimuose, vykusiuose 2011 m. vasario 27 d. 1994 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos saviva ...

                                               

Akmenės rajono savivaldybės taryba 2015–2019 m.

Akmenės rajono savivaldybės taryba – Akmenės rajono savivaldybės bendruomenės atstovaujamoji savivaldos institucija, savivaldybės teritorijoje išrinkta ketveriems metams savivaldybių tarybų rinkimuose, vykusiuose 2015 m. kovo 1 d. daugiamandatėje ...

                                               

Alytaus miesto savivaldybės taryba

Alytaus miesto savivaldybės taryba – Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės atstovaujamoji savivaldos institucija, atsakinga už savivaldos teisės, savo funkcijų ir bendruomenės iškeltų uždavinių įgyvendinimą bendruomenės interesais savivaldybės ...

                                               

Alytaus miesto taryba 1990–1995 m.

Alytaus miesto savivaldybės taryba – Alytaus miesto savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1990 m. kovo 24 d. Pilnas pavadinimas – Alytaus miesto Liaudies deputatų taryba, nuo 1990 m. balandžio mėn. Alytaus miesto savivaldybės taryba.

                                               

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2003–2007 m.

Rinkimai įvyko 2002 m. gruodžio 22 d. Rinkimuose gavo vietų: Liberalų demokratų partija LLDP – 3 Naujoji sąjunga socialliberalai NS – 5 Lietuvos nacionaldemokratų partija LNDP – 1 Tėvynės sąjunga Lietuvos konservatoriai TSLK – 5 Lietuvos centro s ...

                                               

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2007–2011 m.

Alytaus miesto savivaldybės taryba – Alytaus miesto savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 2007 m. vasario 25 d. visuotiniuose, slaptuose, laisvuose ir lygiuose rinkimuose pagal proporcinę rinkimų sistemą ir Lietuvos Respublikoje regis ...

                                               

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2011–2015 m.

Alytaus miesto savivaldybės taryba – Lietuvos Respublikos Alytaus miesto savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta ketveriems metams savivaldybių rinkimuose, vykusiuose 2011 m. vasario 27 d. 1994 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos saviva ...

                                               

Alytaus rajono savivaldybės taryba

Alytaus rajono savivaldybės taryba – Alytaus rajono savivaldybės bendruomenės atstovaujamoji savivaldos institucija, atsakinga už savivaldos teisės, savo funkcijų ir bendruomenės iškeltų uždavinių įgyvendinimą bendruomenės interesais savivaldybės ...

                                               

Alytaus rajono taryba 1990–1995 m.

Alytaus rajono taryba – Alytaus rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1990 m. kovo 24 d. Pilnas pavadinimas – Alytaus rajono Liaudies deputatų taryba, nuo 1990 m. balandžio mėn. Alytaus rajono taryba.

                                               

Alytaus rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos ...

                                               

Alytaus rajono savivaldybės taryba 2007–2011 m.

Alytaus rajono savivaldybės taryba – Alytaus rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 2007 m. vasario 25 d. visuotiniuose, slaptuose, laisvuose ir lygiuose rinkimuose pagal proporcinę rinkimų sistemą ir Lietuvos Respublikoje regis ...

                                               

Alytaus rajono savivaldybės taryba 2011–2015 m.

Alytaus rajono savivaldybės taryba – Lietuvos Respublikos Alytaus rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta ketveriems metams savivaldybių rinkimuose, vykusiuose 2011 m. vasario 27 d. 1994 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos saviva ...

                                               

Anykščių rajono savivaldybės taryba

Anykščių rajono savivaldybės taryba – Anykščių rajono savivaldybės bendruomenės atstovaujamoji savivaldos institucija, atsakinga už savivaldos teisės, savo funkcijų ir bendruomenės iškeltų uždavinių įgyvendinimą bendruomenės interesais savivaldyb ...

                                               

Anykščių rajono taryba 1990–1995 m.

Anykščių rajono taryba – Anykščių rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1990 m. kovo 24 d. Pilnas pavadinimas – Anykščių rajono Liaudies deputatų taryba, nuo 1990 m. balandžio mėn. Anykščių rajono taryba.

                                               

Anykščių rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos ...

                                               

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2007–2011 m.

Anykščių rajono savivaldybės taryba – Anykščių rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 2007 m. vasario 25 d. visuotiniuose, slaptuose, laisvuose ir lygiuose rinkimuose pagal proporcinę rinkimų sistemą ir Lietuvos Respublikoje reg ...

                                               

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2011–2015 m.

Anykščių rajono savivaldybės taryba – Lietuvos Respublikos Anykščių rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta ketveriems metams savivaldybių rinkimuose, vykusiuose 2011 m. vasario 27 d. 1994 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos savi ...

                                               

Birštono savivaldybės taryba

Birštono savivaldybės taryba – Birštono savivaldybės bendruomenės atstovaujamoji savivaldos institucija, atsakinga už savivaldos teisės, savo funkcijų ir bendruomenės iškeltų uždavinių įgyvendinimą bendruomenės interesais savivaldybės teritorijoj ...

                                               

Birštono miesto taryba 1990–1995 m.

Birštono miesto savivaldybės taryba – Birštono miesto savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1990 m. kovo 24 d. Pilnas pavadinimas – Birštono miesto Liaudies deputatų taryba, nuo 1990 m. balandžio mėn. Birštono miesto taryba, nuo 1994 ...

                                               

Birštono savivaldybės taryba 2007–2011 m.

Birštono savivaldybės taryba – Birštono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 2007 m. vasario 25 d. visuotiniuose, slaptuose, laisvuose ir lygiuose rinkimuose pagal proporcinę rinkimų sistemą ir Lietuvos Respublikoje registruotų polit ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →