ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 371                                               

Lapkričio 20

Kazys Umbrasas, literatūrologas, prozininkas, vertėjas g. 1916 m. 1957 m. – Mstislavas Dobužinskis, rusų ir lietuvių scenografas, grafikas, tapytojas g. 1875 m. 1970 m. 1587 m. – Ostapas Eustachijus Valavičius, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ...

                                               

Lapkričio 21

1830 m. – Jonas Sniadeckis, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės astronomas, matematikas, filosofas, pedagogas; Vilniaus Universiteto profesorius, 1807–1815 m. – rektorius g. 1756 m. Kazys Laucius, Lietuvos teisininkas, fotografas, publicistas, sk ...

                                               

Lapkričio 22

Paulius Drevinis, pedagogas, Lietuvos poetas g. 1919 m. 1891 m. – Julius Aleksa, Lietuvos publicistas, gydytojas, varpininkas g. 1855 m. 1990 m. 1986 m. – Kostas Korsakas, literatūros tyrinėtojas ir kritikas, poetas, vertėjas, filologijos daktara ...

                                               

Lapkričio 23

Algirdas Romualdas Paulavičius, lietuvių teatro ir kino aktorius g. 1943 m. 1886 m. – Adomas Honoris Kirkoras, lietuvių kultūros ir mokslo veikėjas, spaustuvininkas, leidėjas, publicistas, archeologas, etnografas bei istorikas g. 1818 m. Regina M ...

                                               

Lapkričio 24

1888 m. – Mykolas Miežinis, Lietuvos kalbininkas, kunigas g. 1827 m. Leonardas Dambriūnas, Lietuvos kalbininkas, visuomenės veikėjas g. 1906 m. 1973 m. – Petras Ločeris, Lietuvos fotografas, fotomedžiagų gamybos pradininkas Lietuvoje g. 1892 m. 1 ...

                                               

Lapkričio 25

Germilė – Jaukanta – Jaukantas – Jaukantė – Jaumantas – Jaumantė – Katarina – Katrė – Katryna – Kotrė – Kotryna – Santautas – Santautė – Sanvyda – Sanvydas – Sanvydė – Trynė

                                               

Lapkričio 26

1979 m. – Antanas Krutulys, kultūros veikėjas, muzikos pedagogas ir chorvedys g. 1887 m. 1990 m. 1946 m. – Leonas Taunys, Lietuvos kariuomenės kapitonas, pasipriešinimo judėjimo dalyvis g. 1900 m. 1986 m. – Sofija Juodvalkienė-Grybauskaitė, Lietu ...

                                               

Lapkričio 27

Almanta – Almantas – Girvydė – Maksas – Maksima – Maksimas – Maksimilijonas – Skomantas – Skomantė – Skomina – Skominas – Vergilija – Vergilijus – Virgas – Virgilija – Virgilijus

                                               

Lapkričio 28

1995 m. – Marijonas Marius Baranauskas, Lietuvos žurnalistas, fotografas g. 1931 m. 1991 m. – Jonas Basiulis, Lietuvos bibliografas, pedagogas, filologijos mokslų kandidatas g. 1929 m. 1666 m. – Danielius Kleinas, Mažosios Lietuvos evangelikų liu ...

                                               

Lapkričio 29

1953 m. – Jonas Augevičius, gydytojas, Lietuvos karinis veikėjas. Pulkininkas leitenantas g. 1883 m. 2020 m. – Bernardas Aleknavičius, Lietuvos fotografas, fotožurnalistas, kraštotyrininkas g. 1930 m. 1987 m. – Mikalojus Lukinas, Lietuvos miškini ...

                                               

Lapkričio 3

1992 m. – Vladas Mikėnas, Lietuvos šachmatininkas, tarptautinės kategorijos teisėjas, žurnalistas, knygų apie šachmatus autorius g. 1910 m. 2001 m. Romas Dalinkevičius, Lietuvos tapytojas monumentalistas g. 1950 m. 1865 m. – Julius Gruževskis, Li ...

                                               

Lapkričio 30

Andrė – Andrėja – Andriejus – Andrius – Andrys – Dovainė – Saugarda – Saugardas – Saugardė – Saugina – Sauginas – Sauginė – Saugirdas – Saugirdė

                                               

Lapkričio 4

– Tadas Korsaskas, sukilėlių generolas, Vilniaus pavieto milicijos vadas, Vilniaus teisėjas g. 1714 m. 1794 m. – Jokūbas Jasinskis, Lietuvos inžinierius, poetas, politinis veikėjas, 1794 m. sukilimo Lietuvoje vadas, sukilėlių generolas leitenanta ...

                                               

Lapkričio 5

1920 m. – Motiejus Mikalojus Radvila, didikas, Lenkijos ūkio ir politinis veikėjas g. 1873 m. 1980 m. – Mykolas Cibas, vargonininkas ir chorvedys g. 1922 m. 1991 m. – Algirdas Zigmantas Aglinskas, ekonomistas, teisininkas, visuomenininkas g. 1911 ...

                                               

Lapkričio 6

1971 m. – Alfonsas Žiurlys, teisėtyrininkas civilistas g. 1911 m. 1998 m. – Aleksandras Drobnys, LTSR valstybinis veikėjas, ekonomistas g. 1912 m. 1960 m. – Jurgis Čepulionis, Lietuvos boksininkas, pirmasis lietuvių kilmės boksininkas, tapęs pasa ...

                                               

Lapkričio 7

1861 m. – Napoleonas Ylakavičius, Lietuvos tapytojas, dailininkas dekoratorius g. 1811 m. 1982 m. – Juozas Daubaras, Lietuvos fotografas g. 1895 m. 1934 m. – Justinas Kibirkštis, Lietuvos karinis veikėjas, Generalinio štabo pulkininkas g. 1894 m. ...

                                               

Lapkričio 8

1806 m. – Konstancija Benislavska, poetė g. 1747 m. 1959 m. – Kazimieras Bazys, vargonininkas, chorvedys, pedagogas g. 1893 m. 1932 m. – Antanas Vytartas, kunigas, religinės literatūros rengėjas, publicistas, knygnešys g. 1863 m. 1953 m. – Mečisl ...

                                               

Lapkričio 9

Irena Eidrigevičiūtė-Sprindienė, lietuvių baleto artistė, choreografė g. 1916 m. 1995 m. 1954 m. – Ksaveras Strumskis, vargonininkas, chorvedys ir kultūros veikėjas g. 1884 m. 1985 m. – Stasys Šačkus, Lietuvos lengvaatletis, krepšininkas g. 1907 ...

                                               

Liepos 1

1961 m. – Janis Endzelynas, latvių kalbininkas, vienas žymiausių baltistų g. 1873 m. 1998 m. – Ričardas Mikutavičius, kunigas, teologijos mokslų daktaras, poetas, kolekcionierius g. 1935 m. 1861 m. – Adomas Jurgis Čartoriskis, Lietuvos Didžiosios ...

                                               

Liepos 10

1987 m. – Vladas Civinskas, Lietuvos žurnalistas, knygų leidėjas g. 1913 m. 1944 m. – Kazimieras Četkauskas, besitraukiančios vokiečių kariuomenės nužudytas, vargonininkas ir chorvedys g. 1905 m. 2005 m. – Vytautas Dvareckas, Lietuvos geografas, ...

                                               

Liepos 11

1990 m. – Juozas Gustaitis, aktorius, režisierius g. 1912 m. 2003 m. – Kazimieras Gaivenis, žymus Lietuvos kalbininkas, vienas žymiausių lietuvių terminologų ir kalbos kultūrininkų g. 1934 m. 1969 m. – Juozas Motiejūnas, Lietuvos veterinarijos gy ...

                                               

Liepos 12

1843 m. – Ignas Danilevičius, Lietuvos teisininkas, teisės istorikas, Charkovo, Maskvos ir Vilniaus universiteto teisės profesorius g. 1787 m. 1936 m. – Jonas Gediminas Beržanskis-Klausutis, Lietuvos visuomenės veikėjas g. 1862 m. Ignas Urbaitis, ...

                                               

Liepos 13

1974 m. – Ignas Laurušas, dailininkas architektas g. 1932 m. 1949 m. – Borisas Dauguvietis, režisierius, aktorius, pedagogas g. 1885 m. 1831 m. – Antanas Gelgaudas, 1831 m. sukilimo Lietuvoje vadas, brigados generolas g. 1792 m. 1868 m. – Konstan ...

                                               

Liepos 14

1983 m. – Jonas Dagys, Lietuvos mokslininkas, ekonomistas g. 1904 m. 2003 m. – Arvydas Lekavičius, TSRS ir Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas g. 1941 m. 1708 m. – Jonas Jeronimas Krišpinas-Kiršenšteinas, Žemaičių vyskupas g. 1654 m. 2020 m. – ...

                                               

Liepos 15

1986 m. – Kazimieras Gečys, Lietuvos katalikų kunigas, istorikas, teologijos 1935 m. ir filosofijos daktaras g. 1900 m. 1625 m. – Samuelis Dambrovskis, Lietuvos evangelikų liuteronų teologas, pamokslininkas g. 1577 m. 1993 m. 1958 m. – Elvyra Dul ...

                                               

Liepos 16

1983 m. – Juozas Grišmanauskas, Jūrininkas, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis g. 1927 m. 1912 m. – Motiejus Radziukynas, kunigas, knygnešys g. 1837 m. 1509 m. – Mikalojus Radvilaitis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys ...

                                               

Liepos 17

1440 m. – Jonas Jeronimas Prahiškis, benediktinas, katalikybės skleidėjas g. 1369 m. Stasys Girėnas, aviatorius, 1933 m. kartu su Steponu Dariumi lėktuvu Lituanica perskridęs Atlantą g. 1893 m. 1918 m. – Edvardas Jančevskis, Lietuvos ir Lenkijos ...

                                               

Liepos 18

1555 m. – Vaclovas Virbickis, XVI a. Žemaičių vyskupas g. 1534 m. 1991 m. – Juozapas Miklovas, Palangos bažnyčios klebonas ir Palangos dekanas g. 1919 m. 1965 m. – Bronius Prapuolenis, chemijos inžinierius, pedagogas, publicistas g. 1878 m. 2008 ...

                                               

Liepos 19

1855 m. – Tomas Zanas, rašytojas g. 1796 m. Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė, viena iš seserų rašytojų, pasirašinėjusių Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu g. 1872 m. 1941 m. – Vytautas Montvila, Lietuvos poetas, vertėjas g. 1902 m. Nikodemas Martinonis ...

                                               

Liepos 2

1995 m. – Viktoras Beržinis, Lietuvos spaudos darbuotojas, vertėjas g. 1923 m. 1987 m. – Karolis Drunga, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam ir nacių okupaciniams režimams veikėjas, JAV chemikas g. 1919 m. 1968 m. – Antanas Vaitkevičius, Lietuvos ...

                                               

Liepos 20

2001 m. – Eugenijus Palskys, lietuvių teisininkas kriminalistas, teisėtyrininkas penalistas g. 1940 m. 1990 m. – Jonas Zinkus, literatūros tyrinėtojas g. 1917 m. 2004 m. – Valdemaras Martinkėnas, Lietuvos futbolininkas, vienas žymiausių šalies va ...

                                               

Liepos 21

1987 m. 1929 m. – Tomas Žičkus, poetas, aušrininkas, 1863 m. sukilimo dalyvis g. 1844 m. 1770 m. – Udalrykas Kristupas Radvila, rašytojas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas g. 1712 ...

                                               

Liepos 22

1952 m. – Antanas Ignas Darevskis-Veryha, Lietuvos teisininkas, ekonomistas, finansų istorikas g. 1884 m. 1987 m. – Leonas Kaulinis, muzikos mokytojas ir chorvedys g. 1917 m. 1966 m. – Stasys Tijūnaitis, pedagogas, žurnalistas, poetas, Lietuvos p ...

                                               

Liepos 23

Sofija Veiverytė, Lietuvos monumentaliosios ir dekoratyvinės tapybos dailininkė, profesorė g. 1926 m. 1955 m. – Antanas Garmus, Lietuvos gydytojas, JAV lietuvių visuomenės ir politinis veikėjas g. 1881 m. 1961 m. – Vladislava Grigaitienė-Polovins ...

                                               

Liepos 24

1884 m. – Kazimieras Aleksandravičius, kunigas, vertėjas, draudžiamosios lietuvių literatūros platintojas g. 1823 m. 1774 m. – Aleksandras Mikalojus Horainas, Žemaičių vyskupas sufraganas, teologijos daktaras g. 1698 m. 1977 m. – Pranas Gailiūnas ...

                                               

Liepos 25

1956 m. – Feliksas Vaitkus, lietuvių kilmės JAV lakūnas, 1935 m. rugsėjo 21–22 d. lėktuvu Lituanica II Lockheed L-5B Vega perskridęs Atlanto vandenyną g. 1907 m. 1959 m. – Jonas Čygas, Lietuvos veterinarijos gydytojas parazitologas, biologijos mo ...

                                               

Liepos 26

1951 m. – Juozas Gabrys-Paršaitis, Lietuvos teisininkas, žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas, lietuvių literatūros istorikas g. 1880 m. 1618 m. – Martynas Smigleckis, lietuvių, lenkų filosofas, teologas bei jėzuitas g. 1564 m. 1972 m. – ...

                                               

Liepos 27

Danguolė – Natalija – Nazaras – Sergijus – Subartas – Sugauda – Sugaudas – Sugaudė – Suginta – Sugintas – Svalia – Žintautas – Žintautė

                                               

Liepos 28

1955 m. – Povilas Pakarklis, teisininkas, istorikas, kraštotyrininkas g. 1902 m. 1960 m. 1897 m. – Aleksandras Hornas, Prūsijos ir Mažosios Lietuvos istorikas g. 1834 m. Konstantinas Jablonskis, Lietuvos teisės istorikas, teisininkas. Kalbininko ...

                                               

Liepos 29

1939 m. – Juozas Vareikis, lietuvių kilmės rusų revoliucionierius, tarybinis partinis veikėjas g. 1894 m. 2003 m. – Marija Kruopienė, Baltarusijos lietuvių visuomenės veikėja, tautosakininkė g. 1920 m. 1960 m. – Justinas Vienožinskis, lietuvių da ...

                                               

Liepos 3

1977 m. – Jonas Černius, Lietuvos valstybės ir karinis veikėjas, brigados generolas g. 1898 m. 1941 m. – Vincas Grybas, lietuvių skulptorius, politinis ir visuomenės veikėjas. Vienas žymiausių XX a. pirmos pusės lietuvių monumentaliosios skulptūr ...

                                               

Liepos 30

Konstantinas Dulksnys, Lietuvos karinis veikėjas, Generalinio štabo pulkininkas g. 1901 m. Julius Čaplikas, pedagogas, Lietuvos valstybės, visuomenės ir karinis veikėjas, generolas leitenantas g. 1888 m. 1941 m. Kazys Skučas, visuomenės veikėjas, ...

                                               

Liepos 31

Juozas Janonis, policininkas, Lietuvos nepriklausomybės gynėjas, viena Medininkų žudynių aukų g. 1962 m. Antanas Musteikis, Lietuvos nepriklausomybės gynėjas, muitininkas, vienas Medininkų žudynių aukų g. 1958 m. 1936 m. – Vladas Andriukaitis, pr ...

                                               

Liepos 4

Liepos 4 yra 185-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Nuo šios dienos iki metų galo lieka 180 {\displaystyle 180} dienų. Šią dieną Žemė yra toliausiai nuo Saulės.

                                               

Liepos 5

Tarptautinė kooperacijos diena Venesuela – Nepriklausomybės diena nuo 1811 m.; Alžyras – Nepriklausomybės diena nuo 1962 m.; Armėnija – Konstitucijos diena nuo 1995 m.

                                               

Liepos 6

Tarptautinė bučinių diena. Lietuva – Valstybės diena dar vadinama Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Ši diena simboliškai laikoma pirmojo ir vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo 1253 m. karūnavimo data. Švenčiama nuo 1991 m.

                                               

Liepos 7

1977 m. – Vladas Daumantas, Lietuvos diplomatas, politinis veikėjas, kolekcininkas g. 1915 m. 1956 m. – Viktoras Gailius, teisininkas, Mažosios Lietuvos ir Lietuvos Respublikos valstybės bei visuomenės veikėjas g. 1893 m. 2004 m. – Jonas Baltušis ...

                                               

Liepos 8

2006 m. – Ambraziejus Jonynas, Lietuvos tautosakininkas, humanitarinių mokslų daktaras g. 1919 m. 1982 m. – Jonas Kuprionis, Lietuvos miškininkas, pedagogas, žurnalistas g. 1901 m. 1974 m. – Julius Jurša, Lietuvos gydytojas fiziologas g. 1916 m. ...

                                               

Liepos 9

Pranas Jucaitis, Lietuvos chemikas, visuomenės veikėjas g. 1896 m. Vaclovas Pocius, muzikos mokytojas ir chorvedys g. 1920 m. 1979 m. – Raimundas Liormanas, Lietuvos karinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas g. 1892 m. 1962 m. – Juozas G ...

                                               

Vikisritis: Metai/Kalendorius

1942 m. – Pranas Dielininkaitis, sociologas, ateitininkas, visuomenės veikėjas g. 1902 m. 1749 m. – Pilypas Ruigys, Mažosios Lietuvos filosofas, filologas, tautosakininkas, giesmių eiliuotojas, vertėjas, evangelikų liuteronų kunigas g. 1675 m. 18 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →