ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 390                                               

Tadas Žaba

Lietuvos bajorų Žabų giminės atstovas, herbo "Koscieša savininkas. 1767–1771 metais užėmė Vilniaus pavaivadžio pareigybę, tada gi buvo renkamas Vilniaus maršalka Radomo konfederacijos dalyvavime. Nuo 1771 iki 1776 metų – tarnavo Vilniaus pakamari ...

                                               

Valerijonas Antanas Žaba

Jeronimo Žabos sūnus, brolis Minsko vaivada Jonas Kazimieras Žaba. Husarų vėliavininkas, pasiuntinys į seimus, Lietuvos Tribunolo maršalka, Starodubo seniūnas. Turėjo sūnų Joną Žabą, Starodubo seniūną.

                                               

Etmonas

Etmonas – kariuomenės vado, viršininko pareigybė XVI-XVIII a. kai kurių šalių kariuomenėse. Kai kuriuose kraštuose dar naudota XX a. pradžioje ir vėliau.

                                               

Valentinas Dembinskis

Valentinas Dembinskis – ATR valstybinis veikėjas, Karūnos didysis referentas, Krokuvos burgrafas, Karūnos didysis iždininkas, Karūnos didysis kancleris, Krokuvos, Beco ir Sončevo kaštelionas.

                                               

Henrikas Firlejus

Henrikas Firlejus – ATR valstybinis ir bažnytinis veikėjas, Sandomiro kanauninkas ir Plocko probstas, karaliaus sekretorius, Keokuvos scholastikas, Karūnos didysis referentas, Mechovo probstas, Karūnos pakancleris, Lucko ir Plocko vyskupas, Gniez ...

                                               

Jonas Bonaventūras Krasinskis

Buvo Jono Kazimiero Krasinskio ir Uršulės Gžybovskos sūnus. Jaunystėje studijavo Olandijoje ir Prancūzijoje. 1665 metais gavo pulkininko laipsnį. Taip pat buvo Varšuvos, Lomžos, Novokorčino, Pšasnyšo, Štumo, Opinogorsko seniūnas bei Karūnos didys ...

                                               

Janas Malachovskis (1699)

Janas Malachovskis – Romos katalikų ir ATR valstybinis veikėjas, karaliaus rotmistras, Lvovo, Krokuvos, Poznanės ir Varšuvos kanauninkas, Lvovo scholastikas, Mogilsko abatas, Karūnos referentas, Kulmo ir Krokuvos vyskupas, Karūnos pakancleris.

                                               

Jonas Šembekas

Jonas Sebastijonas Šembekas – stambus ATR valstybinis veikėjas, Karūnos didysis referentas, Karūnos pakancleris, Krokuvos valdytojas, Karūnos didysis kancleris. Bečo, Grudzendzko, Ložmino, Liubačevo ir Rožano seniūnas.

                                               

Janas Tarnovskis

Janas Tarnovskis – ATR Romos-katalikų ir valstybinis veikėjas, karaliaus sekretorius, Karūnos didysis referentas, Poznanės ir Kujavijos vyskupas, Gniezno arkivyskupas ir Lenkijos primas, Karūnos pakancleris.

                                               

Dimitras Chaleckis

Dimitras Chaleckis – ATR ir LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis ginklininkas, Lietuvos didysis iždininkas, ATR seimo maršalka.

                                               

Teodoras Bogdanas Chreptavičius

Teodoras Bogdanas Chreptavičius – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos dvaro paiždininkis, Lietuvos didysis iždininkas, Belicos, Bresto ir Astrynos vietininkas.

                                               

Kazimieras Čartoriskis

Kazimieras Čartoriskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras didikas, kunigaikštis, valstybės ir karinis veikėjas.

                                               

Jonas Jurgis Flemingas

Jonas Jurgis Flemingas – ATR valstybinis ir karinis veikėjas, Lietuvos artilerijos generolas, Lietuvos didysis iždininkas, Pamario vaivada, Šerešiovo ir Bresto seniūnas.

                                               

Vincentas Aleksandras Korvinas Gosievskis

Kilęs iš Lietuvos bajorų Gosievskių giminės. Tėvas Aleksandras Korvinas Gosievskis, motina Ieva Pacaitė, broliai Kristupas Korvinas Gosievskis, Mikalojus Korvinas Gosievskis, Motiejus Korvinas Gosievskis, sesuo Zuzana Korvin Gosievska. Žmona Magd ...

                                               

Ivanas Hornostajus

Ivanas Astafjevičius Hornostajus − LDK valstybinis veikėjas, Hornostajų giminės atstovas. Lietuvos didysis raštininkas ir Lietuvos dvaro maršalka, pasiuntinys Maskvoje, Darsūniškio valdytojas, žemės iždininkas ir Slanimo seniūnas, Scibogovo, Zelv ...

                                               

Mikalojus Kiška II

Mikalojus Kiška – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės ir karinis veikėjas, Mstislavlio vaivada, Tartu vaivada, Trakų kaštelionas, Lietuvos vyriausiojo tribunolo maršalka, Lietuvos didysis iždininkas, vienas turtingiausių ir įtakingiausi ...

                                               

Mykolas Kazimieras Kocielas

Mykolas Kazimieras Kocielas – LDK karinis ir valstybinis veikėjas, Ašmenos pakamaris, Vitebsko ir Trakų kaštelionas, Trakų vaivada, Lietuvos didysis iždininkas. Lietuvos Tribunolo maršalka 1698 ir 1702 metais.

                                               

Jeronimas Krišpinas-Kiršenšteinas

Jeronimas Krišpinas-Kiršenšteinas – LDK valstybinis veikėjas, karaliaus rūmininkas, Pajūrio tijūnas, Kauno maršalka, Lietuvos didysis prievaizas, Lietuvos didysis iždininkas, Šerešovo seniūnas.

                                               

Kristupas Naruševičius

Kristupas Naruševičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos karinis ir valstybės veikėjas.

                                               

Mikalojus Naruševičius

Mikalojus Naruševičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos karinis ir valstybės veikėjas.

                                               

Liudvikas Pociejus

Leonardo Gabrieliaus Pociejaus sūnus. Nuo 1687 m. buvo Lietuvos Brastos žemės raštininkas, nuo 1698 m. LDK didysis sargybininkas, nuo 1703 m. LDK didysis iždininkas karo išlaidoms padengti kaldino netikrus LDK, Austrijos pinigus. ATR valdant Augu ...

                                               

Mykolas Karolis Radvila

Mykolas Karolis Radvila – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas.

                                               

Jonas Mykolas Sologubas

Jonas Mykolas Sologubas – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis iždininkas, Bresto vaivada,Lietuvos didysis medžioklis, Lietuvos Tribunolo maršalka 1730 ir 1747 metais, Lietuvos karių brigadininkas, Gostininsko pakamaris, Ežeriškių ir Perero ...

                                               

Stanislavas Poniatovskis

Pranciškaus Poniatovskio ir Elenos Nieviarovskos, Baltazaro Nieverovskio ir Sofijos Čaplinskos dukters sūnus. Stanislovo Augusto Poniatovskio tėvas. Mokydamasis Austrijoje įstojo į jos kariuomenę, dalyvavo kovose su Turkija. Per Šiaurės karą grįž ...

                                               

Liudvikas Tiškevičius

Liudvikas Tiškevičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas.

                                               

Teodoras Tiškevičius

Teodoras Tiškevičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas.

                                               

Mikalojus Tryzna

Valkavisko maršalkos Grigaliaus Tryznos ir Rainos Sapiegaitės, Minsko vaivados Bogdano Povilo Sapiegos dukters sūnus. Slanimo pakamaris nuo 1608 m., Lietuvos didysis prievaizas 1623–1635 m., Lietuvos didysis iždininkas nuo 1635 metų. 1626 m. ir 1 ...

                                               

Laurynas Vaina

Laurynas Vaina, Motiejaus Gričino Vainos sūnus – Karaliaus dvariškis, Lietuvos didysis raštininkas, Lietuvos dvaro paiždininkis, Lietuvos žemės paiždininkis ; Pinsko, Kėdainių, Gardino, Kobrinsko seniūnas, Kvasausko, Krasnicko, Chviadansko, Indur ...

                                               

Jeronimas Valavičius

Tėvas Gardino seniūnas Jonas Valavičius, broliai Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavičius, LDK vėliavininkas Andrius Valavičius ir Gardino seniūnas Paulius Valavičius.

                                               

Pranciškus Ksaveras Chominskis

Pranciškus Ksaveras Chominskis,? – 1809 m. birželio 9 d) – LDK ir Rusijos imperijos valstybinis veikėjas, Mstislavlio vaivada, Minsko gubernijos maršalka, Lietuvos bajorų Chomiskių giminės atstovas, herbo "Lis" savininkas.

                                               

Marijanas Čapskis-Hutenas

Po 1832 m. studijavo Berlyno dailės akademijoje, apie 1840 m. Charkovo universitete teisę. 1844–1875 m. gyveno Kijeve, Kėdainiuose, Voluinėje, Tomske čia 1864–1867 m. ištremtas už 1863 m. sukilimo rėmimą, Tartu, Vieckovicuose. Nutapė romantinių k ...

                                               

Eustachijus Karolis Karpis

Eustachijus Karolis Karpis – Rusijos imperijos valstybės ir švietimo veikėjas, mecenatas. Tėvas – Felicijonas Karpis. Pirmoji žmona Paulina Pliaterytė, Jurgio Pliaterio 1760–1825 m. duktė, su ja susilaukė sūnaus Pranciškaus. Antroji žmona Paulino ...

                                               

Jakub Kobylański

Jokūbas Kobylanskis, Jokūbas iš Kobylano - lenkų riteris ir karvedys, 1425-1430 Vytauto Didžiojo dvaro maršalka, nuo 1444 Biečo ir nuo 1453 Gniezno kaštelionas. Nuo 1450 Kazimiero Jogailaičio raikytojas. Bžesko seniūno, Jono Kobylanskio Jan Kobyl ...

                                               

Pranciškus Sapiega

Kunigaikštis Pranciškus Sapiega – ATR ir Rusijos imperijos valstybinis veikėjas Lietuvos artilerijos generolas, Baltojo erelio ir Švento Stanislovo ordinų kavalierius.

                                               

Pijus Tiškevičius

Pijus Tiškevičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas.

                                               

Pakamaris

Pakamaris – vienas aukščiausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos dvaro ir žemietijų valdžios pareigūnų, teisėjas ginčuose dėl sienų pakamario teismuose. Pareigybę Lietuvoje ir Lenkijos karalystėje įsteigė Vladislovas ...

                                               

Janas Charleckis

Janas Charleckis – Braclavo kaštelionas 1618-1625 m., Lucko pakamaris 1582-1618 m. 1607 metais buvo pasiuntiniu į seimą nuo Voluinės vaivadijos.

                                               

Lukas Kopecas

Lietuvos bajorų Kopecų giminės atstovas, Visilijaus Kopeco ir Palonijos Valavičiūtės, Smolensko vaivados Grigaliaus Valavičiaus dukters sūnus. Turėjo brolius Lydos žemės maršalką Filoną ir Naugarduko kaštelioną Visilijų.

                                               

Vasilijus Kopecas

Vasilijus Kopecas – LDK valstybinis veikėjas. Bresto pakamaris nuo 1615, Naugarduko kaštelionas nuo 1626 metų. Taip pat Asiužo ir Peralomsko seniūnas nuo 1619 metų.

                                               

Eustachijus Kurčas

Eustachijus Kurčas – LDK valstybinis veikėjas. Pernu ir Gardino pakamaris, Vitebsko kaštelionas. Buvo Siano, Usnačo, Berestavicos, valdytojas. Turėjo Upytės seniūniją nuo 1618.

                                               

Mykolas Leonas Obuchovičius

Mykolas Leonas Obuchovičius – LDK valstybinis veikėjas, diplomatas ir rašytojas-memuaristas. Lietuvos armijos rotmistras ir pulkininkas, Mozyriaus ir Nugarduko pakamaris, Lietuvos didysis sargybinis. ATR-Maskvos ir ATR-Švedijos karų dalyvis.

                                               

Simonas Karolis Oginskis

Kilęs iš bajorų, būsimųjų Lietuvos kunigaikščių Oginskių giminės. Tėvas Samuelis Levas Oginskis, motina Zofija Belevičiūtė. Valdė Mūro Strėvininkų dvarą Trakų vaivadijoje, Mikulino, Lozno, Rudnios dvarus Vitebsko vaivadijoje, Krosną Kauno paviete.

                                               

Janas Petras Opalinskis

Janas Petras Opalinskis – Lenkijos magnatas, Kališo pakamaris, Karūnos didysis pastalininkas, Karūnos didysis stalininkas, Karūnos didysis pataurininkas, Palenkės ir Kališo vaivada.

                                               

Jonas Zbignevas Osolinskis

Jonas Zbignevas Osolinskis – 1577 m. karaliaus Stepono Batoro sekretorius, įgaliotas Abiejų Tautų Respublikos pareigūnas Sandomire nuo 1593 m., 1601 m. Seimo maršalka, 1603 m. Mologoščo ir Žarnuvo kaštelionas, 1605–1613 m. Palenkės vaivada, 1613– ...

                                               

Dominykas Mikalojus Pacas

Lietuvos magnatų Pacų giminės atstovas, herbo "Gozdava" savininkas. Palenkės vaivados Mykolo Paco ir Aleksandros Aleksandrovnos Alšėniškės trečiasis sūnus. Broliai – Vitebsko vaivada Stanislovas Pacas, Kijevo vyskupas Mikalojus Pacas ir Vilniaus ...

                                               

Mikalojus Dominykas Pacas

Lietuvos magnatų Pacų giminės atstovas, herbo "Gozdawa" savininkas. Smolensko kašteliono Dominyko Mikalojaus Paco m. 1579 ir Anos Andrejevnos Lozos jaunesnysis sūnus. Vyresnysis brolis – Minsko vaivada Jonas apie 1550–1610. Nuo 1579 metų Mikaloju ...

                                               

Jeronimas Seniavskis

Jeronimas Seniavskis – Lenkijos bajoras, Haličo ir Kolomijsko seniūnas nuo 1550 metų, Kameneco pakamaris nuo 1550 metų, Kameneco kaštelionas nuo 1569 metų, Rusios vaivada.

                                               

Vaclovas Ščiuka

Vaclovas Ščiuka – Karūnos didysis prievaizas 1694–1699 m., Visko pakamaris 1693 metais, Visko stalininkas 1672–1673 metais, Visko seniūnas 1688–1699 metais. 1697 m. buvo Augusto II Stipriojo elektorius nuo Visko žemės.

                                               

Vaclovas Šemeta

Vaclovas Šemeta – LDK valstybinis veikėjas. Raseinių ir Skirstimų valdytojas nuo 1575 m., Žemaitijos pakamaris nuo 1582 m., Polocko kaštelionas nuo 1588 m. ir Smolensko kaštelionas nuo 1597 m. Išpažino kalvinizmą.

                                               

Povilas Valavičius

Povilas Valavičius – LDK valstybinis veikėjas, Gardino pakamaris, horodničius ir seniūnas, Lietuvos dvaro paiždininkis.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →