ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 60                                               

Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija

Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija – 2005 metais įkurta nevyriausybinė organizacija, vienijanti žmones, vykdančius šikšnosparnių ir jų buveinių tyrimus, apsaugą bei šių darbų populiarinimą Lietuvoje. Nuo 2011 metų ŠALD yra tarptautinės šik ...

                                               

Šv. Grigaliaus vargonininkų draugija

1908 m. kovo 29 d. Kaune įkurta Šv. Grigaliaus vargonininkų draugija. Jos iniciatoriai buvo Jonas Garalevičius, Jonas Kumetis, Juozas Naujalis. Draugija leido leidinius "Vargonininkų kalendorius", "Vargonininkas". Juose be kita ko, ragino vargoni ...

                                               

Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga

Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga – Lietuvos visuomeninė organizacija, vienijanti mėgėjų teatrus ir jų veikėjus. Įkurta 1991 m. Vilniuje, nuo 1997 m. būstinė Klaipėdoje, K. Donelaičio g. 4. 2007 m. sąjungos nariais buvo 53 Lietuvos mėgėjų teatrai ir ...

                                               

Lietuvos TSR teatro draugija

Turėjo nuo 1958 m. Teatrologų, nuo 1962 m. Scenos veteranų, nuo 1963 m. Režisierių, nuo 1965 m. Meninio žodžio ir kitas sekcijas, skyrius visuose Lietuvos teatruose, Lietuvos Radijo ir televizijos komitete, Lietuvos filharmonijoje ir kitur. Aukšč ...

                                               

Vaikų teatro draugija

Draugijos iniciatoriai: Liudas Gira, Petras Vaičiūnas, Juozas Geniušas, Bronius Žygelis, Rapolas Pašakarnis. Dailininkas Stepas Žukas, muzikinės dalies vedėjas Klemensas Griauzdė, baletmeisteriai Olga Dubeneckienė ir Petras Baravykas. Draugijos t ...

                                               

Varpininkai

Apie kaimą Vilkaviškio rajone žr. Varpininkai kaimas. Varpininkai – lietuvių tautinė organizacija, 1888–1905 m. veikusi Lietuvoje, Mažojoje Lietuvoje ir užsienyje.

                                               

Lietuvos vyčiai

"Lietuvos vyčiai", iki 1913 m. pabaigos "Lietuvos sakalai" – JAV lietuvių katalikų jaunimo organizacija, veikianti nuo 1913 m.

                                               

Vilniui vaduoti sąjunga

Vilniui vaduoti sąjunga – visuomeninė organizacija, veikusi 1925–1938 m. Propagavo Vilniaus atgavimo idėją, rėmė Vilniaus krašto lietuvių kultūrinę veiklą. 1928–1938 m. leido žurnalą "Mūsų Vilnius". Sąjunga kėlė tikslą išvaduoti Vilniaus kraštą, ...

                                               

Žiburys (organizacija)

Žiburys – katalikiška švietimo ir labdaros organizacija, 1905 m. gruodžio mėn. – 1940 m. veikusi Užnemunėje. Steigėjas ir pirmininkas kunigas Justinas Staugaitis. Draugijos tikslas buvo šviesti lietuvius lietuvybės ir katalikybės dvasia per lietu ...

                                               

Lietuvos žurnalistų draugija

Lietuvos žurnalistų draugija tęsia prieš Antrąjį pasaulinį karą veikusios Lietuvos žurnalistų sąjungos tradicijas. 2007 m. buvo 211 narių. Tikslas – teisingai ir objektyviai informuoti visuomenę, remti valstybės siekius, palaikyti ryšius su šalie ...

                                               

Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas

1997 metų rudenį vykstant Prezidento rinkimų kampanijai, Alma Adamkienė nusprendė nepriklausomai nuo rinkimų baigties Lietuvoje pradėti labdaringą veiklą. 1998 metų sausio 4 d. Valdą Adamkų išrinkus Lietuvos Respublikos Prezidentu, Alma Adamkienė ...

                                               

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas

Vaistinių kolektyvai ir pavieniai vaistininkai, kraštiečiai pasiūlė įkurti savarankišką organizaciją habil. dr. E. Šimkūnaitės atminimui puoselėti, kuri geriau galėtų atlikti šią misiją.

                                               

Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas

Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas "Pagalba Lietuvos vaikams" – lietuviškas paramos fondas. Fondas "Pagalba Lietuvos vaikams" įkurtas 2003 m. balandžio 12 d. Steigėjas – Mstislavas Rostropovičius.

                                               

Lietuvos aklųjų biblioteka

Lietuvos aklųjų biblioteka – žmonėms su regėjimo negalia pritaikytų bibliotekų tinklas Lietuvoje. Veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Ukmergėje.

                                               

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija – nevyriausybinė organizacija, kuri remia ir aktyviai propaguoja NATO idėjas ir vertybes Lietuvoje. Įkurta 1996 m. Vilniuje, tais pačiais metais tapo asocijuota tarptautinės Atlanto sutarties asociacijos angl. ...

                                               

Dvasinės pagalbos jaunimui centras

Labdaros ir paramos fondas "Dvasinės pagalbos jaunimui centras – nevyriausybinė, pelno nesiekianti, savanoriška, labdaringa organizacija, įkurta Klaipėdoje 1994 metais, oficiali veikla pradėta 1995 kovo 19 d. DPJC misija - ugdyti jaunimą įvairia ...

                                               

GreenClub

GreenClub buvęs Vilniaus muzikinis klubas, kuriame aktyviai reiškėsi pankų, hardkorerių muzikai bei kultūrai prijaučiantys asmenys. Klubas darė didelę įtaką Lietuvos underground muzikos stiliaus "Pasidaryk pats" scenai.

                                               

Gzi.lt

gzi.lt – Garbingesnės žiniasklaidos iniciatyvos tinklaraštis, skirtas diskusijoms apie žurnalistų etiką, žiniasklaidos skaidrumą ir aukštesnius profesinius standartus. 2007 m. rudenį Vilniuje jį įsteigė žurnalistai Mindaugas Nastaravičius ir Vaid ...

                                               

Jungtinis demokratinis judėjimas

Jungtinis Demokratinis Judėjimas - susikūręs 2009 m. vasario 5 d., - piliečių tarpusavio pagalbos judėjimas, siekiantis ginti viešąjį interesą Lietuvoje informuojant visuomenę ir telkiant ją diskusijai aktualiausiais klausimais. Judėjimo moto ske ...

                                               

Kauno įvairių tautų kultūrų centras

Kauno įvairių tautų kultūrų centras – tautinių mažumų kultūros, švietimo, neformalaus ugdymo ir jaunimo veiklos srityse veikianti įstaiga, kuri siekia stiprinti kultūrinės įvairovės, tautinės tolerancijos ir pagarbos kiekvienos tautybės žmogui ve ...

                                               

Klaipėdos vokiečių bendrija

Klaipėdos vokiečių bendrija, iki 1993 m. Vokiečių–lietuvių kultūros draugija – Klaipėdos vokiečių visuomeninė organizacija, įsikūrusi Simono Dacho namuose, Jūros g. 7.

                                               

Lietuvos kooperatyvų taryba

Lietuvos kooperatyvų taryba įkurta P. Šalčiaus iniciatyva, Vyriausybėje panaikinus Kooperacijos departamentą. Tikslas – remti ir skatinti kooperacijos judėjimą, plėtoti šalies ir užsienio kooperatyvų ryšius, atstovauti kooperatyvams valdžios įsta ...

                                               

Laukiniai vanagai

Laukiniai vanagai MC – 1998 m. Pakruojyje įkurtas baikerių klubas. Tai yra pelno nesiekianti organizacija, rengianti baikerių šventes "Bike Show". Klubas užsiima baikerių judėjimo propagavimu ir palaikymu, laisvalaikio organizavimu. Nuo 2007 m. r ...

                                               

Lietuvininkų bendrija "Mažoji Lietuva"

Lietuvininkų bendrija "Mažoji Lietuva" – lietuvininkų arba prūsų lietuvių, mažlietuvių, pradžioje visuomeninė organizacija, vėliau viešoji asociacija, 1989 m. gegužės 27 d. įkurta Klaipėdos mokytojų namuose. Centras Klaipėdoje.

                                               

Lietuvos gėjų lyga

Lietuvos gėjų lyga yra nacionalinė, nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti homoseksualius, biseksualius ir transseksualius asmenis nuo 18 metų amžiaus. ILGA narė nuo 1994 metų. Vadovas Vladimiras Simonko. 1993 m. įvyko tarpta ...

                                               

Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Lietuvos laisvosios rinkos institutas – privati, pelno nesiekianti, nepolitinė ekonominė organizacija, įsteigta 1990 metais. Institutas propaguoja asmens laisvės ir atsakomybės, laisvosios rinkos, savireguliacijos bei ribotos valdžios idėjas, ini ...

                                               

Lygių galimybių plėtros centras

Lygių galimybių plėtros centras – 2003 m. veiklą pradėjusi nevyriausybinė organizacija. Centras įsikūręs Vilniuje, Raugyklos g. 15, 209. Centro vadovė – Virginija Aleksejūnė.

                                               

Mažosios Lietuvos reikalų taryba

Mažosios Lietuvos reikalų taryba, MLRT – visuomeninė organizacija, įsteigta 1989 m. gruodžio mėn. Vilniuje iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 1989 m. rugsėjo mėn. įkurtos Mažosios Lietuvos genocido ir kultūros klausimų komisijos. Veikė prie Lietu ...

                                               

Piliečių Santalka

Judėjimas susibūrė 2006 m. birželio 1 d., kai grupė Lietuvos kultūrininkų ir visuomenininkų paskelbė Piliečių Santalkos Deklaraciją. Joje teigė, kad Lietuvoje įsigalinti nomenklatūra tampa galingesnė už įstatymą ir ima kelti grėsmę demokratinei s ...

                                               

Pilietinės visuomenės institutas

Pilietinės visuomenės institutas – 2004 m. vasarą Atviros Lietuvos ir Valdo Adamkaus fondų įsteigta viešoji įstaiga. Pilietinės visuomenės institutas vykdo įvairius Lietuvos Respublikos ir Europos institucijų finansuojamus projektus. Pilietinės v ...

                                               

Santaros-Šviesos federacija

Santaros–Šviesos federacija – liberalios krypties lietuvių išeivių organizacija. Federacija susikūrė 1957 m. JAV, susijungus 1947 m. Tiubingene Vokietija įkurtam akademinio jaunimo, studijavusio Tiubingeno universitete, sambūriui "Šviesa" ir 1954 ...

                                               

Sintautų bendruomenės centras

Sintautų bendruomenės centras – savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti Sintautų miestelyje ir greta esančiuose kaimuose gyvenančius, dirbančius, besimokančius piliečius. Tai viena iš Šakių rajono bendruomenių. Sintautų bendruomenės cen ...

                                               

Sporto savanorių sąjunga

Sporto savanorių sąjunga susibūrė 2005 m. liepos mėnesį prieš Kaune vykusį Europos jaunimo lengvosios atletikos čempionatą. Šiose varžybose dirbo daugiau nei 200 savanorių. 2008 m. Sporto savanorių sąjunga buvo oficialiai įregistruota ir nuolat p ...

                                               

Tautinių kultūrų centras (Klaipėda)

Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras – kultūros ir švietimo įstaiga, kurios veikla padeda išsaugoti ir skleisti informaciją apie tautinių mažumų kultūrines tradicijas ir savitumus bei skatina pozityvią tautinių mažumų integracij ...

                                               

Tėvynės sąjunga (1939)

Tėvynės sąjunga, visuomeninė organizacija, įsteigta 1939 m. spalio mėn. 1939 m. spalio 27 d. Kaune, Darbo rūmų salėje, Tėvynės sąjungos pirmininkas dr. Antanas Juška pranešė žurnalistams apie Tėvynės sąjungos įkūrimą ir jos tikslus. Sąjungos tiks ...

                                               

Transparency International

Transparency International – pasaulinė nevyriausybinė organizacija, tirianti įvairaus pobūdžio korupciją. Organizacija visuomenei dažniausiai pažįstama dėl jos kasmet skelbiamo korupcijos suvokimo indekso – lyginamojo pobūdžio pasaulinės korupcij ...

                                               

Vilniaus lietuvių komitetas

Vilniaus lietuvių komitetas, 1919–1935 m. Laikinasis Vilniaus lietuvių komitetas, 1935–1939 m. Tautinis Vilniaus lietuvių komitetas – Vilniaus krašto lietuviams ir jų organizacijoms atstovavęs politinis centras, 1919–1940 m. veikęs Vilniuje.

                                               

Vilniečių ainių klubas

Pirmasis šio amžiaus senųjų vilniečių, jų vaikų, anūkų ir t. t. susibūrimas įvyko 2003 m. birželio 1 d. Valakampiuose Svajonių g. 54 buvusio ilgamečio Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto pirmininko, miesto burmistro Konstantino Stašio vasarnamyj ...

                                               

Lietuvos žmogaus teisių centras

Lietuvos žmogaus teisių centras – žmogaus teisių apsaugos ir švietimo nevyriausybinė organizacija. Nuo įsteigimo 1994 metais LŽTC telkė savo narių ir ekspertų pastangas, įgyvendinant teisėkūros ir švietimo projektus Lietuvos žmogaus teisių apsaug ...

                                               

Algojimas

Algojimas – labdaros ir paramos fondas. Fondo veikla – visokeriopa pagalba šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus ir iš to kylančių problemų sprendimas.

                                               

Australijos lietuvių fondas

Australijos lietuvių fondas – Australijos lietuvių finansinės paramos fondas, veikiantis nuo 1972 m. Australijoje. Fondo centras – Melburne.

                                               

Australijos lietuvių kultūros fondas

Australijos lietuvių kultūros fondas – Australijos lietuvių finansinės paramos fondas, veikęs 1948–1973 m. Australijoje. Fondo centras – Melburne.

                                               

Lietuvos kompozitorių sąjungos muzikos fondas

Lietuvos kompozitorių sąjungos muzikos fondą 1994 m. įsteigė Lietuvos kompozitorių sąjunga. Veiklos tikslai: iš įvairių šaltinių Lietuvoje ir užsienyje kaupti lėšas, iš jų teikti labdarą Lietuvos kompozitorių sąjungos nariams ir remti fondo tiksl ...

                                               

Mažosios Lietuvos fondas

Mažosios Lietuvos fondas, MLF – mokslo ir kultūros leidinius finansuojanti visuomeninė organizacija, nuo 1985 m. veikianti JAV ir Kanadoje. Mažosios Lietuvos fondo svarbiausi uždaviniai: skatinti domėtis ir rūpintis Mažąja Lietuva, jos istorijos ...

                                               

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fondas

"M. K. Čiurlionio simfoninio orkestro akademija" – vaikams skirti kursai orkestruose, lydimi koncertų. Akademija veikė 2005 metais vyko Plungėje, Oginskio rūmuose, ir Palangoje – ten, kur grojo jaunas M. K. Čiurlionis. 2008 m. Fondas surengė Užut ...

                                               

Motinystės institutas

Įsteigtas Jozefo Franko, įsteigusio Vilniaus medicinos draugiją, iniciatyva. Teikė medicininę ir materialinę pagalbą neturtingoms moterims, gimdyvėms ir naujagimiams. Tai vienas pirmųjų Europoje bandymų organizuoti motinos ir vaiko konsultacijų t ...

                                               

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Lietuvos muzikų rėmimo fondas – Lietuvos visuomeninė labdaros organizacija ir leidykla, įkurta 1992 m. Vilniuje, A. Smetonos g. 8 - 3. Steigėja ir nuo 1992 m. direktorė Liucija Stulgienė.

                                               

Romumas

Romumas yra savanoriška visuomeninė labdaros ir paramos organizacija, kurios buveinė yra Vilniuje. Fondas vykdo mažai aprūpintų vaikų rėmimą, organizuoja krikščioniškas stovyklas vaikams ir paaugliams, remia krikščionišką religiją. Fondo veikla f ...

                                               

Rugutė

Rugutė – labdaros ir paramos fondas, veikiantis Lietuvoje. Fondas globoja vaikus, sergančius onkologinėmis ligomis, jų artimuosius bei remia onkologijos mokslo ir praktikos vystymą. Jį, netekę onkologine liga sirgusios trejų metukų dukrelės Rugil ...

                                               

Teodoro Grotuso fondas

remti Lietuvos švietimą, mokslą ir kultūrą, palaikyti tarptautinius mokslinius ryšius. Atgaivinti Lietuvos mokslininko Teodoro Grotuso, gyvenusio Šiaurės Lietuvoje, Gedučių dvare, atminimą,

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →