ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 63                                               

Dzidas Budrys

Mokėsi Jurbarko progimnazijoje, Raseinių gimnazijoje. 1922 m. rudenį atvykęs į Kauną dirbo raštininku Geležinkelių valdyboje. 1923 m. eksternu baigė Kauno "Aušros" gimnaziją. 1923–1927 m. studijavo Lietuvos universiteto Teisės fakulteto ekonomiko ...

                                               

Jonas Buržinskis

Dirbo šaltkalviu Rygoje, vienas pirmųjų Lietuvos socialdemokratų partijos narių Rygoje. 1905 m. rudenį dirbo partinį darbą Liepojoje slapyvardis Vytis. Liepojos darbininkų buvo deleguotas į Lietuvių suvažiavimą Vilniuje. Dalyvavo Didžiajame Vilni ...

                                               

Antanas Čechavičius

Nuo 1904 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus organizacijos narys slapyvardis Fotografas. Organizavo darbininkų kuopeles, profesines sąjungas, vadovavo streikams. Vienas aktyviausių 1905–1907 m. revoliucinių įvykių Lietuvoje organizato ...

                                               

Domas Cesevičius

1924–1927 m. studijavo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, 1928–1932 m. – Kelno universitete ekonominius ir socialinius mokslus. 1933 m. ekonomikos mokslų daktaras. Nuo 1933 m. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas. 1933–1934 ...

                                               

Leonas Čereška

Iki 1908 m., tarnaudamas su tėvais, keliavo per dvarus. 1908–1912 m. mokėsi Biržų mokykloje. 1915–1918 m. mokytojavo Savučių ir Daunorių mokyklose Vabalninko valsčiuje. Nuo 1919 m. – Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos narys. 1919–1921 m ...

                                               

Jonas Čėsna

Kilęs iš pasiturinčių valstiečių šeimos, bet anksti mirė tėvas, todėl motina norėjo, kad taptų kunigu. Brolis Stanislovas Čėsna tapo žinomu kunigu, Sasnavos klebonu ir publicistu, Vilniaus konferencijos dalyviu. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, b ...

                                               

Liudas Dambrauskas

Liudas Dambrauskas – Lietuvos rezistentas, politinis kalinys, rašytojas ir publicistas, technikos mokslų daktaras.

                                               

Jokūbas Daumantas

Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje, 1888–1893 m. studijavo Rygos politechnikos institute. Studijų metais gabeno pogrindinę literatūrą iš pasienio į Rygą. 1898–1905 m. – Kėdainių Chrapovickio banko vadėjas. Nuo 1896 m. – LSDP narys, 1901–1905 m. ...

                                               

Stanislovas Didžiulis

Stanislovas Didžiulis – knygnešys, bibliotekininkas, Lietuvos politinis veikėjas. Rašytojos Liudvikos Didžiulienės Žmonos vyras, dukterų, rašytojos Vandos Albrechtienės 1881–1941 m., Aldonos Kazanavičienės 1889–1970 m., Onos Sketerienės 1878–1960 ...

                                               

Juozas Dumša

1898 m. išvykęs į Rygą, dirbo fabrike. 1905–1907 m. Latvijos socialdemokratų darbininkų partijos veikėjas, vienas iš lietuviškų laikraščių "Pirmyn" 1905 m., "Vilnis" 1913–1914 m. leidėjų Rygoje. 1909 m. kalintas. 1910 m. vienas iš "Giedros" lietu ...

                                               

Kazys Ėringis

1927–1931 m. mokėsi Švaininkų pradžios mokykloje, 1937–1939 m. Joniškėlio aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje. 1940–1944 m. ūkininkavo tėvų ūkyje. 1944 m. mobilizuotas į sovietinę armiją. 1945–1946 m. mokėsi Kauno aukštesniojoje technikos mokyklo ...

                                               

Augustinas Frenzelis

1919–1921 m. tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje. Nuo 1921 m. dirbo pardavėju "Paramos" parduotuvėje Kaune. 1922 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys, vienas iš jaunimo sąjungos "Žiežirba" organizatorių. Po 1926 m. valstybės perversmo b ...

                                               

Kazys Giedrys

Nuo 1908 m. Petrapilyje dirbo fabrike, dalyvavo socialdemokratų veikloje. 1910 m. emigravo, 1911–1917 m. dirbo JAV baldų fabrikuose Bostone, Arlingtone, Filadelfijoje. Dalyvavo Amerikos lietuvių socialistų sąjungos ALSS veikloje, bendradarbiavo l ...

                                               

Gintaras Morkis

Gintaras Morkis gimė 1959 08 07 yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos LPK generalinio direktoriaus pavaduotojas nuo 2001 metų. Kuruojama sritis - užsienio ryšiai ir ES reikalai. Nuo 2004 metų jis yra Europos ekonominių ir socialinių reikalų ko ...

                                               

Juozas Girnius (1876)

J. Girnius buvo kilęs iš Marijampolės apskrities valstiečių, Romos katalikų tikėjimo. Buvo baigęs pradinę mokyklą, užsiėmė savišvieta. Dirbo žemę. Priklausė Lietuvos demokratų partijai arba nacionalinei demokratinei partijai. Buvo trims mėnesiams ...

                                               

Pijus Grigaitis

Pijus Grigaitis – žurnalistas, teisininkas, Lietuvos ir JAV lietuvių politinis, kultūros ir visuomenės veikėjas.

                                               

Šarūnas Gustainis

Šarūnas Gustainis – LR Seimo narys, verslo konsultantas, verslininkas, buvęs Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro patarėjas, vienas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kūrėjų ir lyderių.

                                               

Jonas Jaks-Tyris

Kilęs iš senos totorių giminės. 1895 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1900 m. – Maskvos universiteto Chemijos fakultetą. Mokydamasis Maskvoje priklausė Maskvos lietuvių draugijai. 1901–1905 m. dirbo Vilniaus žemės banke. 1901–1906 m. jo namuose Šnipiš ...

                                               

Liudvikas Janavičius

V. Merkys, Liudvikas Janavičius Vilnius, 1964 m.

                                               

Jonas Janulevičius

1892–1895 m. priklausė nelegaliam Vilniaus darbininkų būreliui, nuo 1895 m. Lietuvos socialdemokratijai. 1897 m. partijos narių švietimo organizatorius. 1897 ir 1899 m. kalintas Vilniuje už dalyvavimą darbininkų judėjime. 1900 m. ištremtas į Volo ...

                                               

Jonas Sąlyga

Jonas Sąlyga – prof. dr. Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktorius, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto profesorius.

                                               

Svetlana Kauzonienė

Technologijos mokslų daktarė 2000 m., KTU. Vadybos ir verslo administravimo magistrė. 2015 m. išleido romaną "Moteris iš dvigubo pasaulio". 1995-2000 m. - doktorantūra, KTU. 1999–2004 m. – gyvybės draudimo įmonių filialų vadovė. 2005 m. Lietuvos ...

                                               

Pranas Keinys

Pranas Keinys, taip pat Pranciškus Keinys – lietuvių valstietis, politikas, III-ojo ir IV–ojo šaukimų Rusijos imperijos Valstybės Dūmos deputatas, Kauno gubernijos atstovas, išrinktas Telšių apskrityje. Buvo nepartinis. P. Keinys buvo valstietis, ...

                                               

Kęstutis Urba (1955)

Kęstutis Urba – Lietuvos matematikas, Sąjūdžio veikėjas. Buvo Sąjūdžio Seimo narys bei Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatas. Tuo metu dirbo Matematikos ir kibernetikos institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 2000 m. apdovanotas Lietu ...

                                               

Feliksas Kolosauskas

1963 m. baigė Kauno 12-ąją vidurinę mokyklą, 1970 m. – Kauno politechnikos institutą, inžinierius mechanikas. 1993 m. baigė Centrinės ir Rytų Europos šalims skirtus mokesčių audito kursus Kopenhagoje. 1963–1964 m. Kauno "Šilko" kombinato šaltkalv ...

                                               

Arvydas Kregždė

Nuo 1949 m. mokėsi Suosto septynmetėje, Legailių mokykloje, 1960 m. baigė Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą. Mokėsi Vilniaus politechnikume, studijavo Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale, 1975 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą ...

                                               

Aušrys Kriščiūnas

Aušrys Kriščiūnas – Lietuvos visuomeninis ir politinis veikėjas. Lietuvos studentų sąjungos vienas iš įkūrėjų. 1990–2020 m. partijos "Jaunoji Lietuva" narys, valdybos narys. Nuo 2020 m. partijos Nacionalinis susivienijimas narys. Juodo humoro lai ...

                                               

Lina Kujalytė

Lina Kujalytė – inžinierė, Lietuvos politinė bei visuomenės veikėja, Lietuvos žemės ūkio viceministrė.

                                               

Algirdas Kunčinas

1965 m. aukso medaliu baigė Alytaus 2–ąją vidurinę mokyklą. 1970 m. su pagyrimu baigė Kauno politechnikos instituto Vilniaus fakultetą, inžinierius radistas. 1975–1978 m. Vilniaus universiteto Filosofijos katedros aspirantas, 1982 m. humanitarini ...

                                               

Marius Kundrotas

Marius Kundrotas – politologas, publicistas, visuomenės ir politikos veikėjas. 1997 m., besimokydamas Vilniaus universitete, įsijungė į Lietuvių tautinio jaunimo sąjungą "Jaunalietuviai" ir Lietuvių Nacionalinę Partiją "Jaunoji Lietuva". 1998 m. ...

                                               

Antanas Kupstas

Antanas Kupstas – lietuvių valstietis, politikas, II-ojo šaukimo Rusijos imperijos Valstybės Dūmos deputatas, Kauno gubernijos atstovas, išrinktas Panevėžio apskrityje.

                                               

Jonas Lapėnas

Nuo mažens domėjosi prekyba, dar būdamas trylikos metų amžiaus pradėjo dirbti pardavėju Pumpėnų krautuvėje. Vėliau vadovavo parduotuvėms Ariogaloje ir Plungėje, vartotojų kooperatyvui "Žagrė" Kalvarijoje. Po Pirmojo pasaulinio karo apsigyveno Dau ...

                                               

Remigijus Lapinskas (1968)

Remigijus Lapinskas – Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentas, verslininkas, aktyvus visuomenininkas.

                                               

Ona Leonaitė-Kairienė

1944 m. balandžio mėn. vokiečių Gestapui išaiškinus VLIKo sudėtį, organizacijos pirmininkas S. Kairys turėjo paskubomis apleisti namus ir pasitraukti iš Kauno. Bandydami surasti jos vyrą, 1944 m. gegužės mėn. gestapininkai suėmė Oną Kairienę ir i ...

                                               

Antanas Liaudanskas

Nuo 1906 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1912–1913 m. dalyvavo marksistinio moksleivių būrelio veikloje. 1913 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, bet 1914 m. iš jos pašalintas. 1915 m. mokytojavo Šeduvoje. 1917 m. leido "Laisvės kelią".

                                               

Algimantas Liubinskas

Algimantas Liubinskas – Lietuvos politikas. Buvęs Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyr. treneris, TSRS sporto meistras.

                                               

Laurynas Lopas

Gimė 1878 m. lapkričio 20 d. Stabovčyznos Dvareliškiai kaime Kriukų vls. Baigė Mintaujos gimnaziją ir įstojo į Kauno dvasinę kunigų seminariją, iš kurios išėjo – atsisakė šventinimų. Tais pačiais metais įstojo į Tartu universiteto veterinarijos f ...

                                               

Stasys Lozoraitis (1924)

Stasys Lozoraitis – lietuvių diplomatas, visuomenės veikėjas, išeivijos aktyvistas JAV ir Italijoje, politikas, "Vilties prezidentas".

                                               

Albinas Lozuraitis

1952 m. baigė Jurbarko vidurinę mokyklą, 1957 m. baigė Vilniaus universitetą, Istorijos ir filologijos fakultetą, įgydamas lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1963 m. birželio 25 d. Vilniaus universitete apsigynė humanitarinių mokslų dakta ...

                                               

Vidmantas Macevičius

Baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją. 1979–1981 m. Mažeikių elektrinės budintysis elektromonteris, 1981–1983 m. elektrinės pamainos viršininkas, 1983–1990 m. chemijos cecho viršininkas, 1989–1990 m. elek ...

                                               

Alminas Mačiulis

1984 m. baigė Vilniaus inžinerinio statybos instituto Mechaninės technologijos fakultetą ir įgijo transporto inžinieriaus ekonomisto kvalifikaciją. 1997 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete apsigynė socialinių mokslų daktaro laipsnį. 1984– ...

                                               

Julija Mackevič

Julija Mackevič – Lietuvos ir Šalčininkų rajono savivaldybės politinė ir visuomeninė veikėja, 2015–2019 m. Šalčininkų rajono tarybos narė, Lietuvos lenkė.

                                               

Petras Mačiulis

Petras Mačiulis Bimbuose, Panemunėlio valsčius, Rokiškio aps. – 1978 m. rugpjūčio 22 d. Sunnyvale, Kalifornijos valstijoje, JAV) – teisės daktaras, diplomatas. Brolis – gydytojas chirurgas, kankinys Stasys Mačiulis.

                                               

Romualdas Maleckis

Gimė Vilniaus lenkų, ištremtų po 1863 m. sukilimo į Tolimuosius Rytus, šeimoje. 1895 m. – Lietuvos socialdemokratų Andriaus Domaševičiaus grupės narys. 1896 m. gegužės 1 d. – Lietuvos socialdemokratų partijos LSDP pirmojo suvažiavimo dalyvis. 190 ...

                                               

Paulius Malžinskas

Paulius Malžinskas – buvęs futbolininkas, futbolo teisėjas, VRFS prezidentas, futbolo veikėjas, politinis veikėjas. Pradėjo žaisti futbolą Vilniaus futbolo mokykloje budamas septynerių metų. 1986 m. buvo priimtas į Vilniaus aukšto sportinio meist ...

                                               

Martynas Nagevičius

Martynas Nagevičius – energetikos ekspertas, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos direktorius, visuomenininkas, politikas.

                                               

Stasys Matulaitis

Broliai Petras, Juozas, Andrius ir Pranas Matulaičiai. Mokėsi Liudvinavo pradinėje mokykloje. 1886 m. baigė Marijampolės gimnaziją, studijavo mediciną Maskvos universitete, ten priklausė slaptai lietuvių studentų draugijai. 1891 m. baigęs univers ...

                                               

Kazys Mažeika

Nuo 1925 m. vasario mėn. buvo Lietuvos socialdemokratų partijos narys, 1926 m. – LSDP Vilkaviškio organizacijos sekretorius, profsąjungos sekretorius. 1927 m. rugsėjo 8 d. – plečkaitininkų pučo dalyvis, Vilkaviškio sukilėlių grupės organizatorius ...

                                               

Visvaldas Mažonas

Visvaldas Marijus Mažonas – ultraradikaliais pareiškimais garsėjantis politikas, Lietuvių patriotų sąjungos vadovas.

                                               

Vincas Mickevičius-Kapsukas

Vincas Mickevičius-Kapsukas, Būdviečiuose, Vilkaviškio raj., Lietuvoje – 1935 m. vasario 17 d. Maskvoje, Rusijoje) – Lietuvos ir tarptautinis politinis veikėjas, aktyvus Lietuvių tautinio sąjūdžio dalyvis, varpininkas, revoliucionierius, publicis ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →