ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 64                                               

Juozapas Olechnovičius

1893 m. Eugenijaus Spončio darbininkų socialdemokratų grupės narys. 1896 m. gegužės 1 d. vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos pirmojo suvažiavimo dalyvis. 1897 m. LSDP organizatorius Liepojoje, už politinę veiklą buvo suimtas, kalintas Vilni ...

                                               

Julius Pagojus

2006 m. baigė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją. 2011 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisės magistro laipsnį. 2012 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, įgijo ekonomikos bakalauro laipsnį. 2012-2014 m. di ...

                                               

Raimundas Paliukas

1965 m. baigė Kauno 4-ąją vidurinę mokyklą. 1965–1970 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos fakultete, įgijo inžinieriaus geologo bakalauro laipsnį. 1970–1987 m. Kauno hidrogeologijos ekspedicijoje užėmė hidrogeologo, padalinio vadovo, vyriau ...

                                               

Kazimieras Petraitis

1933 m. pradėjo lankyti Laukagalio pradžios mokyklą. 1937 m. baigęs keturis skyrius, įstojo į Krekenavos pradžios mokyklos penktąjį skyrių. Šešis šios mokyklos skyrius baigė 1939 m. ir įstojo į Panevėžio berniukų gimnaziją, kurią baigė 1945 metai ...

                                               

Česlovas Petraškevičius

1904 m. baigė Rygos gimnaziją, ten įstojo į slaptą Lietuvos socialdemokratų partijos kuopelę, platino draudžiamą spaudą lietuvių kalba. Nuo 1905 m. – LSDP Petrapilio kuopos narys. 1907 m. bendradarbiavo su socialdemokratais, Valstybės Dūmos atsto ...

                                               

Milda Petrauskienė

Milda Keraminaitė-Petrauskienė – pedagogė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Lietuvos ir Utenos rajono politinė veikėja.

                                               

Algirdas Pilvelis

Algirdas Pilvelis – publicistas, politikas, poetas, dienraščio "Lietuvos aidas" vyriausias redaktorius. Baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Pretendentas į Lietuvos prezidentus, 2004 m. ir kampanijos 2009 m. Lietuvos Respublikos Prezi ...

                                               

Albertas Pipiras

1976 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1981 m. baigė Kauno politechnikos instituto Radioelektronikos fakultetą. 1981 m. Aukštojo sportinio meistriškumo mokyklos treneris – dėstytojas. 1983 m. AB "Anykščių vynas" inžinierius elektro ...

                                               

Artur Plokšto

Artur Plokšto – Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, Seimo narys. Lietuvos ir užsienio spaudoje publikavo daugiau negu šimtą straipsnių ekonomikos klausimais, yra parengęs radijo laidų bei straipsnių ciklą apie bankininkystės raidą Vilniau ...

                                               

Valerijus Ponomariovas

1976 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, inžinierius statybininkas. 1982–1984 m. mokėsi Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje. 1976–1980 m. Šiaulių statybos tresto meistras, darbų vykdytojas, komjaunimo komiteto sekretorius, 1980–1 ...

                                               

Ignotas Požėla

Ignotas Požėla – lietuvių valstietis, politikas, III-iojo šaukimo Rusijos imperijos Valstybės Dūmos deputatas, Kauno gubernijos atstovas, išrinktas Panevėžio apskrityje.

                                               

Leonas Prūseika

Leonas Prūseika – teisininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos veikėjas, JAV lietuvių socialdemokratų spaudos darbuotojas, publicistas.

                                               

Giedrė Purvaneckienė

1963 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą, 1968 m. – Vilniaus universitetą. Stažavosi Norvegijoje, Švedijoje, JAV. 1968–1973 m. – Lietuvos mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos instituto bendradarbė, 1973–2000 m. ir nuo 2005 m. ...

                                               

Renata Kazlauskienė

1995 m. baigė Panevėžio 11-ąją vidurinę mokyklą. 1998 m. studijavo Verslo kolegijoje finansus ir rinkotyrą. 2002 m. studijavo Vilniaus vadybos kolegijoje verslo vadybą. 2003 m. studijavo Vilniaus universitete vadybą ir verslo administravimą. 2004 ...

                                               

Stanislavas Rulkovskis

Nuo 1890 m. – Vilniaus socialdemokratų grupės narys, 1892 m. – II Proletariato partijos narys. 1896 m. gegužės 1 d. dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos steigiamajame suvažiavime Andriaus Domaševičiaus bute, tačiau, nesutikdamas su daugumos ...

                                               

Angonita Rupšytė

Šiauliuose baigė vidurinę, Vilniaus universitete įgijo fizikės profesiją. Kilusi iš 1941 m. tremtinio šeimos, todėl, prasidėjus Atgimumui įsijungė į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą kaip žaliaraištė, vėliau viena iš pirmojo Sąjūdžio suvažia ...

                                               

Rimantas Ruzas

1977 m. baigė Kauno 21–ąją vidurinę mokyklą, 1977–1982 m. studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete ir įgijo choreografo specialybę. 1981–1982 m. – Utenos trikotažo ir galanterijos susivienijimo kultūros klubo meno vadova ...

                                               

Juozas Sabalis

Juozas Sabalis – lietuvių valstietis, politikas, I-ojo šaukimo Rusijos imperijos Valstybės Dūmos deputatas, Kauno gubernijos atstovas, išrinktas Ukmergės apskrityje.

                                               

Algimantas Salamakinas

Algimantas Salamakinas – Lietuvos ir Kėdainių rajono profsąjungų, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Bronius Simanavičius

Mokėsi Ilgakiemio pradžios, Garliavos vidurinėje mokykloje, Vilniaus vidurinėje mokykloje. Baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Dirbo darbininku, meistru, statybos inžinieriumi, juriskonsultu, Kauno miesto savivaldybės Juridinio skyriaus ...

                                               

Valdas Skarbalius

2001 m. baigė Jonavos Raimundo Samulevičiaus vidurinę mokyklą. 2001–2005 m. studijavo Kauno verslo kolegijoje, vadybininko specialybę. 2004 m. užėmė Darbo partijos sekretoriaus pareigas. 2005–2008 m. Darbo partijos sekretoriato atstovas Kauno, Ma ...

                                               

Artūras Skučas

Artūras Antanas Skučas – Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, vienas iš Sąjūdžio pagrindinių įkūrėjų, buvo pagrindinis Sąjūdžio Žinių redaktorius, organizatorius. Kūrė Savanorius, vėliau, Aukščiausios Tarybos Apsaugos Skyrių, kuriam vadovavo iki ...

                                               

Jonas Smalakys

Nuo jaunystės Jonas Smalakys žavėjosi kova už laisvę – 1859 m. dalyvavo Italijos nepriklausomybės kare, kovėsi būryje, kuriam vadovavo Italijos nacionalinis didvyris Džiuzepė Garibaldis. Iki senatvės liko jaunatviškai neramus – aktyviai dalyvavo ...

                                               

Jurgis Smolskis

Vidurinę mokyklą baigė Rygoje, 1900–1905 m. studijavo Sankt Peterburgo universitete. Su broliu Antanu gabeno draudžiamą spaudą lietuvių kalba. Beskaitydamas platinamas brošiūras ir knygas susidomėjo socialdemokratų judėjimu. 1904 m. kartu su Vlad ...

                                               

Edvardas Sokolovskis

1889 m. – Vilniaus socialdemokratų grupės narys, 1896 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys, 1897–1898 m. – partijos laikraščio "Echo zycia robotnickiego" redaktorius. 1900–1901 m. – Lenkijos karalystės ir Lietuvos socialdemokratijos vyria ...

                                               

Eugenijus Spontis

1887 m. baigė Petrapilio karo mokyklą. 1887–1889 m. tarnavo jaunesniuoju karininku Vilniuje, Troicko pulke, priklausė narodovolcų būreliui. 1889 m. išėjo iš karo tarnybos. 1892–1893 m. organizavo socialdemokratų grupę, kuri vėliau įsiliejo į Liet ...

                                               

Jokūbas Stanišauskas

Jokūbas Stanišauskas – prieškario nepriklausomos Lietuvos susisiekimo ministras, geodezijos inžinierius, profesorius. Lietuvių tautininkų sąjungos narys.

                                               

Vidmantas Staniulis (1960)

1967–1978 m. mokėsi Joniškio 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1978 m. įstojo į Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos menų fakultetą. 1980 m. buvo pašauktas į sovietinę kariuomenę. 1982–1986 m. Joniškio kultūros rūmų meno kolektyvų vadovas. ...

                                               

Margarita Starkevičiūtė

1956 m. kovo 15 d. gimė Rusijoje, Sibire, kur tėvai mokytojai buvo ištremti Stalino režimo kartu su šimtais tūkstančių kitų lietuvių, latvių ir estų. Grįžusi ir augusi Vilniuje, 1973 m. baigė Vilniaus A. Vienuolio vidurinę mokyklą. 1978 m. su pag ...

                                               

Rytis Šatkauskas

1987 m. Baigė Klaipėdos 14-ąją vidurinę mokyklą su sustiprinta matematika. 1994 m. Baigė Kauno technologijos universiteto KTU Radioelektronikos fakultetą ir tapo diplomuotu inžinieriumi. 2001 m. Baigė Kauno Technologijos universiteto KTU Ekonomik ...

                                               

Adolfas Šleževičius

1993 m. kovo 10 d. ministro pirmininko poste pakeitė Bronislovą Lubį. Savo vadovavimo vyriausybei laikotarpiu tęsė po nepriklausomybės paskelbimo pradėtas reformas su didesne orientacija į socialinę sferą; stengėsi palaikyti gerus santykius tiek ...

                                               

Jonas Šliūpas

Jonas Šliūpas – gydytojas, medicinos, humanitarinių ir teisės mokslų daktaras, aušrininkas, lietuvių spaudos ir politinis veikėjas.

                                               

Jonas Trečiokas

Jonas Trečiokas – mokytojas, vertėjas, vadovėlių autorius, politinis veikėjas, LSDP Šiaulių organizacijos narys. Mokėsi Petrapilio pedagoginiuose kursuose, iki 1915 m. dirbo pradžios mokyklos mokytoju. 1918–1919 m. – partizanas, kovojo prieš voki ...

                                               

Stanislavas Trusevičius

1889 m. – "Proletariato" II partijos narys. 1896 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos LSDP I suvažiavimo dalyvis, 1895–1900 m. – Lietuvos darbininkų sąjungos organizatorius. 1897 m. – Vilniaus geležinkelininkų streiko organizatorius, vienas iš ...

                                               

Elena Trzebinskienė

Elena Trzebinskienė Brazaitytė – lietuvių spaudos darbuotoja, politinė veikėja. Karo gydytojo, literato, tautosakos rinkėjo Juozo Brazaičio duktė.

                                               

Zigmas Vaišvila

Zigmas Vaišvila – politikas, fizikas, mokslų dr., Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. Vedė 1979 m. Žmona Regina – Lietuvos medicinos bibliotekos informacijos skyriaus vedėj ...

                                               

Antanas Valaitis (1906)

Antanas Valaitis – politinis veikėjas, Pavasarininkų vadovas, mokytojas, rezistentas. Slapstėsi Norkūnų kaime netoli Krakių, kalėjo su Baliu Gajausku Javaso lageryje. Gyveno Veliuonoje.

                                               

Feliksas Valiukas

Mokėsi Mintaujos gimnazijoje. 1904 m. organizacijos "Draugas", vėliau Lietuvos socialdemokratų partijos LSDP narys. 1905–1907 m. revoliucinių įvykių dalyvis. 1915–1918 m. studijavo teisę Maskvos universitete. 1916–1917 m. dirbo pabėgėlių šalpos o ...

                                               

Bonifacas Verbickas

Nuo 1893 m. – Alfonso Moravskio socialdemokratų grupės narys, 1896 m. gegužės 1 d. – Lietuvos socialdemokratų partijos pirmojo suvažiavimo dalyvis. 1899 m. prasidėjus LSDP narių areštams, pasitraukė į Kauną, organizavo LSDP kuopą brolių Tilmansų ...

                                               

Darius Vilimas

Darius Vilimas – Lietuvos istorikas, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas, LKDP narys. Apie 400 žurnalistinių publikacijų – "Dienovidyje", "XXI amžiuje", "Apžvalgoje", "Lietuvos aide", "Aušroje" ir kitur.

                                               

Povilas Višinskis

Povilas Višinskis – lietuvių rašytojas, spaudos darbuotojas, režisierius, lietuvybės propaguotojas, politinis veikėjas.

                                               

Albinas Visockas

Gimė 1952 m. sausio 27 d. Kieliškių kaime. Baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą, o 1970-1975 m. Vilniaus universitete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1975-1990 m. dirbo komunistų partijos istorijos institute visuomeninės politinės ...

                                               

Vytautas Mitalas

Vytautas Mitalas - Lietuvos Respublikos Seimo narys, Lietuvos ir Vilniaus miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Justina Vitkauskaitė

1992 m. baigė Kretingos meno mokyklą. 1998 m. baigė Vilniaus universiteto žurnalistikos ir komunikacijos bakalauro studijas. 2000 m. baigė Vilniaus universiteto filosofijos bakalauro studijas. 2000–2002 m. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko re ...

                                               

Petras Vitkauskas

Petras Vitkauskas – lietuvių inžinierius, Rusijos imperijos Valstybės Dūmos deputatas, Suvalkų gubernijos atstovas.

                                               

Vitalija Vonžutaitė

1998 m. baigė Kauno jėzuitų gimnaziją. 2000–2004 m. studijavo Kauno technologijos universiteto Vadybos ir ekonomikos fakultete, vadybos bakalauras. 1998–2001 m. UAB "Conangym" konsultantė, direktoriaus pavaduotoja, direktorė. 2002–2004 m. ėjo Lie ...

                                               

Emanuelis Zingeris

1981 m. baigė Vilniaus universitetą, filologas. 1982–1986 m. Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros aspirantas. 1990–1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas Sąjūdžio sąraše, Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto si ...

                                               

Vladimiras Zubovas (1862)

Vladimiras Zubovas – Platono Zubovo, po Abiejų Tautų Respublikos padalijimo gavusio valdyti Šiaulių ekonomiją, tiesioginis palikuonis, dvarininkas ir revoliucionierius, ūkininkas, agronomas, lietuviškos spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas. V ...

                                               

Antanas Žvironas

Baigęs Užpalių pradžios mokyklą, mokėsi privačiai, 1914–1916 m. Vilniaus gimnazijoje. 1916–1917 m. studijavo Tomsko technologijos institute. 1921 m. baigęs Kauno karo mokyklą, tarnavo artilerijos karininku. Nuo 1924 m. "Žiežirbos", 1925 m. "Žaizd ...

                                               

1920 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

1920 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai įvyko 1920 m. balandžio 14–15 d., pagal 1919 m. priimtą Rinkimų įstatymą. Tai buvo pirmieji visuotiniai, lygūs, slapti, tiesioginiai rinkimai Lietuvoje. Balsuoti atėjo 90 proc. visų balso teisę turėjusi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →