ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 72                                               

Saulius Bartulis

Saulius Bartulis – Lietuvos violončelininkas, pedagogas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas.

                                               

Vilius Bartulis

1964 m. baigė Kupiškio rajono Vėžionių pradinę mokyklą. 1971 m. baigė Kupiškio Vl. Rekašiaus vidurinę mokyklą dabar – Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazija. 1976 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1982–1985 m. Leningrado politechnni ...

                                               

Vincas Bartusevičius

Vincas Bartusevičius – Vokietijos lietuvių bendruomenės veikėjas, sociologas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Stasys Barzdukas

1929 m. baigė Lietuvos universitetą. nuo 1928 m. mokytojavo Tauragėje, Prienuose, Alytuje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1945–1949 m. dėstė Eichšteto lietuvių gimnazijoje Bavarijoje. Nuo 1946 m. Švietimo valdybos inspektorius amerikiečių zonoje ...

                                               

Justinas Bašinskas

Užkeiktieji vienuoliai, baletas, pastatytas 1984 m. Marti, opera, 1990 m. Kamerinė simfonija, 1984 m. Ąžuolas, oratorija, 1957 m. 3 simfoniniai šokiai, 1963 m. Buvimas, simfonija, 1977 m. Žemės šauksmas, simfonija su soliste, 1986 m. Žodžiai Vinc ...

                                               

Kazys Bauba

Baigęs Pilviškių vidurinę mokyklą, 3 metus mokėsi Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1930–1934 m. Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete studijavo klasikines kalbas. 1931–1933 m. žurnalo "Ateitis" redaktorius. Nuo 1934 m. di ...

                                               

Andrius Bautronis

Andrius Bautronis – pedagogas, Raseinių rajono visuomenės ir politikos veikėjas. Nuo 2019 m. – Raseinių meras.

                                               

Balys Bazevičius

Mokėsi Alytaus gimnazijoje, Marijampolės mokytojų seminarijoje, Vilniaus pedagoginiame institute studijavo istoriją. Baigė Žurnalistikos kursus prie LKP CK Vilniuje ir sąjunginio Radijo komiteto Maskvoje. Mokytojavo Varėnos rajono Krokšlio pradži ...

                                               

Vincas Bazilevičius

Vincas Bazilevičius – Lietuvos mokytojas, vertėjas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas.

                                               

Kazimieras Bazys

Augo gausioje ir neturtingoje šeimoje. Materialiai rėmė dėdė Adomas Bazevičius – Labūnavos grafo Henriko Zabielos dvaro orkestro muzikantas klarnetininkas, kuris Kazimierą pradėjo mokyti ir muzikos. Paskui K. Bazys mokėsi pas Kėdainių ir Gruzdžių ...

                                               

Aldona Beganskienė

1984 m. baigė Vilniaus universitetą. 1993 m. fizinių mokslų daktarė. Nuo 1984 m. Vilniaus universiteto dėstytoja; nuo 2008 m. profesorė. 2004–2005 m. stažavo Mičigano technologijos universitete. Nuo 2016 m. – Vilniaus universiteto Chemijos ir geo ...

                                               

Vanda Beinorienė

1970 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, rusų kalbos mokytoja. Visagino Atgimimo gimnazijos direktorė, rusų kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 2001 m. Lietuvos liberalų sąjungos, 2003 ...

                                               

Povilas Bekeris

Pirmieji muzikos mokytojai buvo Mykolas Karka Panevėžyje ir Vincas Bacevičius Kaune. 1939 m. Kauno konservatorijoje įgijo kapelmeisterio ir kontraboso specialybes E. Gailevičiaus klasė, o choro dirigavimo mokėsi pas Nikodemą Martinonį. 1934–1940 ...

                                               

Stasys Bekeris

1922–1926 m. lankė Pašiaušės pradžios mokyklą, 1930–1932 m. intensyviai mokėsi ir Kaune eksternu išlaikė keturių gimnazijos klasių egzaminus. Nuo 1929 m. pas Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vargonininką Juozą Uogintą pradėjo mokytis muzikos ...

                                               

Robertas Bekionis

1975 m. baigė Lietuvos konservatoriją, O. Šteinberg klasę. 1983–1988 m. stažavo Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje. Nuo 1978 m. Lietuvos konservatorijos dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija dėstytojas, nuo 1988 m. docentas. Nuo 1970 m. L ...

                                               

Antanas Belazaras

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš savo tėvo vargonininko ir chorvedžio. Mokėsi Šeduvos "Saulės" gimnazijoje. Pramokęs muzikos, ėmė vadovauti tėvo įkurtam "Dainos" draugijos Smilgių skyriaus mišriajam chorui. Vėliau savanoriu tarnavo Lietuvos kariu ...

                                               

Petras Bendorius

1884 m. baigęs Veiverių mokytojų seminariją mokytojavo Ūdrijos mokykloje ir kitose Suvalkų gubernijos mokyklose. 1887 m. Rusijos geografų draugijai įteikė tautosakos tekstų, etnografinių ir archeologinių aprašų rinkinį, už kurį buvo apdovanotas d ...

                                               

Jonas Bendorius

1899 m. baigęs pradžios mokyklą, iki 1903 m. privačiai mokėsi muzikos, pradėjo vargonininkauti Vištytyje Vilkaviškio raj. Savarankiškai mokėsi ir, išlaikęs egzaminus iš gimnazijos kurso, 1907–1912 m. Varšuvos muzikos institute pas M. Surzinskį mo ...

                                               

Stasys Beniušis

Baigęs Kauno 6-tąją gimnaziją, studijavo Vilniaus universitete, kurį baigė 1946 m. įsigydamas geologo specialybę. Kaip gabus studentas buvo paliktas dirbti universitete. Už ryšius su Lietuvių studentų korporacija "Jūra" buvo tardomas sovietinio s ...

                                               

Ilja Bereznickas

1970 m. baigė architektūrą Kauno politechnikos institute, 1985 m. – režisūrą Aukštuosiuose scenaristų ir režisierių kursuose Maskvoje. Nuo 1985 m. su pertraukomis Lietuvos kino studijos režisierius, dailininkas. Dirbo Izraelio, Norvegijos, JAV ki ...

                                               

Povilas Berkavičius

1912–1914 m. studijavo Leipcigo konservatorijoje, 1914–1915 m. Sankt Peterburgo konservatorijoje ir Peterburgo universiteto Medicinos fakultete. 1921 m. baigė Tartu universiteto medicinos fakultetą. 1914–1926 m. Tartu "Vanemuine" teatro, 1926–192 ...

                                               

Šarūnas Berlinskas

1980 m. baigė Kretingos 1-ąją vidurinę mokyklą, 1985 m. Lietuvos žemės ūkio akademiją Dabar Aleksandro Stulginskio Universitetas, inžinierius dėstytojas. 2002 m. Lietuvos žemės ūkio universitete Dabar Aleksandro Stulginskio Universitetas baigė ed ...

                                               

Petronėlė Bernadišienė

1933 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1962 m. filologijos mokslų kandidatė. Mokytojavo. 1946–1984 m. Vilniaus pedagoginio instituto dėstytoja, nuo 1964 m. docentė. Viena akademinės "Lietuvių kalbos gramatikos" t. 2 1971 m. autorių. Parašė ...

                                               

Kęstutis Bernatavičius

1991 m. baigė Anykščių 3-ąją vidurinę mokyklą. 1991-1992 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, 1992-1996 m. baigė Klaipėdos universitetą, įgijo sportinių šokių pedagogo-trenerio išsilavinimą. Mokykliniais ir studijų metais sportin ...

                                               

Anatolijus Bernatavičius

1949–1953 m. smuikuoti mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje pas V. Jauniškį, o 1965–1969 m. alto studijas tęsė neakivaizdiniu būdu Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. T. Šernas. 1955 m. pradėjo dirbti Alytaus kultūros na ...

                                               

Dalia Bernatonytė

Tėvas inžinierius Juozas Bernatonis, brolis politikas Juozas Bernatonis. 1974 m. baigė Kauno politechnikos instituto Inžinerinės ekonomikos fakultetą. 1986 m. ekonomikos mokslų kandidatė. 1975–1979 m. Kauno pieno kombinato inžinierė–programuotoja ...

                                               

Šmuelis Bernšteinas

Mokėsi Vilniaus muzikos mokykloje, studijavo Berlyno konservatorijoje. Nuo 1925 m. griežė Varšuvos radijo orkestre. Po Antrojo pasaulinio karo Charkovo radijo, 1946–1957 m. Lietuvos radijo, 1957–1958 m. Lietuvos filharmonijos simfoninio orkestro ...

                                               

Juozas Bertulis

Buvo kilęs iš muzikalios šeimos, nuo aštuonerių metų pradėjo giedoti Joniškio parapijos chore, išmoko smuikuoti. Paūgėjęs dvejus metus pas K. Diržį mokėsi fortepijono ir vargonų. 1910 m. pirmą kartą dirigavo senosios ir naujosios Žagarės jungtini ...

                                               

Jonas Bielionis

Mokėsi Seinų "Žiburio" gimnazijoje ir dvimečiuose mokytojų kursuose. Privačiai pramokęs muzikos, 1925 m. pradėjo vargonininkauti ir vadovauti chorams Lazdijuose, Tabariškėse ir Vilijampolėje. 1930–1935 m. mokėsi Kauno muzikos mokykloje ir Kauno k ...

                                               

Kazys Bieliūnas

Kilęs iš valstiečių šeimos. 1903–1914 m. mokėsi Peterburgo gimnazijoje. 1914–1918 m. Maskvos universitete studijavo istoriją ir filologiją, teisę. 1915–1916 m. dirbo Maskvos lietuvių tremtinių šelpimo komitete. 1919 m. sugrįžęs į Lietuvą dirbo mo ...

                                               

Jonas Bielskis (1938)

Jonas Bielskis – pedagogas, muziejininkas, Lietuvos ir Kauno miesto partinis, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Motiejus Bigelis

1927 m. baigė Vilniaus mokytojų seminariją. Aktyviai įsitraukęs į "Ryto" draugijos veiklą, steigė lietuviškas mokyklas, mokytojavo etninėse Lietuvos teritorijose Rodūnioje, Pelesoje. 1928–1932 m. mokytojavo Pelesos "Ryto" draugijos mokykloje. 193 ...

                                               

Antanas Bitė

1946 m. baigė Šeduvos gimnaziją, 1952 m. Kauno medicinos institutą. 1952–1954 m. Joniškėlio rajono Sanitarijos ir epidemiologijos stoties vyr. gydytojas. 1954–1964 m. Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos instituto skyriaus vedėjas. 1964 m ...

                                               

Teodoras Blinstrubas

Pirmojo pasaulinio karo metais Blinstrubų šeima buvo pasitraukusi į Rusiją. Pasibaigus karui grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Tauragėje. Teodoras mokėsi Tauragės gimnazijoje, 1927 m. baigė Tauragės mokytojų seminariją, 1939 m. – Vytauto Didžiojo uni ...

                                               

Jonas Bliūdžius

Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje ir Maskvos junkerių mokykloje. 1901–1909 m. pradžios mokyklų mokytojas. 1903–1908 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 1905–1907 m. revoliucinių įvykių Užnemunėje organizatorius. Nuo 1909 m. dirbo savo ...

                                               

Juozas Bliūdžius

1971 m. baigė Punsko bendrojo lavinimo licėjų, 1977 m. – Varšuvos Žemės ūkio akademiją, pradėjo dirbti Trumpalio kolūkyje. Vėliau septynerius metus mokė chemijos Punsko licėjuje. 1985–1990 m. buvo išrinktas Lenkijos lietuvių draugijos pirmininku. ...

                                               

Audronė Bliujienė

1972 m. baigė Kauno 7-ąją vidurinę mokyklą, 1977 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. 1997 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją "VIII–IX a. kuršių moterų papuo ...

                                               

Vytautas Boguslauskas

1968 m. baigė Kauno politechnikos instituto Automatikos fakultetą. 1975 m. technikos mokslų kandidatas. Nuo 1968 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, 1994–1998 m. Finansų katedros, 1998–2000 m ...

                                               

Pranciškus Ksaveras Bogušas

Pranciškus Ksaveras Mykolas Bogušas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės veikėjas, kultūros tyrėjas, pedagogas, publicistas.

                                               

Birutė Ona Boreišienė

1947 m. baigė Radviliškio gimnaziją. 1947–1953 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame ir Šiaulių mokytojų institututuose. 1947–1961 m. Kuršėnų vidurinės mokyklos mokytoja, Švenčionių vidurinės mokyklos mokytoja, Telšių vidurinės mokyklos mokytoja ir ...

                                               

Simonas Borisevičius

Kilęs iš valstiečių. Salantų parapinės mokyklos mokytojas. 1831 m. vasario su Gintališkės dvaro 10 km į rytus nuo Salantų baudžiauninku J. Giedrimu vadovavo Gintališkės ir Salantų parapijų valstiečių pasipriešinimui caro valdžiai. Nuo 1831 m. kov ...

                                               

Algirdas Bosas

1972 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1972–1974 m. dėstė Panevėžio dailės mokykloje, 1974–1977 m. dirbo Klaipėdos "Dailės" kombinate, nuo 1992 m. Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos dėstytojas.

                                               

Andrius Botyrius

1867 m. baigė Suvalkų gimnaziją, 1867–1871 m. studijavo Maskvos universiteto Istorijos – filologijos fakultete. Mokytojavo Lietuvoje ir Rusijoje. 1884 m. jam buvo leista sugrįžti į Suvalkiją, nes buvo paskirtas Marijampolės gimnazijos inspektoriu ...

                                               

Tamara Božok

1974 m. baigė Švenčionėlių vidurinę mokyklą, 1979 m. Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos-matematikos fakultetą, įgijo matematikos mokytojos specialybę. 1986 m. baigė Vilniaus aukštąją partinę mokyklą. 2001 m. baigė KTU Socialinių mokslų fakult ...

                                               

Adomas Brakas

Adomas Brakas – Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo organizatorius, dailininkas, architektas, pedagogas.

                                               

Bronislovas Brazdžius

1943 m. baigė Vabalninko progimnaziją, 1947 m. baigė Biržų gimnaziją, 1948–1951 m. mokytojavo Biržuose. 1952 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1957 m. balandžio 17 d. 1957–1958 m. vikaras Varniuose, 1958–1961 m. Telšių Šv. A ...

                                               

Pranas Brazdžius

Brolis Vytautas Brazdžius. 1912–1917 m. mokėsi N. Gogolio taikomosios dailės mokykloje Myrhorode Ukraina, vienerius metus lankė pedagoginius kursus. 1918 m. grįžęs į Lietuvą dėstė dailę 1919–1920 m. Kalvarijos, 1920–1922 m. Marijampolės, 1922–192 ...

                                               

Vytautas Brazdžius

Vytautas Brazdžius – Lietuvos dailininkas keramikas. Vienas profesionaliosios keramikos pradininkų Lietuvoje.

                                               

Teodoras Brazys

Teodoras Brazys – lietuvių kunigas, vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, muzikologas, kompozitorius.

                                               

Konstantas Bražėnas

1916 m. baigė Peterburgo gimnaziją prie Šv. Kotrynos bažnyčios, įstojo į Karo medicinos akademiją, kurioje mokėsi iki 1918 m. 1918 m. grįžęs į Lietuvą išrinktas į Utenos apskrities komitetą. Kovų su bolševikais metu dirbo Utenos ligoninėje, bolše ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →