ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 77                                               

Antanina Garmutė

Katarina Antanina Garmutė-Skučaitė – Lietuvos rašytoja, tremtinė, inžinierė, technologijos mokslų daktarė.

                                               

Evaldas Leonardas Garška

1962 baigė Vilniaus universitetą. 1989 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. Nuo 1962 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1991 m. Radiofizikos katedros profesorius. Tyrimų sritys: akustoelektrinė sąveika, pjezopuslaidininkių ir sluoksni ...

                                               

Petras Henrikas Garška

1960 m. Telšių taikomosios dailės technikume įgijo juvelyro specialybę. 1962–1993 m. Vilniaus dailės instituto nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija dėstytojas. Dizaino katedroje studijavo skulptūrą pas P. Aleksandravičių ir F. Daukantą, šriftą – ...

                                               

Kazimieras Garšva

1973 m. baigė Vilniaus universitetą. 1973–1976 m. TSRS mokslų akademijos Kalbotyros instituto Maskvoje aspirantas. 1977 m. filologijos mokslų kandidatas. Nuo 1973 m. Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojas. 1990 m. Vilnijos draugijos kūrėjas ...

                                               

Kristupas Garšvila

1687 m. jėzuitas. 1697-1701 m. studijavo Vilniaus universitete. 1700 m. įšventintas kunigu. 1701-1717 m. Pinsko, Vilniaus, Daugpilio, Gardino, Varšuvos jėzuitų kolegijose ir Vilniaus universitete dėstė retoriką, hebrajų kalbą, filosofiją, teologi ...

                                               

Vladas Gasiūnas

1960–1965 m. studijavo meno istoriją Maskvos M. Lomonosovo universitete. 1965–1968 m. Kauno politechnikos instituto Filosofijos katedros asistentas, 1972–2000 m. – Lietuvos dailės muziejaus darbuotojas. Sudarė dailės rinkinių ir parodų katalogų. ...

                                               

Ipolitas Gasiūnas

1933 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1951 m. biologijos mokslų kandidatas. Nuo 1933 m. Vytauto Didžiojo universiteto nuo 1946 m. Kauno universitetas dėstytojas; 1944–1948 m. Bendrosios biologijos katedros vedėjas. Nuo 1949 m. Biologijos i ...

                                               

Petras Gasiūnas

Kaune baigęs vidurinės mokyklos aštuonias klases, 1953–1957 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje dėst. Andrius Kairys. 1957–1962 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. Anic ...

                                               

Arūnas Gasparaitis

1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 1972 m. baigė Heidelbergo universitetą. 1986–1989 m. vadovavo Ilinojaus universiteto Čikaga ligoninės Gastroenterologinės radiologijos skyriui, 1989–1992 m. Čikagos universiteto ligoninių Gastroenterologi ...

                                               

Dalia Gaspariūnienė-Kremenskaitė

Mokėsi Panevėžio 2-ojoje vidurinėje mokykloje ir vaikų muzikos mokykloje K. Klygienės smuiko klasė. 1973–1977 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje dėst. N. Afanasjeva. Mokyklą baigusi su pagyrimu, 1977–1983 ...

                                               

Irena Gasperavičiūtė

Irena Ona Gasperavičiūtė šiaurės rytų Lenkijoje, Palenkės vaivadijos Seinų apskrities Punske) – mokytoja, Lenkijos lietuvių visuomenės veikėja.

                                               

Rimantas Gatautis

1998 m. baigė Kauno technologijos universiteto Vadybos fakultetą. 2002 m. socialinių mokslų daktaras. Nuo 2001 m. Kauno technologijos universiteto Marketingo katedros dėstytojas, nuo 2003 m. Elektroninio verslo tyrimų centro direktorius. Nuo 2007 ...

                                               

Eugenijus Gaubas

1974 m. baigė Vilniaus universitetą. 2002 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. Nuo 1974 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1979 m. vyr. mokslo darbuotojas. Stažavo ir dirbo Bulgarijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Šveica ...

                                               

Juozas Gaubas

Tėvas buvo vargonininkas ir turėjo gražų balsą. Nuo dešimties metų Juozas pradėjo mokytis vargonuoti pas vargonininkus Valavičių ir Butkevičių Šeduvoje ir kitur. Nuo 1891 m. groti vargonais mokėsi Šiauliuose, o vėliau – Rokiškio vargonininkų moky ...

                                               

Antanas Gavelis

Antanas Gavelis – Lietuvos karinis veikėjas, karo lakūnas, pulkininkas leitenantas, civilinės aviacijos inžinierius.

                                               

Algirdas Gečas

1986 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, istorijos mokytojas. Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojas. 1995 m. Lietuvos liberalų sąjungos, 2003 m. Liberalų ir centro sąjungos Šilutės rajono skyriaus narys. 2003–2007 m., 2007–2011 m. ...

                                               

Juozas Gecevičius (1939)

1961 m. raudonu diplomu baigė Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultetą. 1963 m. įstojo į Lietuvos mokslų akademijos Energetikos instituto aspirantūrą ir apgynė mokslų kandidato disertaciją. 1983 m. technikos mokslų daktaras. Nepaklusęs ...

                                               

Sabina Gecevičiūtė

1938 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1954 m. biologijos mokslų kandidatė. 1945–1947 m. Vilniaus universiteto dėstytoja, 1947–1952 m. – Klaipėdos mokytojų instituto dėstytoja, 1947–1951 m. Gamtos mokslų skyriaus dekanė, biologijos ir geogr ...

                                               

Antanina Gecevičiūtė-Laurenčikienė

Baigusi Varėnos vidurinę mokyklą, 1961 m. paskirta Kabelių kultūros namų direktore, mokėsi Varėnos vienų metų chorvedžių kursuose diriguoti mokė K. Rimkevičius. 1965–1970 m. choro dirigavimo neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos a ...

                                               

Vincentas Gečas

Mokėsi Mažeikių gimnazijoje. 1957 m. baigė LSSR dailės institutą. Nuo 1957 m. Lietuvos dailės instituto dėstytojas, 1969–1974 m. prorektorius, 1974–1988 m. rektorius. Nuo 1980 m. profesorius. Nuo 1989 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. ...

                                               

Steponas Gečys

1950–1954 m. mokėsi Mikiškių pradžios mokykloje, 1954–1961 m. Molėtų vidurinėje mokykloje. 1961–1962 m. mokėsi Kauno politechnikume dabar Kauno technikos kolegija. 1962–1965 m. tarnavo kariniame jūrų laivyne. 1970 m. baigė Kauno politechnikos ins ...

                                               

Artūras Gedminas

1997 m. Vilniaus pedagoginiame universitete, baigė socialinius mokslus geografija, 2009 m. Šiaulių universitete – taikomąją ekologiją. Šiaulių Salduvės pagrindinės mokyklos mokytojas, Šiaulių universiteto dėstytojas. Partijos Naujoji sąjunga soci ...

                                               

Aleksandras Gedmintas

1969 m. baigė Niujorko valstijos universitetą Bufalo, 1972 m. Balio universitetą Muncie Indianos valstija. 1979 m. daktaras. Dėstė įvairiuose koledžuose JAV. Nuo 1974 m. antropologijos ir sociologijos dėstytojas Niujorko valstijos universitete De ...

                                               

Alma Gedvilaitė

1983 m. baigė Vilniaus universitetą. 1992 m. biomedicinos mokslų daktarė. Stažavo 1994–1997 m. Birmingemo universitete Alabamos valstija, 1999–2002 m. Humboldtų universitete. Nuo 1983 m. Taikomosios enzimologijos instituto nuo 1992 m. Biotechnolo ...

                                               

Margarita Gedvilaitė

Su tėvais grįžusi į Lietuvą, mokėsi Pasvalyje, o 1947 m. baigė Telšių vidurinę mokyklą. Pirmąsias muzikos žinias gavo iš mokytojų Albino Jasenausko, Domo Andrulio ir Irenos Dylevičienės. 1948–1949 m. Kauno konservatorijoje mokėsi skambinti fortep ...

                                               

Eugenijus Gefenas

Eugenijus Gefenas – Lietuvos bioetikos komiteto direktorius, filosofijos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentas.

                                               

Vilius Antanas Geleževičius

Vilius Antanas Geleževičius – Lietuvos inžinierius elektromechanikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Rimgaudas Geleževičius

1979 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos-pedagogikos fakultetą. 1987 m. istorijos mokslų kandidatas, disertacija "LKP veikla organizuojant pramonės objektų statybą respublikoje 1966–1975 m.". 1989–1992 m. dėstė politologiją Vilniaus ...

                                               

Rasa Brundzaitė-Gelgotienė

1965–1976 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje dėst. N. Kazakauskienė. 1976–1979 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. J. Motiekaičio klasė, 1979–1980 m. Leningrado ...

                                               

Arūnas Gelūnas

1975–1986 m. mokėsi Kauno J. Jablonskio vid. mokykloje. 1988–1994 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje VDA, įgijo dailininko grafiko specialybę magistras. 1995–1997 m. studijavo japonų tapybą Nacionaliniame menų ir muzikos universitete Tokiju ...

                                               

Nijolė Gelžinytė

1956 m. baigė Šiaulių 2-ąją vidurinę mokyklą. 1960 m. baigė Lietuvos konservatorijos Irenos Vaišytės ir Jono Kavaliausko kursą. 1960–1965 m. Lietuvos televizijos ir radijo, nuo 1965 m. – Jaunimo teatro aktorė. Vaidino kino filmuose. Sukūrė vaikų ...

                                               

Antanas Juozas Gendrolis

1950 m. baigė Kauno medicinos mokyklą, 1959 m. baigė Maskvos I medicinos institutą. 1990 m. medicinos mokslų daktaras. 1953–1967 m. Respublikinės Kauno psichoneurologinės ligoninės vaistinės vedėjas, 1968–1988 m. Kauno endokrininių preparatų gamy ...

                                               

Edmundas Gendrolis

1962 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1970 m. filosofijos mokslų kandidatas. 1968–1974 m. Vilniaus universiteto Kauno fakulteto dėstytojas, 1973–1974 m. Marksizmo – leninizmo katedros vedėjas, 1974–1994 m. Kauno politechnikos instituto nuo ...

                                               

Vida Gendvilienė

1968 m. baigė Vilniaus universitetą. 1996 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė. Nuo 1969 m. dirba Kauno medicinos instituto nuo 1998 m. Kauno medicinos universitetas Kardiologijos instituto Membranų biofizikos laboratorijoje. Mokslinio darb ...

                                               

Jonas Genys (1955)

Jonas Genys – Lietuvos archeologas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus direktorius, humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Pranas Genys

1924 m. baigęs Telšių gimnaziją mokytojavo Mažeikių ir Ukmergės gimnazijose. 1926 m. sunkiai susirgęs grįžo į Kalnėnus, įsitraukė į visuomeninę veiklą. 1931 m. Telšiuose įsteigė kraštotyros draugiją "Alka", 1932 m. – "Alkos" muziejų, iki 1945 m. ...

                                               

Jonas Genys (1945)

1971 m. baigė Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą. Šiaulių pedagoginio instituto, nuo 1997 m. Šiaulių universiteto dėstytojas. 2005 m. fizinių mokslų daktaras. 2005–2010 m. Šiaulių universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto tarybo ...

                                               

Kazimieras Genys

Kazimieras Genys d. Vatušiuose, Rietavo vls., Telšių aps., Kauno gub. – 1952 m. gegužės 21 d. Salantuose, Kretingos raj) – Lietuvos katalikų bažnyčios kunigas, kanauninkas, kanonų teisės daktaras.

                                               

Vaida Genytė

V. Genytė gimė Panevėžyje, bet jau po savaitės su tėvais persikėlė į Anykščius. Čia gyveno 3 metus, po to su šeima išvyko į Molėtus, kur užaugo. 1980 m. "Dainų dainelėje" išgarsėjo su daina "Čiunga čianga". 1981–1992 m. mokėsi ir baigė Molėtų 2-ą ...

                                               

Algis Tomas Geniušas

Algis Tomas Geniušas – Lietuvos literatūros tyrinėtojas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Juozas Geniušas

1912 m. baigęs Veiverių mokytojų seminariją dirbo dab. Lenkijos pradžios mokyklose. Per Pirmąjį pasaulinį karą mokytojavo Poltavos gubernijos ir Petrogrado pradžios mokyklose. 1917 m. Petrograde baigė ikimokyklinio auklėjimo kursus, 1918–1921 m. ...

                                               

Rimas Geniušas

Žmona Irena Žemaitytė-Geniušienė, vaikai Petras Geniušas ir Julius Geniušas. 1933–1948 m. su pertraukomis studijavo Kauno konservatorijoje, 1945 m. baigė Balio Dvariono fortepijono klasę. 1945 m. debiutavo teatro scenoje – Kauno valstybiniame ope ...

                                               

Ema Geniušienė

1960 m. baigė anglų kalbą Leningrado universitete. 1965–1967 m. studijavo šio universiteto aukštuosiuose pedagoginiuose kursuose. 1984 m. filologijos mokslų daktarė. 1967–1993 m. Vilniaus universiteto dėstytoja. Nuo 1987 m. profesorė. Tiria daugi ...

                                               

Vaidievutis Geralavičius

Vaidievutis Ipolitas Geralavičius – Lietuvos matematikas, diplomatas, profesorius, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

                                               

Vytautas Geralavičius

1951 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1958 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1953–1956 m. dirbo Gyvulininkystės institute, 1957–1959 m. Žemės ūkio ministerijoje. 1959–1990 m. Žemės ūkio ekonomikos instituto mokslinis sekretorius.

                                               

Zinaida Gerasina

Apsigyvenusi Lietuvoje, 1957–1961 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje dėst. J. Januškevičius, 1961–1966 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. K. Griauzdės klasė. 1966–1969 m ...

                                               

Davidas Geringas

Mokėsi Vilniaus vidurinėje meno mokykloje-internate, 1968 m. baigė Maskvos konservatorijos M. Rostropovičiaus klasę. 1970–1975 m. Lietuvos filharmonijos solistas. 1975 m. emigravo į Vokietiją ir pradėjo pasaulinę karjerą. Gyvena Hamburge, dėsto L ...

                                               

Pranas Germantas

Pranas Germantas – Lietuvos visuomenės veikėjas, kalbininkas, daktaras, nacių okupuotos Lietuvos tarėjas švietimo reikalams.

                                               

Bronius Gertus

Bronius Gertus – Lietuvos karinis veikėjas, Generalinio štabo pulkininkas, vėliau – Tarybinės Armijos karininkas.

                                               

Jonas Gerulaitis

J. Gerulaitis 1980 m. baigė LTSR Valstybinį dailės institutą dabar – Vilniaus dailės akademija dizaino katedrą. Vedęs žmona Loreta – rūbų dizainerė, turi sūnus Jurgį ir Gediminą. Brolis Viktoras Gerulaitis – muzikologas.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →