ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 86                                               

Vytautas Kargaudas

1962 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1972 m. technikos mokslų kandidatas. 1981 m. stažavo Maskvos valstybiniame M. Lomonosovo universitete. Nuo 1962 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas ...

                                               

Zita Kariniauskienė-Kavaliūnaitė

1966–1970 choro dirigavimo mokėsi Panevėžio aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. J. Aramavičienė, o 1970–1975 choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. N. Kazakauskienės klasė. 1980 stažavo Leningrado kultūros i ...

                                               

Andrius Karka

Andrius Karka – Lietuvos pedagogas, kino aktorius. Senelis – choro dirigentas, pedagogas Mykolas Karka, tėvai – aktoriai Gediminas Karka ir Eugenija Šulgaitė, dvynė sesuo – keramikė Kristina Karkaitė-Mazūrienė. Jaunystėje filmavosi kino filmuose. ...

                                               

Mykolas Karka

Mykolas Karka, vargonininkas, pedagogas, dirigentas, kompozitorius. Sūnūs - aktorius Vytautas Karka, aktorius Gediminas Karka, anūkai – aktorius ir pedagogas Andrius Karka bei keramikė Kristina Karkaitė-Mazūrienė.

                                               

Kristina Karkaitė-Mazūrienė

Tėvai Eugenija Šulgaitė ir Gediminas Karka, dvynys brolis Andrius Karka, vyras Petras Mazūras. 1972 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1973–1975 m. dirbo M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje-internate Vilniuje, 1992--2012 m. dėstė Vilniaus ...

                                               

Romanas Karkauskas

1967 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1972 m. technikos mokslų kandidatas, habilitacija 2004 m. Nuo 1971 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto nuo 1996 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas dėstytojas, nuo 2004 m. profesorius. ...

                                               

Sigitas Karlonas

Sigitas Karlonas – pedagogas, Lietuvos ir Alytaus rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Ramutis Karmalavičius

1978 m. Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1987 m. filologijos mokslų kandidatas. Nuo 1981 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto nuo 1990 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas mo ...

                                               

Mykolas Karosas

Mykolas Karosas – Lietuvos kunigas, visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuvių spaudos platintojas.

                                               

Jonas Karosas

1931–1932 m. studijavo Vilniaus universitete VU. Redagavo pogrindinius komunistinius žurnalus "Barikada" 1932–1937 m., "Bedievis" 1934 m., laikraštį "Valstiečių balsas" 1933–1934 m. ir 1935–1938 m. 1931 m. išrinktas Lietuvos komunistų biuro prie ...

                                               

Juozas Karosas

Iš pradžių muzikos mokė tėvas, vargonininkai K. Treinys ir A. Tamošiūnas, o vėliau – kompozitorius Juozas Gruodis. 1912–1913 su J. Gruodžiu vargonininkavo ir vadovavo chorams Kuktiškėse, o 1913–1915 m. – Alantoje. 1915 m. išvyko į Maskvą ir įstoj ...

                                               

Irena Karpavičienė

1982 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, lenkų kalbos ir istorijos mokytoja. Vilniaus raj. Nemenčinės K. Pačevskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Lietuvos lenkų sąjungos ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Vilniaus rajono skyriaus ...

                                               

Liana Karpavičienė

1978 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1978–1988 m. dirbo Vilniaus modelių namuose. 1988–1989 m. žurnalo "Banga" vyr. redaktorė. Nuo 1989 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje, 1989–1993 m. Kostiumo studijos, 1993–2003 m. – Kostiumo katedros ved ...

                                               

Mykolas Pranciškus Karpavičius

Mykolas Pranciškus Karpavičius – Lietuvos vyskupas, teologas, 1794 m. sukilimo veikėjas. Vienas žymiausių XVIII a. pab. Lietuvos pamokslininkų.

                                               

Aleksandras Karuža

Gimė Rusijos imperijos kariuomenės liktinio Antano Karužos daugiavaikėje šeimoje. Po Pirmojo pasaulinio karo Karužai iškeliavo į Lietuvą ir 1922 m. sausio 1 d. pasiekė Vilnių. Tų pačių metų vasario 15 d. mirė motina Konstancija, po trijų dienų ir ...

                                               

Veronika Karvelienė

Vyras Petras Karvelis, duktė Ugnė Karvelis. 1915 m. pasitraukė į Rusiją, 1918 m. baigė Voronežo lietuvių gimnaziją. 1919–1921 m. Kaune dirbo Eltoje, mokėsi Aukštuosiuose kursuose. Nuo 1921 m. Miunsterio, Miuncheno ir Karaliaučiaus universitetuose ...

                                               

Henrikas Vytautas Karvelis

1958 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Nuo 1958 m. Miestų statybos projektavimo instituto inžinierius, 1984–1993 m. vyr. inžinieriaus pavaduotojas. 1993–2001 m. bendrovės "Pastatas" direktorius. 1990–1992 m. dar ir Vilniaus inžinerinio stat ...

                                               

Antanas Kasakaitis

1889 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Negavęs darbo Lietuvoje mokytojavo Nure Lenkija. 1905 m. vienas Lietuvos mokytojų sąjungos steigėjų. 1906–1913 m. mokytojavo Surviliškio pradžios mokykloje Kėdainių apskritis, čia su K. Paltaroku įsteig ...

                                               

Natalija Kasatkina

Natalija Kasatkina – Lietuvos sociologė, socialinių mokslų daktarė, aktyvi Sąjūdžio veikėja, viena Atviros Lietuvos fondo steigėjų ir ilgametė valdybos narė.

                                               

Bronis Kaslas

1930 m. baigė Marijampolės gimnaziją, 1935 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. 1935–1937 m. Strasbūro universitete studijavo tarptautinę teisę ir politikos mokslus. 1939 m. teisės daktaras. 1939–1940 m. Eltos redaktorius Kaune. 1 ...

                                               

Jonas Kasnauskas

1950–1954 choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje dėst. K. Griauzdė, 1955–1960 choro dirigavimo studijas neakivaizdiniu būdu tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. A. Budriūno ir vyr. dėstytojo J. Vadausko klasės. 1954–1960 ...

                                               

Augenija Julė Kasparevičienė

Augenija Julė Kasparevičienė – Lietuvos ir Šakių rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Petras Kasperavičius

1951 m. baigė Kauno politechnikos institutą, 1966 m. – Rygos visuomeninį patentologijos institutą. 1959–1993 m. Kauno politechnikos instituto dėstytojas, nuo 1970 m. docentas. 1975–1990 m. Lietuvos visuomeninio patentologijos instituto prorektori ...

                                               

Gintaras Kasputis

Baigė Klaipėdos universitetą, mokytojas. Seimo nario B. Paužos padėjėjas, Varlaukio Juozapo Gudavičiaus pagrindinės mokyklos mokytojas. Lietuvos socialdemokratų partijos Jurbarko rajono skyriaus narys, nuo 2010 m. pirmininko pavaduotojas. Nuo 201 ...

                                               

Vytautas Jonas Kasputis

1965 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1972 m. architektūros mokslų kandidatas. 1974-1975 m. ir 1978 m. stažavo Maskvos architektūros institute, 1985 m. – Maskvos aukštojoje pramoninės dailės mokykloje. 1965-1971 m. Kauno politechnikos inst ...

                                               

Danutė Kastanauskaitė

Sesuo Laima Kastanauskaitė. 1964 m. baigė bibliotekininkystę ir bibliografiją Vilniaus universitete. 1970–1973 m. Leningrado kultūros instituto aspirantė. 1984 m. pedagogikos mokslų kandidatė. 1973–2003 m. Vilniaus universiteto dėstytoja, 1991 m. ...

                                               

Laima Kastanauskaitė

Sesuo Danutė Kastanauskaitė. 1960 m. baigė Vilniaus universitetą. 1968–1971 m. studijavo Leningrado kultūros instituto aspirantūroje, 1989 m. TSRS mokslų akademijos Sociologijos instituto doktorantūroje. 1991 m. sociologijos mokslų daktarė. 1963– ...

                                               

Romas Kašinskas

Romas Kašinskas – Lietuvos gydytojas otorinolaringologas, biomedicinos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Ausų, nosies, gerklės ir akių klinikos įkūrėjas.

                                               

Juozas Kaškelis

1927 m. baigė Vienos aukštąją pasaulinės prekybos mokyklą, 1929 m. Fribūro universitetą, ekonomikos daktaras. 1929-1932 m. Finansų ministerijos referentas, taip pat dėstė Aukštesniojoje prekybos mokykloje Kaune. 1933-1938 m. sąjungos "Pienocentra ...

                                               

Rimtautas Kašponis

Rimtautas Kašponis – muzikos teoretikas, choro dirigentas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Vytautas Kašuba

Žmona Aleksandra Kašubienė. Gimė Minske, kur gyveno per Pirmąjį pasaulinį karą iš Lietuvos pasitraukę tėvai. Grįžusi į Lietuvą, šeima apsigyveno Liudvinave, kiek vėliau persikėlė į Marijampolę. Čia būsimasis skulptorius ir užaugo. Pasimokęs Rygiš ...

                                               

Vincas Katelė

1925–1926 m. studijavo Lietuvos universitete, 1935 m. baigė Latvijos universitetą. 1933–1935 m. dirbo veterinarijos gydytoju Marijampolės apskrityje. 1935–1938 m. Žemės ūkio ministerijos veterinarijos inspektorius. 1938–1943 m. dėstė Žemės ūkio a ...

                                               

Audronis Katilius

1964 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1964–1972 m. Komunalinio ūkio projektavimo instituto, nuo 1972 m. Projektavimo ir restauravimo instituto architektas, grupės vadovas, projektų vadovas. 1963–1968 m. M. K. Čiurlionio meno mokyklos, 1998–199 ...

                                               

Kazys Katilius

1932 m. baigęs Vytauto Didžiojo universitetą iki 1939 m. dirbo šio universiteto Chirurgijos klinikoje. Nuo 1940 m. Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninės chirurgas, 1940–1976 m. Chirurgijos skyriaus vedėjas, 1940–1951 m. dar ir šios ligoninės vyr. ...

                                               

Petras Katilius

Su tėvais pasitraukęs nuo Pirmojo pasaulinio karo fronto 1915–1918 m. mokėsi M. Yčo gimnazijoje Voroneže, 1922 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, 1926 m. – Lietuvos universitetą, 1927–1929 m. tęsė studijas Heidelbergo universitete. 19 ...

                                               

Vladislovas Algirdas Katinas

Vladislovas Algirdas Katinas – Lietuvos inžinierius mechanikas, šiluminės energetikos specialistas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Leonas Katinas

Sūnus Linas Leonas Katinas. 1922–1927 m. mokėsi Utenos gimnazijoje, 1930 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją ir dirbo mokytoju. 1933–1935 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1941–1945 m. Šiaulių dramos teatro aktorius. 1948 m. baigęs Vilniaus dail ...

                                               

Linas Leonas Katinas

Tėvas Leonas Katinas. 1964 m. baigė architektūrą Lietuvos dailės institute. 1968–1992 m. dėstė M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje-internate Vilniuje, nuo 1992 m. Vilniaus dailės akademijos dėstytojas. Nuo 1990 m. grupės "24" narys.

                                               

Raimondas Katinas

1968–1971 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje prof. K. Kavecko klasė, 1971–1979 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. A. Jurgučio, vyr. dėst. P. Gylio ir doc. V. Če ...

                                               

Albina Katinienė-Veličkaitė

Albina Katinienė-Veličkaitė, chorvedė, pedagogė, mokslininkė – socialinių mokslų habilituota daktarė.

                                               

Leonas Katkevičius

1960 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Nuo 1962 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos nuo 1996 m. LŽŪU dėstytojas, 1993–2002 m. Vandentvarkos katedros vedėjas, nuo 1971 m. docentas. 1969 m. technikos mokslų kandidatas. 1997 m. stažavo Prancūzij ...

                                               

Juozapas Algirdas Katkus

Juozapas Algirdas Katkus – 2011 m. lapkričio 12 d. Vilniuje) – inžinierius, technikos mokslų daktaras, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Angelė Kaulakienė

1969 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1983 m. filologijos mokslų kandidatė. Nuo 1969 m. dirba Lietuvių kalbos ir literatūros institute nuo 1990 m. Lietuvių kalbos institutas. 1996–2000 m. dar dėstė Kauno technologijos universitete, nuo 200 ...

                                               

Bronislovas Kaulakys

1970–1974 m. studijavo Vilniaus universitete, 1977 m. baigė Maskvos fizikos ir technikos institutą. 1994 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. 1977–1990 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institute, nuo 1990 m. dirba Teorinės fizikos ...

                                               

Leonas Kaulakis

Leonas Kaulakis – inžinierius elektrikas, energetikas, Lietuvos energetikos patriarchas, habilituotas daktaras, profesorius.

                                               

Antanas Kaupas

Sesuo Marija Kazimiera Kaupaitė, brolis Julius Kaupas. 1888–1890 m. studijavo Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune, už draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimą iš jos pašalintas, persekiotas. 1892 m. atvyko į JAV, baigė Detroito lenkų kunigų se ...

                                               

Saulius Kaušinis

Tėvas Klemensas Kaušinis. 1957 m. baigė vidurinę mokyklą Kaune, 1962 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1962–1965 m. mokėsi Leningrado aviacijos prietaisų instituto aspirantūroje, 1966 m. ten apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją. 19 ...

                                               

Vytautas Kaušinis

1956 m. baigė grafiką Lietuvos dailės institute, 1961–2000 m. Lietuvos dailės instituto nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija dėstytojas, nuo 1991 m. profesorius.

                                               

Klemensas Kaušinis

Sūnus Saulius Kaušinis. 1933 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1961 m. technikos mokslų kandidatas. Nuo 1936 m. Vytauto Didžiojo universiteto, 1950–1986 m. Kauno politechnikos instituto dėstytojas, nuo 1966 m. docentas. 1941–1944 m. visą ok ...

                                               

Albinas Kavaliauskas

1972 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultetą. 1972-1976 m. Šiaulių odos galanterijos fabriko dailininkas konstruktorius. Nuo 1976 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas dėstytojas, Menų fakulteto Taikom ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →