ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 94



                                               

Pranciškus Alfonsas Matuliauskas

1955 m. baigė Vilniaus universitetą. 1974 m. universitete apgynė disertaciją "Realiojo kvadratinio kūno dzeta - funkcijos artutinė funkcionalinė lygtis", fizikos ir matematikos mokslų kandidatas. 1955–1995 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo ...

                                               

Jonas Matulionis (1906)

1934 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1962 m. pedagoginių mokslų kandidatas. 1933–1941 m. mokytojavo Raseinių, Vilkaviškio gimnazijose. 1941–1950 m. Kauno universiteto iki 1946 m. Vytauto Didžiojo universitetas, nuo 1951 m. Kauno politechn ...

                                               

Povilas Matulionis

Nepriklausomoje Lietuvoje valdžios kviestas, pradėjo sunkų Lietuvos miškų administracijos tvarkymą. 1918–1921 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Miškų departamento direktoriumi, 1919–1924 m. buvo Lietuvos žemės ūkio ir v ...

                                               

Algirdas Matulis

1957 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą ir išvyko studijuoti į Maskvos universitetą. Jį su pagyrimu baigė 1962 m. Grįžęs pradėjo dirbti LMA Fizikos ir matematikos institute. 1964 m. įstojo į Vilniaus Valstybinio universiteto aspi ...

                                               

Vilius Matulis

Vilius Matulis - Lietuvos mokslininkas, fizikos-matematikos mokslų daktaras, pirmasis Lietuvoje apgynęs disertaciją iš matematinės logikos, vienas iš informatikos mokslo tyrimų Lietuvoje pradininkas.

                                               

Gaila Matulytė

2003 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė prancūzų filologiją. Kupiškio jaunimo centro direktorė. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Kupiškio rajono skyriaus narė. 2011 m. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narė, dėl užimamų pareigų man ...

                                               

Algimantas Matusevičius

Algimantas Matusevičius – Lietuvos veterinarijos gydytojas, parazitologas helmintologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Izabelė Matusevičiūtė

1933 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė lituanistiką, germanistiką ir pedagogiką bei psichologiją. 1937–1939 m. Berlyno universiteto Slavistikos institute, 1938 m. – Hamburgo fonetikos institute studijavo slavistiką ir literatūrą. 1947–1949 m ...

                                               

Marija Matušakaitė

Marija Matušakaitė – Lietuvos dailėtyrininkė, architektė, drabužių dizainerė, humanitarinių mokslų daktarė.

                                               

Juozas Matutis

1902 m. su tėvais išvyko į Liepoją, kur 1911–1916 m. mokėsi gimnazijoje, dainavo chore ir griežė smuiku moksleivių orkestrėlyje. Apie trejus metus dirbo darbininku Liepojos uoste, dainavo lietuvių išeivių choruose. 1919–1924 m. gyveno ir dirbo Ši ...

                                               

Kornelijus Matuzevičius

Tėvai Eugenijus Matuzevičius ir Dana Rutkutė, žmona Virginija Diana Matuzevičienė. 1963-1970 m. studijavo Kinematografijos institute Maskvoje. Dirbo Lietuvos kino studijoje: 1962-1963 m. kino operatoriaus asistentas, 1970-1989 m. – dokumentinio k ...

                                               

Jonas Mazelaitis

1931–1935 m. studijavo Vilniaus Stepono Batoro universitete. Dėl sunkių materialinių sąlygų, mokymo sistemos ypatumų bei kilusio karo studijas teko nutraukti. 1946 m. baigė Vilniaus universitetą. 1952 m. apgynė disertaciją "Valgomųjų grybų savita ...

                                               

Eugenijus Mazeliauskas

1958–1960 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus kultūros – švietimo technikume dėst. P. Sližys. 1960–1965 m. muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute diriguoti mokė V. Ūselis. Studijuodamas vadovavo Vilniaus melioracijos stat ...

                                               

Renaldas Maziukas

2009 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, pedagogas. UAB "Nežinybinės apsaugos biuras" Alytaus regiono saugos tarnybos vadovas. Darbo partijos Druskininkų skyriaus narys. Nuo 2011 m. Druskininkų savivaldybės tarybos narys. Žmona Inesa, vaik ...

                                               

Petras Mazūras

Broliai Česlovas Mazūras ir Vitalijus Mazūras. Baigė Šiaulėnų vidurinę mokyklą. 1973 m. baigė Lietuvos dailės institutą, mokytojai Gediminas Jokūbonis, Petras Aleksandravičius. 1973–1989 m. Čiurliono menų mokyklos, nuo 1989 m. Lietuvos dailės ins ...

                                               

Česlovas Mazūras

Broliai Petras Mazūras ir Vitalijus Mazūras. Baigė Šiaulėnų vidurinę mokyklą. 1966 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Nuo 1966 m. Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filialo, 1967–1992 m. šio instituto Vilniuje grupės vadovas, proje ...

                                               

Jonas Mažeika (1961)

Jonas Mažeika – Lietuvos inžinierius-hidrogeologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, VU profesorius.

                                               

Juozapas Algirdas Mažeika

1963 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1988 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. Nuo 1972 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos nuo 1996 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas mokslo darbuotojas, nuo 1979 dėstytojas, 2001–2007 m. Miškotvarkos katedro ...

                                               

Juozas Mažeika (1927)

Vaikystėje gyveno pas Babtų vaistininką S. Saulevičių. 1939 m. baigė Babtų šešiametę mokyklą, vėliau mokėsi Kauno 4-ojoje gimnazijoje. 1951 m. baigė KPI Architektūros fakultetą. 1951–1962 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijoje, LŽŪA. 1962–2011 m. K ...

                                               

Danutė Mažeikienė

Baigė Telšių 3-ąją vidurinę mokyklą, 1983 m. baigė Vilniaus universitetą, filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja. Nuo 2007 m. Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja. Lietuvos socialdemokratų partijos Telši ...

                                               

Gintautas Mažeikis

1972–1975 mokėsi Lingailių pradinėje mokykloje Šiaulių rajonas, o 1975 - 1979 m. mokėsi Šiaulių 4-ojoje 8-metėje mokykloje, 1979–1983 m. Šiaulių K. Didžiulio politechnikume. 1983-1986 atliko privalomą karinę tarnybą TSRS Šiaurės laivyne Kolos flo ...

                                               

Regina Maželytė-Taurinskienė

Gimė Utenoje, tarnautojų šeimoje. 1959–1963 m. mokėsi Utenos II vidurinėje mokykloje, nuo 1963 iki 1970 m. mokėsi Vilniaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje. 1970–1976 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute studijavo ...

                                               

Pranas Mažylis

Buvo vedęs Antaniną Bliūdžiūtę, su kuria susilaukė dviejų vaikų – Liūdos ir Jono. Anūkas – Liudas Mažylis, Kauno VDU profesorius.

                                               

Egidijus Mažintas

Senelis – Raseinių burmistras Boleslovas Jackevičius. 1978 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo hidrotechnikos inžinieriaus specialybę. 1988 m. baigė Lietuvos konservatorijos V. Daunoro dainavimo klasę, debiutavo Lietuvos televizijos fil ...

                                               

Saulius Mažiulis

1980 m. baigė Dusetų vidurinę mokyklą, 1985 m. baigė biologiją Vilniaus universitete. Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos mokytojas, Sartų regioninio parko direktorius. Tėvynės sąjungos Zarasų rajono skyriaus narys. 2010–2011 m. Zarasų ra ...

                                               

Vytautas Mažiulis

Vytautas Juozapas Mažiulis – Lietuvos kalbininkas, baltistas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Vladas Mažonas

Mokėsi Peterburgo kunigų seminarijoje, kartu dėstė lietuvių kalbą lietuvių klierikams. 1922–1924 m. Šiaulių gimnazijos kapelionas ir mokytojas, vėliau Marijampolės marijonų gimnazijos mokytojas. 1929–1930 m. redagavo ir leido skautų laikraštėlį " ...

                                               

Rytis Mažulis

Mokėsi Nacionalinėje M.K. Čiurlionio menų mokykloje. 1983 m. baigė Lietuvos konservatorijos J. Juzeliūno kompozicijos klasę. 1978–1984 m. ir 1986–1987 m. dėstė Čiurlionio meno mokykloje. Nuo 1989 m. Lietuvos konservatorijos dab. Lietuvos muzikos ...

                                               

Henrikas Medekšas

1960 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1994 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. Nuo 1960 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, nuo 1995 m. Mechanikos fakulteto Mašinų projektav ...

                                               

Antanina Medviedevienė

Antanina Medviedevienė – pedagogė, Lietuvos ir Kauno miesto savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Rolandas Medžiūnas

1981 m. baigė Gruzdžių Augustino Griciaus vidurinę mokyklą. 1990 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo fizikos mokytojo ir auklėjamojo darbo metodininko specialybę. 2004 m. baigė teisės studijas Vilniaus Universitete ir įgijo teisininko ...

                                               

Ignas Meidus

1970 m. baigė Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, 1977 m. – Lietuvos dailės institutą mokytojai Algimantas Stoškus, Kazimieras Morkūnas. 1977–1991 m. dirbo kultūros paminklų restauravimo tresto Vitražo restauravimo dirbtuvėse, 1991–19 ...

                                               

Kazimieras Meilius

Kazimieras Meilius – Lietuvos kunigas, teologas, teisininkas kanonistas, Mykolo Romerio universiteto profesorius.

                                               

Jonas Osvaldas Meilus

1965 m. baigė Vilniaus universitetą. 1969-1972 m. Maskvos energetikos instituto aspirantas. 1996 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. 1966-1969 m. dirbo Kauno politechnikos institute, 1972-1974 m. KPI vyriausiasis mokslo darbuotojas. 19 ...

                                               

Andrius Meinorius

Baigęs Ubiškės vidurinę mokyklą, 1980 m. įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos matematikos fakultetą ir 1984 m. įgijo fizikos mokytojo specialybę. 1984 m. paskirtas Mažeikių raj. Pievėnų pagrindinės mokyklos direktoriumi. 1990–1993 m. Ma ...

                                               

Roma Meinoriutė

1983 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1988 m. Šiaulių raj. Kužių vidurinės mokyklos direktorė. Šiaulių rajono mokyklų vadovų asociacijos pirmininkė. Krikščionių demokratų sąjungos Šiaulių raj. skyriaus narė. 2000-2003 m. ir 2003–2004 m. ...

                                               

Antanas Mejeris

1934 m. Dotnuvoje baigė žemės ūkio akademiją. 1964 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1934-1946 m. mokytojavo žemės ūkio mokyklose. 1946-1952 m. Žemės ūkio instituto, 1952-1956 m. – Žemdirbystės ir dirvožemio instituto, 1956-1972 m. – Žemdirbystės ...

                                               

Barbora Mejerytė

Studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1922–1936 m. Kražių aukštesniosios mokyklos mokytoja, 1936–1939 m. Skuodo gimnazijos, 1939–1945 m. Šiaulių 2-osios gimnazijos, 1945–1949 Bazilionų progimnazijos mokytoja. Dėstė rusų ir anglų kalbas. Išvert ...

                                               

Leonidas Melnikas

Brolis Borisas Melnikas. 1980 m. baigė Leningrado N. Rimskio-Korsakovo konservatorijos fortepijono ir vargonų klasę, 1982 m. – šios konservatorijos aspirantūrą, 1983 m. – doktorantūrą. 1986–1987 m. stažavo Ferenco Listo aukštojoje muzikos mokyklo ...

                                               

Borisas Melnikas

Brolis Leonidas Melnikas. 1973 m. baigė Vilniaus inžinerinio statybos instituto Statybos ekonomikos ir organizavimo, 1980 m. – Pramoninės ir civilinės statybos fakultetą, 1973 m. – dar ir Lietuvos konservatorijos O. Šteinberg fortepijono klasę. 1 ...

                                               

Matas Menčinskas

1913–1917 m.? skulptūros mokėsi privačiai Varšuvoje. Nuo 1921 m. dirbo mokytoju Kaune. 1924–1926 m. mokėsi Skulptūros ir piešimo studijoje Barselonoje, 1926–1928 m. – Madrido dailės mokykloje, 1928–1931 m. studijavo Nacionalinėje dailės akademijo ...

                                               

Birutė Mendelienė

1972 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, mokytoja. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Kruopių seniūno pavaduotoja, nuo 2006 m. seniūno padėjėja. 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Akmenės rajono skyriaus narė. 2004 m. Akmenės r ...

                                               

Aleksandras Merkelis

Mokėsi Žagarės Saulės progimnazijoje, 1925 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1932 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė lietuvių ir rusų filologijos studijas. 1927 m. su kitais įsteigė studentų korporaciją "Samogitia". 1927–1928 m. dirbo mokytoju Kaun ...

                                               

Mykolas Merlinas

Studijavo teologiją Leipcigo, Jenos, nuo 1664 m. – Karaliaučiaus universitete. 1666-1667 m. dirbo mokytoju Kaune. 1667 m. grįžo į Tilžę, lietuvių kalbos mokėsi pas Tilžės ir Viešvilės kunigus. 1670 m. paskirtas kantoriumi Įsrutyje. 1672-1708 m. G ...

                                               

Jonas Meškauskas

1965 m. baigė Raseinių 1-ąją vidurinę mokyklą. 1975 m. baigė Kauno kūno kultūros institutą, kūno kultūros mokytojas. 1995–2004 m. Vilkaviškio rajono Sūdavos vidurinės mokyklos direktorius. Nuo 2004 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduot ...

                                               

Darius Meškauskas

Baigė Vilniaus Simono Daukanto vidurinę mokyklą. 1988 m. baigė Lietuvos konservatoriją. 1988–1990 m. Marijampolės dramos teatro, nuo 1990 m. Klaipėdos dramos teatro aktorius. 1993–1995 m. Lietuvos muzikos akademijos, nuo 2004 m. Klaipėdos univers ...

                                               

Juozas Meškauskas (1889)

1913 m. baigė Žemaičių kunigų seminariją, 1914 m. įšventintas kunigu. 1917 m. baigė Dvasinę akademiją Sankt Peterburge, teologijos magistras. Per Pirmąjį pasaulinį karą nuo 1917 m. Revelio karo pabėgėlių ir belaisvių kapelionas, vėliau – Rusijos ...

                                               

Kazimieras Meškauskas

Žmona Malvina Meškauskienė. 1930 m. baigė Leliūnų pradžios mokyklą. 1936–1938 m. mokėsi Salų žemės ūkio mokykloje. 1942 m. Švietimo ministerijos komisijoje išlaikė vidurinės mokyklos egzaminus. 1947 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakul ...

                                               

Kostas Meškauskas

Brolis Pranas Germantas. 1928 m. baigė filosofiją Lietuvos universitete. Dirbo Ukmergės ir Kauno gimnazijose, žurnalų "Pavasaris", "Vairas" ir "Fiziškas auklėjimas" sekretorius. Priklausė Lietuvos žurnalistų sąjungai. Nuskendo jūroje.

                                               

Ona Metrikienė-Skiriūtė

Tėvas buvo kilęs nuo Tauragės, mokėjo smuikuoti ir kankliuoti. O. Metrikienė lankė Šv. Antano lietuvių parapijos mokyklą, Mortono gimnaziją ir kolegiją Cicero, IL. Iš pradžių Čikagos L. van Beethoveno konservatorijoje pas prof. A. Pocių mokėsi sk ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →